ir
rss
calendar دوشنبه، 3 مهر ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شهرداری نظرآباد
استان
البرز
کد پارس نماد
6363745
شماره آگهی
2002005366000002
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
2102005366000098
تاریخ شروع
1402/06/23
تاریخ درج
1402/06/27
تاریخ خاتمه آگهی
1402/06/28
منبع
سایت
عنوان آگهی
مزایده ، فروش زمین -مزایده زمین - استان البرز, مزایده ، فروش زمین -مزایده زمین - استان البرز
شرح آگهی

جزئیات آگهی

کد مزایده گزارنام دستگاه مزایده گزارشهرداری نظرآباد
شماره مزایده2002005366000002
شماره مال2102005366000098نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع140206
عنوان مزایدهفروش زمین -مزایده زمین - استان البرز


اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ1402/06/23ساعت09:00تا تاریخ1402/07/08ساعت14:00
مهلت بازدید از1402/06/23تا تاریخ1402/07/08روزانه از ساعت08:00تا ساعت14:00
توضیحات
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ1402/06/23ساعت09:00تا تاریخ1402/07/08ساعت14:00
زمان بازگشایی تاریخ1402/07/09ساعت14:00
زمان اعلام برنده تاریخ1402/07/10ساعت14:00
مهلت زمانی واریز وجه (عقد قرارداد) 7 روز پس از اعلام به برنده
مهلت زمانی واریز وجه (عقد قرارداد) برای وثیقه گذار 7 روز پس از اعلام به برنده


اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

هزینه شرکت در مزایده(خرید اسناد)0 ریال
مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ1402/06/28تا ساعت14:00


اطلاعات مالی

5 درصد از ارزش ریالی کل پارتی
حداکثر درصد اختلاف مجاز قیمت پیشنهادی با قیمت کارشناسی / پایه0.0 درصد


اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده --
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده-
شماره حساب واریز ودیعهدریافت وجوه سپرده-0104746757008- بانک ملی ایران شعبه نظراباد
شناسه واریز ودیعه
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-0104746757008- بانک ملی ایران شعبه نظراباد
شماره حساب واریز وجه مزایده درآمدی-0104534021000- بانک ملی ایران شعبه نظراباد
شناسه واریز وجه مزایده
شماره حساب عودت وجه مزایده


جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید

تصویر
مزایده ، فروش زمین  -مزایده زمین  - استان البرز

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 6363745

استان/شهر: البرز

مهلت آگهی: 1402/06/28

خلاصه آگهی: مزایده ، فروش زمین -مزایده زمین - استان البرز

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده تعدادی از موقوفات 6383411 1402/07/03 new not special not payed مرکزی
2 مزایده فروش اراضی 6383388 1402/07/03 new not special not payed مازندران
3 مزایده فروش یکباب ساختمان اداری 6383185 1402/07/03 new not special not payed مرکزی
4 آگهی تجدید مزایده عمومی فروش 5 ملک ـ نوبت دوم 6383160 1402/07/03 new not special not payed خوزستان
5 مزایده فروش املاک برای واحد مسکونی 6383133 1402/07/03 new not special not payed تهران
6 تجدید مزایده فروش 17 قطعه زمین 6383105 1402/07/03 new not special not payed تهران
7 مزایده ، واگذاری (اجاره)حق بهره برداری 7مورد از املاک اداره کل بهزیستی استان همدان طبق شرایط و مشخصات پیوستی 6382982 1402/07/03 new not special not payed همدان
8 مزایده ، واگذاری (اجاره)حق بهره برداری 7مورد از املاک اداره کل بهزیستی استان همدان طبق شرایط و مشخصات پیوستی 6382981 1402/07/03 new not special not payed همدان
9 مزایده ، واگذاری (اجاره)حق بهره برداری 7مورد از املاک اداره کل بهزیستی استان همدان طبق شرایط و مشخصات پیوستی 6382972 1402/07/03 new not special not payed همدان
10 مزایده فروش 9 واحد تجاری 6382970 1402/07/03 new not special not payed مازندران
11 مزایده سراسری املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه 6382862 1402/07/03 new not special not payed فارس
12 مزایده فروش املاک و مستغلات 6382840 1402/07/03 new not special not payed لرستان
13 مزایده فروش املاک و مستغلات 6382668 1402/07/03 new not special not payed تهران
14 مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین بایر با کاربری مسکونی 6382557 1402/07/03 new not special not payed یزد
15 مزایده ، مزایده فروش زمین واقع در بلوار صنایع شهرستان ایلام -مزایده زمین - استان ایلام 6382531 1402/07/03 new not special not payed ایلام
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی