ir
rss
calendar سه شنبه، 8 آذر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان
استان
همدان
کد پارس نماد
5190311
شماره آگهی
5001050345000002
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1401/09/03
تاریخ درج
1401/09/03
تاریخ خاتمه آگهی
1401/09/26
منبع
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 1401.9.3
عنوان آگهی
مزایده واگذاری مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر به روش مکانیزه , مزایده واگذاری مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر به روش مکانیزه
شرح آگهی

آگهی مزایده ؟
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان در نظر دارد بر اساس تکالیف قانونی خود نسبت به واگذاری مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر همدان به روش مکانیزه از طریق برگزاری مزایده عمومی و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران با شماره مزایده 5001050345000002 اقدام نماید. لذا اشخاص حقوقی متقاضی شرکت در مزایده می توانند تا پایان مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به سامانه مذکور مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اسناد و همچنین امضا و ممهور نمودن کلیه اوراق پیوست اقدام و مدارک تنظیمی را در مهلت مقرر در سامانه مذکور بارگذاری نموده و اصل پاکت الف را تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401.10.17 به آدرس همدان، میدان رسالت، بلوار ولایت، روبروی کلانتری 15، ساختمان معاونت ترافیک، طبقه دوم تحویل و رسید دریافت نمایند.
صرفا اسناد الکترونیک پاکت های پیشنهاد مجهز به امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز مورد پذیرش واقع می گردد. متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه باید نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام لازم را به عمل آورند.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
- در خصوص ارائه پیشنهاد (درج پیشنهاد در سامانه ستاد) شرکت متقاضی بایستی درصد سهم کارفرما را در سامانه ستاد درج نماید.
- بالاترین درصد پیشنهادی به عنوان برنده مزایده انتخاب و اعلام خواهد شد. (اعلام عددی بین 25- 100 در سامانه ستاد)
- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری همدان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملاتی شهرداری تهران با اصلاحات و تسری می باشد.
- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
- شرکت در مزایده و  ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.
-  واریز مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، به صورت نقدی به حساب  74081134708383 نزد بانک مهر ایران ضمانتنامه بانکی به نفع و به نام سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان و یا اوراق مشارکت می باشد.
- کلیه هزینه های مزایده اعم از هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- چنانچه برندهمزایده اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مزایده او ضبط خواهد شد.
- تضمین نفر برنده تا هنگام عقد قرارداد، نزد این سازمان باقی می ماند.
- به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- مزایده گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 081 - 38215317 تماس حاصل نمایید.
زمان انتشار در سامانه 1401.12.9
مهلت دریافت اسناد: 1401.9.26 ساعت 14
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 1401.10.17 ساعت 14
سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری همدان

ردیف عنوان پروژه مبلغ ضمانت شرکت در مزایده (ریال) درصد پیشنهادی
1 مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر همدان به روش مکانیزه 2.000.000.000 بایستی درصد سهم کارفرما از درآمد نقد حاصل از اجرای پروژه در سامانه ستاد درج گردد.
حداقل درصد سهم کارفرما، بیست و پنج درصد از درآمد نقد حاصل از اجرای طرح خواهد بود و درصدهای پیشنهادی کمتر از 25 درصد مردود خواهد شد.
منظور از درآمد نقد حاصل از اجرای طرح، مجموع مطالبات وصول شده (پرداخت مستقیم و یا کسر سپرده حساب کاربری شهروندان) پس از ثبت مکانیزه بدهی پلاک شهروندان در معابر اجرای طرح می باشد.

تصویر
مزایده واگذاری مدیریت پارک حاشیه ای معابر شهر به روش مکانیزه

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده واگذاری بوفه مواد غذایی و غرفه کپی 5213624 1401/09/08 new not special not payed خراسان رضوی
2 مزایده عمومی واگذاری منافع 5 واحد تجاری به صورت اجاره - نوبت دوم 5213499 1401/09/08 new not special not payed البرز
3 مزایده واگذاری قسمتی از زمین پارک امام علی به متراژ 600 مترمربع به صورت اجاره 2 ساله جهت نصب ترامپولین و وسایل بازی کودکان 5213421 1401/09/08 new not special not payed خراسان جنوبی
4 مزایده واگذاری سوله و انبار 5213416 1401/09/08 new not special not payed اصفهان
5 مزایده واگذاری یک قطعه زمین نوبت دوم 5213358 1401/09/08 new not special not payed همدان
6 آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره یک باب زیرزمین - نوبت دوم 5213299 1401/09/08 new not special not payed تهران
7 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213293 1401/09/08 new not special not payed زنجان
8 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213291 1401/09/08 new not special not payed زنجان
9 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213290 1401/09/08 new not special not payed زنجان
10 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213289 1401/09/08 new not special not payed زنجان
11 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213287 1401/09/08 new not special not payed زنجان
12 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213286 1401/09/08 new not special not payed زنجان
13 مزایده ، اجاره واحدهای تجاری واقع در سبزه میدان مجتمع تجاری ارگ زنگان 5213285 1401/09/08 new not special not payed زنجان
14 مزایده دو باب مغازه تجاری... 5213283 1401/09/08 new not special not payed خراسان شمالی
15 مزایده ، مزایده اموال مازاد اداره امور شعب بانک ملی استان کرمانشاه -مزایده مغازه - استان کرمانشاه 5213258 1401/09/08 new not special not payed کرمانشاه
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی