if (!User.Identity.IsAuthenticated) { }
flag
ir
rss
calendar چهارشنبه، 8 تیر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت مخابرات ایران (منطقه گلستان)
کد پارس نماد
4649346
استان
گلستان
شماره آگهی
1401.2
تاریخ شروع
1401/04/02
تاریخ درج
1401/04/02
تاریخ خاتمه آگهی
1401/04/06
منبع
سایت 1401.4.2
عنوان آگهی
مزایده تخریب ساختمانهای بلا استفاده و فروش ملزومات مخروبه, مزایده ,مزایده تخریب ساختمانهای بلا استفاده و فروش ملزومات مخروبه

شرح آگهی

مزایده شماره 1401.2 
تخریب ساختمانهای بلا استفاده و فروش ملزومات مخروبه مراکز سطح استان 
شررکت مخابرات ایران منطقه گلستان در نظر دارد تخریب ساختانهای بلا استفاده و فروش ملزومات مخروبه مراکز سطح استان خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند دواطلبان می توانند از زمان درج آگهی ضمن مراجعه به نشانی وب سایت مخابرات ایران منطقه گلستان به نشانی tci.ir پورتال مناطق مخابراتی ، منطقه گلستان مراجعه نموده و پس از تهیه پرینت اسناد نسبت به تنظیم فرم پیشنهاد قیمت موجود در اسناد حراج اقدام و به همراه سپرده شرکت در حراج ب امهر و امضای کلیه مستندات مهر و امضا شده کلیه صفحات اسناد حراج در پاکت در بسته لاک و مهر شده حداکثر تا ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401.4.7 به دبیرخانه اداره تدارکات و پشتیبانی تحویل و رسید دریافت نمایند 
سپرده شرکت در حراج مبلغ 190.400.000 ریال می باشد 
آخرین مهلت دانلود اسناد روز دوشنبه مورخ 1401.4.6 می باشد 
زمان بازگشایی ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1401.4.7 می باشد 
محل گرگان خیاباتن شهید بهشتی روبروی دادگستری اداره تدارکات و پشتیبانی 
به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و جلوگیری از شویع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی پس از بازگشایی پاکات تحویلی خریداران با 3 نفر حائز حداکثر قیمت تماس حاصل م یگردد سپرده شرکت در حراج نفرات بعدی به ایشان مسترد می گردد 

تصویر

مزایده ,مزایده تخریب ساختمانهای بلا استفاده و فروش ملزومات مخروبه

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

نظرات

کد امنیتی