صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
21,997
بازدید امروز:
55,814
آرشیو:
3,197,464
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
شرکت پانا پرداز پرسیا
فولاد مهر آتیه ساز
سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان
موسسه حفاظتی و مراقبتی مهرناجی
برنا انرژی اروند
شرکت ساختکار آفرین
ایده کنترل سها بین الملل
سیم راد سما
سپنتا پالایه پارس
شرکت سیمیا
طراحان جامه پارسی
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
رسانا کابل
توکا فوم
آریا ارتباطات ژینو
شرکت صنایع کابل کمان 2

آگهی مزایده چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم و غیره ...؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3068470
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:139903904106000058
تاریخ شروع :1399/10/24
تاریخ درج آگهی :1399/10/24
عنوان آگهی:آگهی مزایده چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم و غیره ...
شرح آگهی:

آگهی مزایده چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم و غیره ...
شماره آگهی: 139903904106000058
شماره پرونده:139704004106000842

تاریخ صدور:1399/10/24

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی بناب

موضوع:آگهی مزایده اموال منقول

متن آگهی: به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9700916 له بانک ملی شعبه بناب علیه شرکت آردزهره بناب اموالی به شرح زیر: 1- چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم هرکدام بظرفیت 8500 تن : با قطر27/29 متروارتفاع 23/63 متروحجم مفید10583 مترمکعب مدل 9014 2- نقاله زنجیری زیرچاله تخلیه مدل 1214 با ظرفیت 150 تن درساعت با الکتروموتوروگیربکس 20 اسب 3- بالابربظرفیت 150 تن درساعت وبه ارتفاع 36/57 متربا کلیه متعلقات مربوطه وموتورگیربکس داربا قرت 30 اسب 4- تاوربالابربا متعلقات مربوطه 5- نقاله زنجیری توزیع روی سیلوها مدل 1214 به ظرفیت 150 تن درساعت بطول 5/81 متربا 4 عدد خروجی و2 دستگاه دریچه الکترومنیکی وموتورگیربکس 25 است با کلیه متعلقات 6- پل روی سیلوها 7- پله های بیرون ومارپیچ وحفاظ ها 8 - پله های سقف سیلوها 9- پله های داخلی سیلوها 10- نوارفونداسیون 11- سیستم کنترل دمای داخل سیلوها 12- مارپیچ تخلیه داخل سیلوها بظرفیت 100 تن درساعت با موتور10 اسب وپولی سرموتور 13- نقاله زنجیری تخلیه سیلوها مدل 1214 بظرفیت 150 تن درساعت بطول 53/34 متربا شش ورودی ودو دریجه با موتور20 اسب وکلیه متعلقات 14- اتصالات شامل لوله ها ، فلنج ها ، بست ها ، خروجی ها ، زانویی های گردان ، ورودی سیلوها وسه راهی الکترونیکی 15- تجهیزات قسمت دریافت گندم 16- تجهیزات وتابلوهای کنترل واتصالات مربوطه متعلق به مدیون به لحاظ اینکه کل برنامه ریزی وطراحی سیلوها برابر چهارواحدانجام شده است بنابرین تفکیک این چهارسیلوازهم غیرممکن ویا حداقل بسیارمشکل است بنابرین ارزیابی بصورت یکجا انجام شده که برابر نظریه کارشناس رسمی400.000.000.000 ریال بحروف چهارصدمیلیارد ریال ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از ساعت 9 الی 12 مورخ 99/11/14 در محل اداره ثبت اسنادواملاک بناب از مبلغ ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شدوکلیه اموال مذکوربرابرسندشماره 26898- 97/11/15 دفترخانه 6 بناب در رهن بانک ملی شعبه بناب قرارگرفته وطی صورتجلسه بازداشت ودرمحل شرکت آردزهره بناب بنشانی بناب جاده بناب میاندوآب مستقرکه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشدوطالبین می توانندازاموال مذکور درآن محل بازدیدنمایند لازم به ذکراست شرکت درمزایده منوط به پرداخت 10 درصدازمبلغ فوق به حساب سپرده ثبت بشماره شبا 360100004054013207565490 IR شناسه واریز934108554110160000284000233250 نزدبانک ملی که قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملی وتسلیم فیش پرداخت آن به واحداجرا بوده وحضورخریداریا نماینده قانوی وی درجلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التقاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روزازتاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت بشماره فوق واریزوفیش مربوطه را تسلیم نمایددرغیراینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقررواریزنگرددمبلغ ده درصدواریزی قابل استردادنبوده وبه حساب خزانه واریزخواهدشدودراینصورت عملیات فروش ازدرجه اعتبارساقط ومزایده تجدیدمیگرددواعتراض بعدی مسموع نخواهدبودودرصورت برنده نشدن خریدارنسبت به موردمزایده ، 10 درصدواریزی برابرمقررات پرداخت خواهدشد ضمنا سایرهزینه ها وحق حراج زایدبرمبلغ مزایده برعهده خریدارمی باشدودرصورت وجودوجه مازاد حاصل ازفروش وجوه پرداختی موضوع فرازبند6 بندالف ماده 12 مفاداسنادرسمی لازم الاجرا ازمحل مازادقابل پرداخت می باشدچنانچه به مال موردمزایده درجلسه خریدارپیدانشودمال موردمزایده با دریافت حق الاجرا وحق مزایده به قیمتی که مزایده ازآن شروع میشودبه بستانکارواگذارخواهدشدومزایده تجدیدنمی گردد یونس آقاپور مدیرواحداجرای اسنادرسمی بناب

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی بناب-خیابان باهنر-اول خیابان چمران-کدپستی 5551695917-تلفن:2-7225471-04127241071-دورنگار:04127231671
منبع آگهی :سایت 99.10.24
تصویر آگهی :آگهی مزایده چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم و غیره ...
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده آگهی مزایده چهاردستگاه سیلوی ذخیره گندم و غیره ... واحد اجرای اسناد رسمی بناب کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
جمعه 8 اسفند 1399