صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
19,324
بازدید امروز:
46,374
آرشیو:
3,197,464
ورود به سایت
آسان جو - فروش انواع کالا
سیم راد سما
سیم و کابل افلاک الکتریک خراسان
آریا ارتباطات ژینو
سپنتا پالایه پارس
طراحان جامه پارسی
موسسه حفاظتی و مراقبتی مهرناجی
برنا انرژی اروند
شرکت سیمیا
توسعه پلیمرهای خاورمیانه
رسانا کابل
ایده کنترل سها بین الملل
شرکت صنایع کابل کمان 2
توکا فوم
شرکت ساختکار آفرین
فولاد مهر آتیه ساز
شرکت پانا پرداز پرسیا

آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی و غیره ...؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:3065912
استان:ایلام
شماره آگهی:139903915099000011
تاریخ شروع :1399/10/23
تاریخ درج آگهی :1399/10/23
عنوان آگهی:آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی و غیره ...
شرح آگهی:

آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی و غیره ...
شماره آگهی: 139903915099000011
شماره پرونده:9204015099000184

تاریخ صدور:1399/10/23

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی دره شهر

موضوع:آگهی مزایده اموال منقول

متن آگهی: گهی مزایده اموال منقول (محل اجرای طرح کشتار مرغ ارمو و تاسیسات و تجهیزات آن) بموجب پرونده اجرایی کلاسه 9200184 مقدار162من دیم مشاع برابر162سهم از9852 سهم یک قطعه زمین مزروعی درمحدوده پلاک 46 اصلی و نیز تاسیسات و تجهیزات طرح مورد وثیقه واقع در دره شهر روستای ارمو عرصه به مساحت 5489 مترمربع و محدود به حدود ذیل : شمالاً: بطول97/90 متر.شرقاً: بطول 55/96متر.جنوباً: 7/40و85/99 متر و غرباً : بطول60/46 مترکه برابر نظریه کارشناس به مبلغ8/989/630/000 ریال ارزیابی گردیده وماشین الات شامل5بخش،بخش اول:ماشین الات وتجهیزات خط کشتارگاه وتولیدمرغ پرکنده:یک دستگاه ریل حمل قفس مرغ زنده بدون موتوربطول10متر.یک دستگاه قفس شوکرمرغ.یک دستگاه شدکر.خط نوارنقاله هوایی کشتارگاه مرغباکلیه تجهیزات بطول150متر.یک دستگاه قلاب شور.یک دستگاه چیلرگرم وسردباکلیه تجهیزات ومتعلقات.یک دستگاه پااندازمرغ.یک دستگاه پابر.یک دستگاه کله کش.یک دستگاه پرکن باکلیه تجهیزات.یک دستگاه پرنده شور.یک دستگاه یخ شکن.یک دستگاه اسکالر.یک دستگاه شمارش مرغ.حوض استیل جمع آوری خون بطول20متر.یک دستگاه سنگدان پاکن مرغ.یک دستگاه چاک زن سنگدان مرغ.سینی استیل جلوچیلر4متر.سینی تمیزکردن دل وجگر5متر.یک دستگاه مقعدزن مرغ همراه پمپ وکیوم ومتعلقات مربوطه.خط نقاله هوایی چیلینگ روم باکلیه تجهیزات ومتعلقات بطول300متر.چهارعددقیف بسته بندی مرغ.چهارعددکلیبس زن بسته بندی.یک دستگاه تاریخ زن.یک دستگاه شیرینگ پک باکلیه تجهیزات.یک دستگاه قطعه بندی مرغ.سه عددسینی ومیزبسته بندی مرغحدود15متر.میزکارباعرض وارتفاع50/70سانتی متروبادرنظرگرفتن کلیه هزینه های حمل ونقل ونصب وراه اندازی وکسراستهلاک وغیره به مبلغ13/000/000/000ریال . بخش دوم،تأسیسات:1-انشعاب برق همراه ترانس 315،تابلو،خط اختصاصی بطول حدود750متر،تعداد15عددتیربرق بتونی وچوبی وهمچنین کابلهای برق فشارقوی تابلوی توزیع مادردرمحل کارخانه جمعاًبه قیمت1/500/000/000ریال. 2-سیستم برق رسانی به کلیه خطوط تولیددرداخل کارخانه وبخشهای جانبی وتابلوی توزیع برق مادروغیره و...جمعاًبه قیمت700/000/000ریال. 3-یک دستگاه دیزل ژنراتوربه قدرت40کیلووات به همراه تابلوکنترل مربوطه دروضعیت موجودجمعاًبه قیمت150/000/000ریال. 4-تأسیسات آبرسانی شامل چاه نیمه عمیق به عمق48متر،برق رسانی والکتروپمپ،لوله کشی تاخطوط تولیدوسیستم تولیدیخ وتانکرهای ذخیره آب و...جمعاًبه قیمت1/100/000/000ریال. 5-دودستگاه تانکرذخیره آب شامل20هزارلیتری زمینی و7هزارلیتری هوایی جمعاًبه قیمت100/000/000ریال. 6-کارخانه یخ سازی به ظرفیت تولید8قالب درساعت شامل کمپرسورکوبلندآمریکایی،الکتروپمپ3کیلووات،سیستم خنک کننده،تابلوبرق وتابلوکنترل،سیستم همزن باالکتروموتور7/5کیلووات،جرثقیل ثایت یک تنی و...جمعاًبه قیمت1/500/000/000ریال. 7-باسکول50تنی دجیتال ساخت شرکت توزیع الکتریک به قیمت300/000/000ریال. 8-دودستگاه باسکول یک تنی وزنی و1/2تنی دجیتال ویک دستگاه باسکول50کیلوگرمی دجیتال جمعاًبه قیمت40/000/000ریال 9-تأسیسات گرمایشی شامل:مشعل،کوره،دیگ انبساط،تانکرسوخت،شیرالات ولوله کشیهای مختلف و...جمعاًبه قیمت250/000/000ریال. 10-دودستگاه کانکس3*8و2*2جمعاًبه قیمت120/000/000ریال. 11-دودستگاه کارواش بزرگ وکوچک ودودستگاه موتورجوش برقی 350آمپرجمعاًبه قیمت60/000/000ریال. 12-دودستگاه فن بزرگ تهویه جمعاًبه قیمت8/000/000ریال. 13-تأسیسات تصویه خانه فاضلاب شامل بلوئر15کیلووات.الکتروپمپ45کیلووات.تابلوبرق وکنترل ولوله کشیهای مربوطه دربین 18حوضچه مختلف وبه متراژحدود336مترمربع خارج ازمحوطه اصلی جمعاًبه قیمت1/100/000/000ریال.جمع ارزش سیزده قلم بخش دوم6/928/000/000ریال. بخش سوم،تأسیسات مربوط به سردخانه هاشامل: 1-سالن پیش سردکن باکمپرسورBITZER MODEL 4NC-20.2-40Pکندانسورمدل 350e.tاوپراتورنصب شده درداخل سالن ساخت شرکت برودتی حرارتی نیک لوله کشیهای مربوطه تابلوی برق ومنترل مجزا.سالن آماده شده باعایقکاری مربوطه .درب مخصوص و...به قیمت1/000/000/000ریال. 2-سالن چیلینگ روم باکمپرسور5.2-40Pbitzer model 4h-2کندانسورمدل350ECاوپراتورنصب شده درداخل سالن ساخت شرکت برودتی حرارتی نیک لوله کشیهای مربوطه تابلوی برق وکنترل مجزاسالن آماده شده باعایقکاری مربوطه درب مخصوص و...به قیمت1/500/000/000ریال. 3-تونل انجمادباسه کمپرسور-40Pbitzer model s6f-30.2-کندانسورهای مدل1550bاپراتورهای نصب شده درداخل سالن ساخت شرکت برودتی حرارتی نیک لوله کشیهای مربوطه تابلوی برق وکنترل مجزا.سالن آماده شده باعایقکاری مربوط به درب مخصوص به قیمت3/000/000/000ریال. 4-سردخانه شماره یک باکمپرسورbitzer model 4nc-20.2-40pکندانسورمدل350e.tاپراتورنصب شده درداخل سالن ساخت شرکت برودتی حرارتی نیک لوله کشیهای مربوط به تابلوی برق وکنترل مجزاسالن آماده شده باعایقکاری مربوط به درب مخصوص و...به قیمت2/000/000/000ریال. 5-سردخانه شماره دوباکمپرسورbitzer model 4nc-20.2-4pکندانسورمدل350e.tاپراتورنصب شده درداخل سالن ساخت شرکت برودتی حرارتی نیک لوله کشیهای مربوط به تابلوی برق وکنترل مجزاسالن آماده شده باعایقکاری مربوط به درب مخصوص و...به قیمت2/000/000/000ریال. جمع ارزش پنج قلم بخش سوم مبلغ9/500/000/000ریال. بخش چهارم،وسایل اداری ورفاهی: 1-تجهیزات اداری ورفاهی داخل اتاق مدیریت شامل کامپیوتر،گارصندوق،میزوصندلی و...جمعاًبه قیمت50/000/000ریال. 2-پنج دستگاه کولرآبی ویک دستگاه کولرگازی12000ویک دستگاه آبسردکن دوکاره جمعاًبه مبلغ40/000/000ریال. 3-تعداد14عددسیستم دوربین مداربسته ومتعلقات دیگرو...جمعاًبه قیمت60/000/000ریال. جمع قیمت سه قلم بخش چهارمبلغ150/000/000ریال. بخش پنجم،وسایل حمل ونقل: 1-یک دستگاه تریلی تراکتورودودستگاه اتاق چوبی خاورواتاق زنده کش .یک دستگاه اتاق ساده وانت نیسان جمعاًبه قیمت100/000/000ریال. 2-تعداد20عدددراک حمل مرغ بسته بندی شده.تعداد20عدددراک ثابت.تعداد8عدد وان چرخدارفایبرگلاس15تا54کیلوگرم.تعدادچهارعددچرخ ساده وفرغون حمل وبار.رورستگاه جک بارپنج تنی .تعداددویست عددسبددوکیلویی.تعداد85عددبشکه پلاستیکی100لیتری و...جمعاًبه قیمت200/000/000ریال. جمع قیمت پایه پنج بخش فوق مبلغ29/878/000/000ریال. عرصه واعیان محل اجرای طرح دارای سند مالکیت مشاعی می باشد . لذا ملک مورد وثیقه (غیر منقول) و اموال منقول(تاسیسات و تجهیزات) فوق ازطریق مزایده بفروش می رسند. مزایده روزچهارشنبه مورخ 99/11/15 از ساعت 9 الی 12 در اداره اداره ثبت اسناد و املاک دره شهر واقع درخیابان نیروی هوایی از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ (29/878/000/000 ریال بابت تاسیسات و تجهیزات ) و نیز مبلغ (8/989/6300/000 ریال بابت محل اجرای طرح بموجب سند رهنی شماره د17841 مورخ 84/07/04 ) تنظیمی دردفتر یک دره شهر شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار آگهی 99/10/27می باشد%

آدرس و تلفن :ایلام دره شهر-خیابان نیروی هوایی-بالاتر از میدان شهدا-کدپستی 6961843778
منبع آگهی :سایت 99.10.23
تصویر آگهی :آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی و غیره ...
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده آگهی مزایده یک قطعه زمین مزروعی و غیره ... واحد اجرای اسناد رسمی دره شهر کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
جمعه 8 اسفند 1399