صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل نمایشگاه ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
785
بازدید امروز:
6,705
آرشیو:
2,716,691
ورود به سایت
شرکت کابل مسین
شرکت سیمیا
گروه فلز
ماهان کابل امیر
فولاد مهر آتیه ساز
نگین انرژی منجی
شرکت پانا پرداز پرسیا
کارتن سازی پارسه البرز
تولیدی باران دخت
گواهی طلایی عضویت
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
شرکت صنایع کابل کمان 2
پارسیان تن پوش نماد
شرکت ساختکار آفرین
برنا انرژی اروند
سیم و کابل رویان
پدیده اطلس سرما
طراحان جامه پارسی
مبلمان اداری پیلرسا
نقش جبه پارس

مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کاردرمانی وگفتاردرمانی - نوبت دوم؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2712875
استان:ایلام
شماره آگهی:نوبت دوم
تاریخ شروع :1399/06/26
تاریخ درج آگهی :1399/06/27
عنوان آگهی:مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کاردرمانی وگفتاردرمانی - نوبت دوم
شرح آگهی:

مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کاردرمانی وگفتاردرمانی - نوبت دوم
مزایده عمومی ؟
واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کاردرمانی وگفتاردرمانی موسسه ایثار استان ایلام
نوبت دوم
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر.
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری مجموعه کاردرمانی و گفتاردرمانی جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذکر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ  81.000.000 ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب اشتياق شماره 0203332990000  نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه فیزیوتراپی موسسه ایثار استان ایلام
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری مجموعه فیزیوتراپی جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذکر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ  190.000.000 ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط يا رسید واریز نقدی به حساب اشتیاق شماره 0203332995000  نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه درمانگاه موسسه ایثار استان ایلام
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری مجموعه درمانگاه جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذكر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 200.000.000  ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط يا رسید واریز نقدی به حساب اشتياق شماره 0203332990000  نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه ورزشی موسسه ایثار استان ایلام شامل سالن رزمی ، سالن تیر اندازی ، استخر شنا ، سالن چند منظوره و سالن دارت و تنیس
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری مجموعه ورزشی شامل شامل سالن رزمی ، سالن تیراندازی، استخر شنا، سالن چند منظوره و سالن دارت و تنیس جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذكر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 230.000.000 ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط يا رسید واریز نقدی به حساب اشتياق شماره 0203332990000   نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از سالن اجتماعات موسسه ایثار استان ایلام
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری سالن اجتماعات جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذکر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ  39.000.000  ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب اشتیاق شماره 0203332990000   نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از طبقه همکف ساختمان فرهنگی موسسه ایثار استان ایلام
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری طبقه همکف ساختمان فرهنگی جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذکر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 27.000.000 ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط يا رسید واریز نقدی به حساب اشتياق شماره 0203332990000   نزد بانک دی، به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
مزایده عمومی واگذاری جهت بهره برداری از طبقه اول ساختمان فرهنگی موسسه ایثار استان ایلام
نام و نشانی مزایده گزار: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه مادر ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
نوع، کیفیت خدمات ( موضوع مزایده ): واگذاری طبقه اول ساختمان فرهنگی جهت بهره برداری و به آدرس فوق الذکر نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 22.000.000  ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط يا رسید واریز نقدی به حساب اشتياق شماره 0203332990000   نزد بانک دی به نام موسسه ورزشی و توانبخشی ایثار قابل واریز در کلیه شعب بانک دی ارائه گردد.
توضیحات: موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار در نظر دارد مجموعه کاردرمانی و گفتار درمانی موسسه استان ایلام را برای مدت 2  سال از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت بهره برداری واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ستاد ایران انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه 99.6.24 و شماره درج در سامانه 5099093119000030 می باشد 
مهلت و محل تحویل اسناد مزایده: از ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 99.6.24 تا ساعت 14 روز 5شنبه مورخ 99.7.3  از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ها نیز تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99.7.5 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
زمان بازگشائی پاکت روز یک شنبه 99.7.6 ساعت 9 صبح و از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و به نشانی تهران خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پلاک 20 می باشد .
محل تحویل پاکت های تضمین به یکی از دو نشانی ذیل: تهران خیابان طالقانی خیابان موسوی شمالی خیابان برفروشان پلاک 20  موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام به نشانی شهرستان ایلام به نشانی چهارراه ما در ابتدای بلوار چالسرا-جنب داروخانه مادر
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021
تذکر: هزینه درج آگهی و دستمزد کارشناس به عهده برنده مزایده خواهد بود .
روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام

آدرس و تلفن :ایلام, ایلام, -
منبع آگهی :محلی ایلام 99.6.26
تصویر آگهی :مزایده واگذاری جهت بهره برداری از مجموعه کاردرمانی وگفتاردرمانی - نوبت دوم

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 5 مهر 1399