صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,165
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
363
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
3,782
بازدید امروز:
37,049
آرشیو:
2,699,902
ورود به سایت
صنعت ذوب و نسوز ایرانیان
تبلیغات 3
نقش جبه پارس
سیم و کابل رویان
نگین انرژی منجی
برنا انرژی اروند
کارتن سازی پارسه البرز
مبلمان اداری پیلرسا
شرکت پانا پرداز پرسیا
گواهی طلایی عضویت
پدیده اطلس سرما
شرکت صنایع کابل کمان 2
گروه فلز
شرکت ساختکار آفرین
پارسیان تن پوش نماد
شرکت کابل مسین
شرکت سیمیا
ماهان کابل امیر
تولیدی باران دخت

مزایده فروش ششدانگ کارخانه لپه سازی از پلاک 11 اصلی اراضی و... ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2600741
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:9910464130000041
تاریخ شروع :1399/05/14
تاریخ درج آگهی :1399/05/14
عنوان آگهی:مزایده فروش ششدانگ کارخانه لپه سازی از پلاک 11 اصلی اراضی و...
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ششدانگ کارخانه لپه سازی از پلاک 11 اصلی اراضی و...
شماره آگهی: 9910464130000041
شماره پرونده:54A7E879BAE24BA08D8C494A162EEF7D

تاریخ صدور:1399/05/14

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول (نوبت اول) 

به موجب پرونده کلاسه 9900124 اجرایی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر موضوع دعوی خواهان ها جیران آقائی هرگلان و رقیه تقی پور به طرفیت خوانده گان حسین ، نادر ، قادر ، مختار ،محمد ، فرخ ، سمیرا و عزیزه همگی تقی پور هرگلان دایر بر فروش ماترک مرحوم ایوب تقی پور فرزند ملک محمد، این دادگاه نیز حسب درخواست خواهان ها، املاک ذیل را توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و به شرح ذیل نسبت به برگزاری مراسم مزایده اقدام نموده است. 

مورد مزایده عبارتند از:

* 1- ششدانگ کارخانه لپه سازی از پلاک 11 اصلی اراضی نادیلو عرصه طبق اظهار به مساحت تقریبی 10 من محلی بوده که بلحاظ اعیانیها و کلیه دستگاهها و تجهیزات موجود و مربوط به لپه سازی و انشعابات کلهم عرصتاً و اعیاناً و با تجهیزات جمعاً به مبلغ  9/500/000/000 ریال ( نهصد و پنجاه میلیون تومان ) اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.

* 2- ششدانگ محل گاوداری از پلاک 11 اصلی اراضی نادیلو طبق اظهار عرصه به مساحت تقریبی 3000 مترمربع با لحاظ اعیانیهای موجود به مبلغ 6/500/000 ریال(شش صد و پنجاه میلیون تومان) اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد

* 3- یک قطعه زمین بصورت ورزن و آسفالت شده جهت بهره برداری در لپه سازی به پلاک 11 اصلی طبق اظهار عرصه به مساحت تقریبی 2184 متر مربع بوده به مبلغ 3/000/000/000 ریال ( سیصد میلیون تومان)اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.

* 4- ششدانگ پلاک 2/3108 که سند رسمی بنام آقای محمد شاطری بوده و طی سند عادی مورخ 77/11/05 در حق مرحوم ایوب تقی پور (مورث خواهانها) و قادر-نادر-فرخ-مختار شهرتین همگی تقی پور انتقال یافته عرصه به مساحت تقریبی 2241/90 متر مربع معادل 14/27 من محلی می باشد که پس از تحقیق و بررسی با وجود اشجار گردو  به مبلغ 4/000/000/000 ریال (چهارصدمیلیون تومان) اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده است که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد.

*توضیح اینکه حسب معاینه محلی از املاک صدرالذکر قطعات معرفی شده به جز پلاک 2/3108 دارای اسناد عادی بوده و حدود اربعه طبق اظهار می باشد و پلاک فوق نیز طی سند عادی به شرحی که ذکر شده میباشد و کل قطعات در تصرف و مالکانه بلامعارض طرفین دعوی می باشد

* 5- در خصوص قیمت گاوها به شرح صورتجلسه مورخ 98/09/22 به تعداد 45 رأس جمعاً بمبلغ 5/000/000/000  ریال( پانصد میلیون تومان) اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. 

*6-با لحاظ صورتجلسه تحریر ترکه 7200 کیلو لپه که لیست برداری شده به مبلغ 700/000/000 ریال ( هفتاد میلیون تومان ) اعلام و قیمت پایه کارشناسی تعیین شده که بالاترین پیشنهاد دهنده برای مورد مزایده به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد. 

و با درخواست خواهان ها وقت مزایده به روز سه شنبه مورخ 1399/06/11 ساعت 09/00 صبح تعیین گردیده که مزایده در موعد مقرر و با حضور نماینده محترم دادستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر تشکیل و مورد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی واگذار خواهد شد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ضمناً به استناد ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی ده درصد از کل مبلغ مورد مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده بایستی به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2171290589001 با شناسه واریز 12345678900000469 نزد بانک ملی شعبه آذرشهر واریز گردد و در صورت انصراف ده درصد مذکور به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقمندان به شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی واحد اجرای احکام مدنی از املاک مذکور بازدید نمایند. 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آذرشهر- ناصر حسین زاده

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی
منبع آگهی :سایت 99.5.14
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ششدانگ کارخانه لپه سازی از پلاک 11 اصلی اراضی و...

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 29 شهريور 1399