صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
مـناقصات دیـروز:
1,140
مـزایدات امـروز:
مـزایدات دیـروز:
44
کاربران آنلاین:
2,104
بازدید امروز:
12,505
آرشیو:
2,291,082
ورود به سایت
شرکت سیمیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت کابل مسین
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
گواهی طلایی عضویت
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت ساختکار آفرین
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
تبلیغات 3

مزایده فروش یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2228562
استان:مازندران
شماره آگهی:9810461975500120
تاریخ شروع :1398/11/27
تاریخ درج آگهی :1398/11/27
عنوان آگهی:مزایده فروش یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی
شماره آگهی: 9810461975500120
شماره پرونده:21DF29D24B0244168BBB31B4CAE2DF08

تاریخ صدور:1398/11/27

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نوشهر

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی انجام مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم

به موجب نیابت به شماره 1398168003932690مورخه 98/07/15 صادره از اجرای احکام شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران که به کلاسه 951106ارجاعی ثبت گردیده محکوم علیه آقای عباس رضائیان محکوم است به پرداخت اصل خواسته 3/000/000/000 ریال، هزینه دادرسی 60/166/000 ریال، خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1391/11/08) تا اجرای حکم معادل 6/842/975/000 ریال جمعاً 9/903/141/000 ریال در حق محکوم له محمد قاسم غوثی با وکالت منصور برشان و مبلغ 495/157/000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت.در راستای انجام مفاد نیابت صادره و با توجه به صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه سپرده شده توسط وثیقه گذار خانم ریحانه برنجکار فرزند علی شماره ملی 2190113326در مورد فروش ملک مورد وثیقه (پلاک ثبتی 3779 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی از 3580 قطعه 3) از طریق مزایده عمومی متعلق به وثیقه گذار مذکوربابت مطالبات پرونده ،لذا نتیجه ارزیابی به شرح ذیل اقدام می گردد :مورد مزایده واقع در نوشهر-خ فردوسی-کوچه فلسطین-روبروی ساختمان وکلا ،یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی از دو اصلی قطعه 3 مفروز شده از 3580 فرعی از اصلی مذکور ،بخش یک حوزه ثبت نوشهر به مساحت 27/7متر مربع با قدر السهم از سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملیک آپارتمان ها می باشد که شش سهم از شش دانگ عرصه و اعیان بنام خانم ریحانه برنجکار (وثیقه گذار) می باشد .حدود اربعه:از شمال به طول 3/55متر ورودی مغازه و کوچه -از شرق به طول های 5/70 و 2 متر وصل به قطعات دوم و اول تفکیکی-از جنوب به طول 5/70 دیوار به دیوار متصرفی همسایه -از غرب به طول 8/20 متر دیواریست به راه پله اشتراکی با حقوق ارتفاقی می باشد .فاقد عقب نشینی بوده و عرصه این ملک به مساحت 80/40 متر مربع ،ثبت در صفحه 94 دفتر 75 بخش یک قشلاقی کران نوشهر است .مغازه دارای درب ورودی آهنی و شیشه و دیواره تعمیرات می باشد .لذا با توجه به موقعیت و عوامل تاثیر گذار در قیمت و قیمت منطقه ای ،کل قیمت شش دانگ این ملک 415500000تومان (چهارصد و پانزده میلیون و پانصد هزار تومان)برآورد و ارزیابی می گردد که در روزسه شنبه مورخه 98/12/13 ساعت 10 صبح بوسیله اجرای احکام مدنی دادگستری نوشهراز طریق مزایده بفروش خواهید رسید .طالبین می توانند درموعد مقرر در این اجرا حاضر ودر مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانیکه بالاترین قیمت را خریدارباشندواگذار خواهد شد و ده درصد بهاء مزایده نقدا"وباقیمانده آن حداکثرظرف یک ماه وصول خواهدشد.ضمنا"طالبین میتوانند ظرف پنچ روز قبل از موعد مقرردر این اجرا حاضرتا ترتیب بازدید آنان ازمال مورد مزایده داده شود./ش

مدیر دفتراجرای احکام مدنی دادگستری نوشهر- شهروز شیخ الاسلامی

آدرس و تلفن :مازندران
منبع آگهی :سایت 98.11.27
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی 3779 فرعی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نوشهر کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
دوشنبه 11 فروردين 1399