صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,829
مـناقصات دیـروز:
3,181
مـزایدات امـروز:
507
مـزایدات دیـروز:
542
کاربران آنلاین:
11,848
بازدید امروز:
201,438
آرشیو:
2,239,833
ورود به سایت
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
شرکت ساختکار آفرین
شرکت سیمیا
تجهیز نمای سیما
گواهی طلایی عضویت
تبلیغات 3
شرکت کابل مسین
شرکت پانا پرداز پرسیا
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت

مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2160849
استان:کرمانشاه
شماره آگهی:-
تاریخ شروع :1398/10/29
تاریخ درج آگهی :1398/10/29
عنوان آگهی:مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت
شرح آگهی:

مزایده ، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت

مزایده مرحله اول شرکت بیستون کود زاگرس (ورشکسته) ؟
اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه به قائم مقامی از شرکت ورشکسته بیستون کود زاگرس از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ 98.11.29 روز سه شنبه راس ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه به نشانی کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه طبق اول
اداره تصفیه امور ورشکستگی ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت ورشکسته فوق واقع در شهرستان روانسر شهرک صنعتی روانسر را به فروش می رساند.
مشخصات عرصه و اعیان ملک مورد مزایده :
1- عرصه محل اجرای طرح به مساحت 3/99/11 متر مربع در قطعات G7 و G5 قسمتی از اراضی : حلاج آباد پلاک فرعی از 25 اصلی بخش 12 کرمانشاه با کاربری صنعتی به ارزش 1.600.000.000 ریال
2- اعیانی سالن تولید با اسکلت فلزی صنعتی، کف بتن، دیوار کشی بدنه بلوک سیمانی، سقف ورق گالوانیزه با عایق پشم شیشه و تور مرغی، بدنه داخلی سیمانکاری شده ، ارتفاع پایه 7/5 متر و به مساحت زیربنای حدود 882 متر مربع به ارزش 3.087.000.000 ریال
3- اعیانی ساختمان اداری در دو طبقه با ستون فلزی و دیوار باربر سقف طاق ضربی، کف سنگ و سرامیک، بدنه داخلی قسمتی تا کمر سنگ و سپس سفیدکاری و قسمتی تمام سفیدکاری شده، نمای بیرون سیمان سفید، به مساحت زیربنای کل حدود 144 متر مربع به ارزش 576.000.000 ریال
4- اعیانی ساختمان های کارگری و نگهبانی و اطاق و تابلو برق، با دیواری آجری و سقف طاق ضربی، نمای سیمان سفید به مساحت زیر بنای کل حدود 130 متر مربع 390.000.000 ریال
5- محوطه سازی و شن ریزی محوطه، دیوار کشی دور عرصه با بلوک سیمانی به ارزش 200.000.000 ریال
جمع کل بهای پایه ارزیابی ششدانگ عرصه و اعیاان به مبلغ پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه ریال (59.853.000.000)
شرح و مشخصات ماشین الات و تاسیسات شرکت بیستون کود زاگرس:
الف) تاسیسات و تجهیزات به ارزش 850.000.000 ریال (هشتصد  و پنجاه میلیون ریال) شامل :
1- تاسیسات برق رسانی شامل : دارای خرید انشعاب برق به قدرت 90 کیلو وات به همراه دو عدد تیرگزاری بتنی ونصب ترانس 10 کیلو وات آمپر و تابلوی اندازه گیری با کلیه متعلقات مربوطه .

1 دارای خرید انشعاب برق به قدرت 90 کیلو وات به همراه دو عدد تیر گذاری بتنی و نصب ترانس 10 کیلووات آمپر و تابلوی اندازه گیری با کلیه متعلقات مربوطه.
 2  سیستم مخازن 75kva - سیستم توزیع برق داخلی و سیستم روشنایی کارخانه
 3  تاسیسات آبرسانی شامل انشعاب نیم اینچ از شهرک صنعتی به شماره قرارداد 17/9188 مورخ 85.11.04 و سیستم توزیع آب داخل کارخانه
 4  تاسیسات گرمایشی و سرمایش - تاسیسات اطفای حریق، سه خط تلفن (فعلا قطع می باشد) - ابزار آلات کارگاهی
 جمع  جمع بند الف به ارزش 850.000.000 ریال (هشتصد و پنجاه میلیون ریال)

ب) ماشین آلات و تجهیزات خط  تولید کامل کود با کلیه الکتروموتورها و متعلقات مربوطه به ارزش 2.680.000.000 ریال شامل

1 سه دستگاه گراناتور 7 تنی
 2  دو دستگاه الواتور 7 تنی
 3  دو دستگاه آسیاب 7 تنی
 4  یک دستگاه سرند 7 تنی
 5  یک دستگاه خشک کن 7 تنی
 6  یک دستگاه میکسر 7 تنی
 7  پنج دستگاه نوار نقاله
 8  یک دستگاه فن
 9  یک دستگاه پرکن اتوماتیک 7 تنی
 10  یک دستگاه سیکلون آسیاب
 11  یک دستگاه مخزن آسیاب 7 تنی
 12  یک دستگاه فیدر خشک کن و سایر متعلقات و ملحقات
 جمع  جمع بند ب به ارزش 2.680.000.000 ریال (دو میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال)

جمع کل ماشین آلات و تجهیزات شامل دو بند الف و ب به ارزش 3.530.000.000 (سه میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال) برآورد گردیده است.
شرایط شرکت در مزایده :
2- مبلغ پایه فروش مجموع عرصه و اعیان و دستگاه های شرکت مبلغ 9.383.000.000 ریال می باشد که پیشنهاد دهندگان باید قبل از برگزاری مزایده پنج درصد قیمت مذکور را طی فیش نقدی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171293752003 نزد بانک ملی واریز و فیش پرداختی را ضمیمه درخواست خود نموده و تحویل دفتر اداره تصفیه نمایند.
1-2 مزایده به صورت حضوری صورت می پذیرد.
2-2 اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم و مشروط فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثرداده نخواهد شد.
2-3 پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز و در همان جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را جهت فروش پیشنهاد و با توجه به مصلحت هیات غرمایی به تشخیص مقام قضایی اداره تصفیهخ تایید گردد. خاطر نشان می گردد کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت و همچنین عوارض و مالیات های متعلقه و اخذ مفاصا حساب از مقامات قانونی به عهده خریدار است.
2-4 برنده مزایده باید ظرف مدت حداکثر یک ماه پس از جلسه مزایده بقیه ثمن معامله (قیمت پیشنهادی) را به حساب اداره تصفیه واریز و جهت تنظیم و انتقال سند در یکی از دفاتر اسناد رسمی تعیین شده از سوی این اداره حاضر شود. چنان چه پرداخت بها در موعد مقرر انجام نگیرد یا آن که برنده مزایده حاضر به اجرا تعهد خود نگردد نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام و خسارات وارده شامل هزینه اگهیو کسر قیمت و غیره از محل وجه تودیعی و مراجعه به داوطلب وصول خواهد شد. طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و آگاهی از جزئیات موارد مزایده به این اداره مراجعه نموده و یک هفته قبل از مزایده از ملک موضوع مزایده بازدید به عمل نمایند. 

آدرس و تلفن :کرمانشاه, کرمانشاه
منبع آگهی :محلی کرمانشاه 98.10.29
تصویر آگهی :مزایده ، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده ، مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان و دستگاه های موجود شرکت اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 6 اسفند 1398