صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,406
مـناقصات دیـروز:
2,481
مـزایدات امـروز:
600
مـزایدات دیـروز:
489
کاربران آنلاین:
6,268
بازدید امروز:
44,526
آرشیو:
2,501,112
ورود به سایت
تبلیغات 3
شرکت صنایع کابل کمان 2
گواهی طلایی عضویت
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت کابل مسین
شرکت سیمیا
گروه فلز
سیم و کابل رویان
کارتن سازی پارسه البرز
شرکت ساختکار آفرین

مزایده فروش ملک ، مغازه و زمین ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2021395
استان:مرکزی
شماره آگهی:9810468611500111
تاریخ شروع :1398/08/30
تاریخ درج آگهی :1398/08/30
عنوان آگهی:مزایده فروش ملک ، مغازه و زمین
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ملک ، مغازه و زمین
شماره آگهی: 9810468611500111
شماره پرونده:819AEA913E8F4EE69BA7317CB1B252FD

تاریخ صدور:1398/08/30

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول  ))

به اطلاع عموم می رساند به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی اراک در خصوص تقسیم ترکه مرحوم سید حیدر آقایی ،  در پرونده اجرائی 980343ج3 ، اموال غیر منقول  با مشخصات زیر در روز پنج شنبه مورخه 98/9/28  رأس ساعت 10 صبح در مکان اراک – میدان امام حسین (ع) – کمربندی شمالی – ابتدای شهرک شکوفه – ساختمان دادگاههای حقوقی و کیفری 2 شهرستان اراک – کدپستی 3817614641 طبقه همکف شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری اراک از طریق مزایده و به سبک چوب زنی به فروش می رسد. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت بازدید از ملک به این اجرا و اموال منقول به آدرس اعلامی یا با هماهنگی این اجرا مراجعه نمایند، و در روز موعود (مزایده) و در مکان فوق حاضر شوند و در مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید و ضمناً افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست قبل از برگزاری مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را واریز وفیش واریزی را به همراه داشته باشد و الباقی مبلغ را ظرف یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./

مشخصات ملک  مورد مزایده:

1- ملک به آدرس اراک - کوی امام علی - خ سی متری فوتبال - نبش کوچه شهید نواب صفوی - کدپستی 38159875667 - فاقد پایان کار وسند شش دانگ از مرجع ذیصلاح بوده وبر اساس قولنامه مورخ 1369/7/6 دارای مساحت عرصه حدوداً 120 مترمربع با مالکیت مشاعی آقای حیدر آقایی وخانم شوکت عرب هرکدام سه دانگ مشاع از شش دانگ می باشد .ملک بر اساس طرح های مصوب شهرداری فاقد عقب نشینی از بر خیابان سی متری می باشد ، ملک در دو طبقه اسکلت فلزی با اعیانی به مساحت حدوداً 240 مترمربع که طبقه همکف آن دارای سه باب مغازه ویک واحد مسکونی وطبقه بالا نیز یک واحد مسکونی می باشد. مابقی طبقه همکف به صورت واحد مسکونی با پذیرایی ، آشپزخانه با کابینت فلزی حمام وسرویس بهداشتی مجزا پوشش کف سرامیک وبدنه تا ارتفاع 1/2 متر سرامیک ومابقی سفید کاری شده ودر اختیار خانم معصومه عرب قرار داشته طبقه فوقانی شامل پذیرایی ، آشپزخانه با کابینت ،خواب حمام وسرویس بهداشتی مجزا بدنه سفیدکاری شده تاسقف که در زمان مراجعه کارشناس در اختیار خانم شوکت عرب قرار داشته .پشت بام عایق رطوبتی ونمای خارجی ساختمان آجری ، ملک دارای مشاعات راه پله وانشعابات آب وبرق وگاز می باشد ارزش ششدانگ ملک با کاربری مسکونی به همراه انشعابات با توجه به کسر واحدهای تجاری از طبقه همکف جمعاً به مبلغ 3/700/000/000 ریال معادل سیصدو هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

2-  یک باب مغازه  که  بر اساس مبایعه نامه شماره 06219 مورخ 85/9/28 به آقای رضا عبدی واگذار شده ، این مغازه  با ابعاد تقریبی 7/30 در 3/10 متر به مساحت 22/6 متر مربع دارای حدوداً مساحت 12 مترمربع بالک انشعاب برق وگاز مستقل پوشش کف موزاییک وبدنه تا ارتفاع 1/8 متر سرامیک ومابقی تا سقف پوشش دکوراتیو که در زمان مراجعه کارشناس در تصرف آقای رضا عبدی بوده که در آن به کسب وپیشه خواروبار فروشی اشتغال داشته ،  مغازه  فاقد مجوز تجاری از مرجع ذیصلاح بوده ودارای سابقه تجاری حدوداً سی ساله هستند که به مبلغ 3/800/000/000 ریال معادل سیصدو هشتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

3-مغازه دوم با ابعاد تقریبی 7/30در 3/30 متر به مساحت 23/75 متر مربع دارای بالکن پوشش کف موزاییک ، بدنه تا ارتفاع دو متر سرامیک دارای انشعاب برق وگاز مشترک که در زمان مراجعه کارشناس در اختیار آقای ابوالفضل مددی به صورت استیجاری قرار داشته که در آن کسب وپیشه خوارو بار اشتغال داشته ، مغازه ها فاقد مجوز تجاری از مرجع ذیصلاح بوده ودارای سابقه تجاری حدوداً سی ساله هستند که به مبلغ 4/000/000/000 ریال معادل چهارصد میلیون  تومان ارزیابی گردیده است .

4- مغازه سوم با مساحت تقریبی 16 متر مربع با بالکن به ابعاد 1/65 در 3/60 پوشش کف موزاییک بدنه تا ارتفاع 1/50 متر سرامیک مابقی تا سقف دکوراتیو که در زمان بازدید در اخختیار آقای علی اژدرلو به صورت استیجاری قرار داشته که در آن به کسب وپیشه آرایشگاه مردانه اشتغال داشته ، مغازه  فاقد مجوز تجاری از مرجع ذیصلاح بوده ودارای سابقه تجاری حدوداً سی ساله هستند .که به مبلغ 2/500/000/000 ریال معادل دویست وپنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

5- زمین موسوم به زمین کوره واقع در کنار جاده ورودی روستای کله نهر میان با مختصات جغرافیایی - (UTM) 3764599 ، 336078 که دارای سه شریک از جمله مورث طرفین دعوی بوده و با توجه به مساحی انجام شده با GPS و کسر نمودن مساحت جوی آب عمومی و 2 حریم آن و حریم جاده اصلی و جاده داخل زمین ، مساحت آن 4458 متر مربع شده که سهم مشاعی مرحوم حیدر آقایی 1486 متر مربع می شود . قسمتی از این قطعه و خارج از سهم قابل ذکر است در مرحوم حیدر آقایی یک چهاردیواری دارای ساختمان احدا ث شده است . ارزش سهم مشاعی مرحوم حیدر آقایی با توجه به نوع کاربری این قطعه زمین ، موقعیت آن ، نزدیکی به روستا ، مساحت ملک و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در امر کارشناسی ، مبلغ 208040000 ریال بیست میلیون و  هشتصد و چهار هزار تومان تعیین و برآورد می گردد.

6- یک قطعه زمین موسوم به جاقلمستان با مختصات جغرافیایی - (UTM) 3764231 ، 335835 به مساحت تقریب 1600 متر مربع واقع در کنار رودخانه دارای حدود 50 ضخیم که اصله درخت صنوبرقطورباشاخه های منشعب مرحوم حیدر آقایی با برادرش این قطعه زمین را به صورت مشاع شریک بوده اند. ارزش عرصه و اعیان سهم مرحوم حیدر آقایی با توجه به نوع کاربری این قطعه زمین قلمستان ، موقعیت آن ، نزدیکی به روستا ، مساحت ملک و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در امر کارشناسی ، مبلغ 249500000 ریال بیست و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان تعیین و برآورد می گردد.

7- یک قطعه زمین کشاورزی نزدیک به بافت روستای کله نهرمیان کنار جاده مروارید به مساحت تقریبی 400 متر مربع به ارزش 40/000/000 ریال معادل چهار میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

8- یک قطعه زمین موسوم به جا خرمن نزدیک به بافت مسکونی روستای کله نهرمیان به مساحت تقریبی 2800 متر مربع به مبلغ 280/000/000 ریال معادل بیست وهشت میلیون تومان ارزیابی گردیده است . ضمناً مقدار هزار متر مربع از این قطعه توسط داماد مورث به فروش رسیده که این مقدار جزء ماترک نمی باشد.

ارزش کل ششدانگ عرصه واعیان ملک به همراه سه باب مغازه جمعاً به مبلغ 14/000/000/000 ریال معادل یک میلیاردوچهارصد میلیون تومان ارزیابی گردیده است .

مدیر اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگستری - جعفری

آدرس و تلفن :مرکزی
منبع آگهی :سایت 98.8.30
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ملک ، مغازه و زمین
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده، مزایده فروش ملک ، مغازه و زمین شعبه سوم اجرای احکام مدنی شهرستان اراک کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 15 تير 1399