صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,481
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
489
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
169
بازدید امروز:
39,716
آرشیو:
2,499,106
ورود به سایت
شرکت ساختکار آفرین
شرکت صنایع کابل کمان 2
کارتن سازی پارسه البرز
گروه فلز
گواهی طلایی عضویت
تبلیغات 3
شرکت کابل مسین
شرکت پانا پرداز پرسیا
سیم و کابل رویان
شرکت سیمیا

مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 102فرعی از 5290اصلی ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:2010994
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:9810466523500232
تاریخ شروع :1398/08/23
تاریخ درج آگهی :1398/08/23
عنوان آگهی:مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 102فرعی از 5290اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 102فرعی از 5290اصلی
شماره آگهی: 9810466523500232
شماره پرونده:27DA7CAA795D4120B55292B045399261

تاریخ صدور:1398/08/23

شعبه صادر کننده:شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهـی مـزایده امـوال غیـر منقـول (نوبـت اول)

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 961410شعبه پنجم اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز ،  محکوم له:صفر همراهی و  محکوم علیه: حسن رضا زاده  به محکومیت پرداخت مبلغ 617/703/076ریال  از بابت محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 78/385/153ریال  بعنوان نیم عشر دولتی بعلت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه ، دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 102فرعی از 5290اصلی واقع در بخش 6 تبریز ، متعلق به شخص ثالث آقای  الهویردی رضا زاده فرزند رضا قلی  با معرفی خودش  توقیف و توسط کارشناس ارزیابـی،که پس از طی مـراحـل قا نونی در تاریخ 1398/09/19 روزسه  شنبه  ازساعت 10 الی 11 صبح ازطریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز واقع درنرسیده به میدان آذربایجان مجتمع قضایی قاضی طباطبایی به فروش خواهد رسید. مزایده ازمبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده در صد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ ومابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود. برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده در صد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی وعوارض شهرداری وسایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود .طالبین می توانند، پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.1-ملک فوق واقع است در تبریز ، بلوار آذربایجان ، 18متری فیضیه ، کوی شهید مهر پور ، دربند عباسی ، کاشی 18

محل مورد نظر مسکونی بوده و برابر سند 146/33متر مربع میباشد.اعیانی موجود در ملک ساختمانی 3طبقه بصورت طبقه همکف و دو طبقه بالای آن بصورت 3 واحد مسکونی میباشد.ارزش عرصه مجموعا 4/000/000/000ریال معادل 400/000/000تومان میباشد و  ارزش اعیانی با لحاظ کلیه ملحقات و امکانات و انشعابات مجموعا به مبلغ 1/400/000/000ریال معادل 140/000/000تومان میباشد.بنابراین ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملک موصوف در مجموع به مبلغ 5/400/000/000ریال معادل  540/000/000تومان ارزیابی گردیده شده است .ارزش 2 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان برابر مبلغ 1/800/000/000ریال معادل 180/000/000تومان ارزیابی گردیده است 1-در خصوص اموال غیر منقول در صورتیکه مزایده قبلا"به اجاره واگذارشده حق شخص ثالث در این خصوص لحاظ خواهد شد.3-مفاد ماده 144قانون اجرای احکام مدنی در خصوص محکوم له خریدار مجری خواهد بود.

مورد مزایده 617/703/076سهم مشاع از 1/800/000/000سهم مشاع از دو دانگ پلاک موصوف به قیمت پایه کارشناسی 617/703/076ریال میباشد. 

دادورز شعبه 5 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز-تبریزی

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی
منبع آگهی :سایت 98.8.23
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش دو دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 102فرعی از 5290اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 14 تير 1399