صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,755
مـناقصات دیـروز:
2,665
مـزایدات امـروز:
573
مـزایدات دیـروز:
685
کاربران آنلاین:
1,217
بازدید امروز:
25,369
آرشیو:
2,164,835
ورود به سایت
گواهی طلایی عضویت
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت کابل مسین
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت سیمیا
تبلیغات 3
شرکت پیشرو بهینه نوآوران
تجهیز نمای سیما
شرکت نگاه و نظارت امن رایا

مزایده فروش ششدانگ از یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 2163 فرعی از 3181 -اصلی ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1971259
استان:قزوین
شماره آگهی:9810462815400108
تاریخ شروع :1398/08/01
تاریخ درج آگهی :1398/08/01
عنوان آگهی:مزایده فروش ششدانگ از یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 2163 فرعی از 3181 -اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش ششدانگ از یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 2163 فرعی از 3181 -اصلی
شماره آگهی: 9810462815400108
شماره پرونده:5A43D251470440539941564D46364BE7

تاریخ صدور:1398/08/01

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول

در پرونده کلاسه به شماره 980941 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیه امیرپوپان وزیری محکوم است به دستورفروش از بابت اصل خواسته ونیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قزوین که محکوم له آزاده وزیری جهت استیفای طلب و حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال منقول محکوم علیه بابت محکومیت محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روزدوشنبه در تاریخ 98/8/4 ساعت 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین از طریق مزایده بفروش برساند .

شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از امول مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید نموده و در مزایده حضورا شرکت نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و از انتشار آگهی در روزنامه  روز مزایده فرم قیمت پیشنهادی خود را از این اجرا دریافت و پس از تکمیل بدون قلم خوردگی در پاکت مخصوص که از دفتر اجرای احکام مدنی دریافت نموده اند مهر و موم شده تحویل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین نموده و  بهمراه کارت شناسایی معتبر و یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه حساب سپرده دادگستری قزوین به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی خود را به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد. کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.

شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد. تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد

مشخصات مال مورد مزایده : ششدانگ از یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 2163 فرعی از 3181 -اصلی مفروز و مجزی شده از 297 فرعی از اصلی مذکور قطعه 8 تفکیکی واقع دربخش 4 قزوین که سه دانگ آن متعلق به خانم آزاده وزیری و سه دانگ دیگر بنام آقای امیر پویان وزیری می باشد مساحت آپارتمان 135/35 مترمربع بانضمام انباری و پارکیینگ قطعه 5 تفکیکی واقع در طبقه 2 بدون آسانسور انشعابات آب و گاز با دو واحد دیگرمشترک ولی انشعاب برق مستقل و دارای قدمت حدود 16 سال می باشد.بهای کل شش دانگ آپارتمان 6/767/500/000 ریال می باشد . نشانی آپارتمان قزوین بلوارمدرس کوچه ضیافت پلاک طبقه دوم است.

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین - محمداحمدی

آدرس و تلفن :قزوین
منبع آگهی :سایت 98.8.1
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش ششدانگ از یکباب آپارتمان با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 2163 فرعی از 3181 -اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
یکشنبه 6 بهمن 1398