صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
1,853
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
568
کاربران آنلاین:
546
بازدید امروز:
7,565
آرشیو:
1,841,352
ورود به سایت
ایمن سازان پیشرو
نوین صنعت آکس
شرکت بهین ثبت
شرکت طیف موج اسپادانا
تبلیغات 3

مزایده فروش یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل ؟

[سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1781937
استان:گلستان
شماره آگهی:9810460168300029
تاریخ شروع :1398/04/27
تاریخ درج آگهی :1398/04/27
عنوان آگهی:مزایده فروش یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل
شرح آگهی:

مزایده، مزایده فروش یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل
شماره آگهی: 9810460168300029
شماره پرونده:DC45AB9F592F49678BDA0ABF7889E808

تاریخ صدور:1398/04/27

شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده(مرحله اول)

در پرونده اجرایی 96/0520 شعبه سوم اجرای احکام مدنی گرگان و به موجب دادنامه 9309970059700929 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه حمیدرضادهقان فرزند قنبر محکوم به پرداخت مبلغ72/212/270 ریال درحق محکوم له مجیدعامری فرزندعلی اکبر باوکالت محمدرضاحاجی قاسمی و مبلغ7/773/898 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و بدهکار می باشد که محکوم له مال منقول شامل یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل راجهت استیفای محکوم به تعرفه نموده و مال مذکور توقیف گردیده و به مبلغ29/000/000ریال توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته که پس از اجرای تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسدطالبین خرید می تواننددر جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نمایند.توصیف اجمالی مال منقول توقیف شده براساس ماده 138قانون اجرای احکام مدنی:یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل بامرجعه به محل وبازدیدومعاینه ازمال توقیف شده وبررسی قیمت دوربین باتوجه به اینکه تولیداین نوع دوربین برای فیلم برداری مربوط به سال 2009میباشدوفعلادربازاروجودنداردلذاخواهان این نوع دوربین باعنایت به اینکه برای فیلمبرداری ازنواربایداستفاده شودوهمچنین درنظرگرفتن وضعیت فعلی بازارارزش آن به مبلغ 29/000/000ریال اعلام میگردد.زمان و مکان مزایده:1-زمان مزایده:روز شنبه  مورخه1398/05/26 ساعت 9 الی 10 صبح2- مکان مزایده:دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان شرایط مزایده1-مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست 10% مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا به حساب دادگستری واریز و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز قبش واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید درغیر اینصورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.3-طالبین خرید می توانند 5روز قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال توقیف شده بازدید نمایند4- کلیه هزینه های نقل و انتقال اموال اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد.5- تحویل اموال پس از تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد شد.6-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد7- هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس و تلفن :گلستان
منبع آگهی :سایت 98.4.27
تصویر آگهی :مزایده، مزایده فروش یکدستگاه دوربین فیلمبرداری xl2(اکسل دو)مستعمل

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
دوشنبه 4 شهريور 1398