صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
2,016
مـناقصات دیـروز:
2,861
مـزایدات امـروز:
262
مـزایدات دیـروز:
530
کاربران آنلاین:
8,964
بازدید امروز:
22,987
آرشیو:
2,506,781
ورود به سایت
شرکت سیمیا
شرکت ساختکار آفرین
سیم و کابل رویان
گواهی طلایی عضویت
شرکت پانا پرداز پرسیا
کارتن سازی پارسه البرز
شرکت کابل مسین
تبلیغات 3
گروه فلز
شرکت صنایع کابل کمان 2

مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده 17017 اصلی ؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1697045
استان:یزد
شماره آگهی:9810463577200030
تاریخ شروع :1398/03/22
تاریخ درج آگهی :1398/03/22
عنوان آگهی:مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده 17017 اصلی
شرح آگهی:

مزایده، مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبت شده 17017 اصلی
شماره آگهی: 9810463577200030
شماره پرونده:EE1E545D177D4D32B88F80D33DA33F06

تاریخ صدور:1398/03/22

شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

( آگهی مزایده)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 3/962491  صادره از سوی شعبه دهم  دادگاه عمومی حقوقی یزد له علیرضا  اسلام خواه  فرزند حسین  و علیه  محمد رضا  دهقان بنادکی  فرزند اکبر محکوم علیه  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی و هزینه های  احتمالی  اجرای حکم  مبلغ 486/707/081  ریال  درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و معرفی  محکوم له سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  پلاک ثبت  شده 17017 اصلی  بخش 8 یزد متعلق  به محکوم علیه توقیف گردیده گه پلاک فوق  واقع در  یزد میدان  حج خیابان  امام جعفر  صادق  ( ع ) کوچه رضازاده  روبروی  درمانگاه  اکبری شماره 2 که ساختمان به صورت  سه طیقه زیرزمین  ،  همکف و پارکینگ و طبقه اول قسمتی  از آن  به صورت  مغازه نانوایی  درآمده و همکف مسکونی و  حیاط  آن  به صورت  نیمه ساز  و بقیه  تکمیل و دارای  168/65متر مربع عرصه و 134 متر مربع  زیر زمین و 76 مترمربع  اعیانی همکف  نیمه ساز  و  55 متر  مربع همکف  مغازه و 132 متر مربع اعیانی طبقه اول و 45 متر مربع اعیانی پارکینگ و 11 متر مربع اعیانی سربام و  34/65مترمربع  حیاط نیمه ساز  ودارای انشعابات  ومنصوبات  بوده  و پلاک مذکور  در تصرف  محکوم علیه ودر اجاره  نمی باشد  وبابت  پرونده اجرایی  در بازداشت  می باشد  که از محل  پلاک مذکور  مقدار  مشاعی چهار  هزار و  هفتصد و  هشتاد و  نه  ،ده هزارم دانگ مشاع از سه دانگ از  ششدانگ  که طبق نظر هیات  کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ  486/707/081 ریال  ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز چهارشنبه  مورخ  1398/4/5 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  سه  یزد حاضر و جهت ملاحظه  پلاک ثبتی  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه ملغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0

2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0

4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0

عباس رستمی

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

آدرس و تلفن :یزد
منبع آگهی :سایت 98.3.22
تصویر آگهی :مزایده، مزایده سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  پلاک ثبت  شده 17017 اصلی

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 17 تير 1399