flag
ir
rss
calendar شنبه، 22 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت گاز استان فارس
استان
فارس
کد پارس نماد
1347423
شماره آگهی
97.73 نوبت اول
تاریخ شروع
1397/07/30
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/02
منبع
محلی فارس 97.7.30
عنوان آگهی
مناقصه اجرای 7100 متر شبکه گازرسانی , مناقصه ,مناقصه اجرای 7100 متر شبکه گازرسانی

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی شماره 97/73
یک مرحله ای نوبت اول براساس مجوز شماره 1397.3550
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس
موضوع مناقصه: گازرسانی 
1. شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه: اجرای 7100 متر شبکه گازرسانی و نصب 70 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا تجهیزات و نصب به صورت توام pc جهت توسعه شبکه شهرستان علامرودشت روش فهرست بهایی
2ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ 510.000.000 ریال می باشد که باید توسط پیشنهاد دهنده به یکی از صورت های ذیل اقدام گردد.
الف) ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد. 
ب ـ واریز وجه نقد به حساب شماره 784071200 بانک تجارت شعبه استقلال با شناسه پرداخت 5107731 به نام شرکت گاز استان فارس 
ج ـ سایر ضمانت نامه های موضوع بندهای پ ، ج ، چ و ح ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 / ت 50659 ه مورخ 94.9.22 مصوب هیئت وزیران 
3 زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی از تاریخ 97.7.30 لغایت 97.8.2 از ساعت 7.30 صبح لغایت 16 ایام اداری به استثنا چهارشنبه ها تا ساعت 15
4. مهلت و محل تحویل پیشنهادات حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97.8.19 دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس 
توجه طبق بند 17ـ4 بخشنامه راهنمای مناقصه به شماره 95579/ 101 مورخ 1384.5.26 مناقصه گران میتوانند برحسب مورد و صرفا یک بار نسبت به تسلیم اصلحیه جایگزین پیشنهادات خود شامل اصلاحیه / جایگزین پاکت الف ضمانت نامه شرکت در مناقصه و یا اصلاحیه جایگزین پاکت ب پیشنهاد فنی بازگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای و یا اصلاحیه جایگزین پاکت ج پیشنهاد قیمت با قید عبارت اصلاحیه / جایگزین روی پاکت مربوطه در پاکت لاک  ومهر شده در جلسه کمیسیون مناقصات و قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در پاکت ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمسیون معاملات اقدام نمایند. و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق پاکت های اولیه خود را به صورت لاک و مهر شده تحویل گیرند.
5. مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد
6. تاریخ، ساعت، و محل گشایش پاکات: روز 2شنبه مورخ 97.8.28 ساعت 10.30 ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس، بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض، طبقه ششم، سالن کنفرانس
7) شرایط مناقصه گر:
- داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز  از سازمان برنامه و بودجه کشور
داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه به مبلغ 10.043.334.035 ریال
- داشتن تجهیزات لازم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
8. مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:
1-8- ارائه معرفینامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی، کد شناسه ملی اشخاص حقوقی/ حقی و مشخصات نماینده شرکت
8-2) اصل فیش واریزی به مبلغ 400.000 ریال به حساب شماره 4001133404025447  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شناسه واریز 306133458292740838300000000501 شماره شبا
IR030100004001133404025447
تذکر: پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد
شرکتهای واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می توانند به آدرس شرکت گاز استان فارس بلوار استقلال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد مناقصه را دریافت نمایند. پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب نموده اند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطلاعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به آدرس WWW.FARSGAS.IR و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می باشد
شماره فکس 38209000- 38304074- 071 روابط عمومی شرکت گاز استان فارس
نوبت اول 97.7.30
نوبت دوم 97.8.1
شرکت گاز استان فارس

تصویر

مناقصه ,مناقصه اجرای 7100 متر شبکه گازرسانی

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 فراخوان مناقصه 115 کیلومتر شبکه گذاری و 1300 انشعاب پلی اتیلن نقاط پراکنده روستایی 4814642 1401/05/22 new not special not payed خوزستان
2 مناقصه انجام تعمیرات اساسی 48000 ساعته توربین های گازی نوبت دوم 4814515 1401/05/22 new not special not payed بوشهر
3 مناقصه انجام پروژه گازرسانی به روستاهای مينان، حبش، دگرمان درسی... 4814501 1401/05/22 new not special not payed زنجان
4 استعلام لوله کشی گاز مرکز بازسازی و حفاظت از ذخائر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری به همراه خرید ، حمل ، اجرا تا مرحله بهره برداری ( نقشه پیوست ) 4814379 1401/05/22 new not special not payed مازندران
5 مناقصه عملیات سند پلاست و اعمال سه لایه رنگ بیرون مخزن FA-162 4814185 1401/05/22 new not special not payed خوزستان
6 فراخوان مناقصه انجام خدمات مستمر نشت یابی 4814164 1401/05/22 new not special not payed سیستان و بلوچستان
7 مناقصه، خرید خدمات مشاوره خدمات مشاوره مراکز بهره برداری بیرجند و ارسنجان، ساختمان ستادی منطقه نه، انبارهای شرکت و پایان کار ساختمانهای شرکت ملی گاز 4813989 1401/05/22 new not special not payed تهران
8 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای گازرسانی به حفره های خالی و ساخت و نصب انشعابات شهرستان کوثر 4813979 1401/05/22 new not special not payed اردبیل
9 استعلام هوشمند سازی گرمکن های 17 ایستگاه CGS شهرستاهای یزد 4813916 1401/05/22 new not special not payed یزد
10 فراخوان مناقصه پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی 4813747 1401/05/22 new not special not payed تهران
11 استعلام ساخت مطابق با شرح پیوست- 4813705 1401/05/22 new not special not payed مرکزی
12 استعلام تعمیر زیربندی دستگاه 037-1370 4813583 1401/05/22 new not special not payed خوزستان
13 استعلام تعمیر اساسی و راه اندازی دیزل پمپ ولو پنتا در انبار نفت شهید سلیمانی زاهدان 4813344 1401/05/22 new not special not payed سیستان و بلوچستان
14 استعلام احداث باند زیرزمینی ، تهیه و ساخت مخزن 8000 لیتری جهت ذخیره سازی نفتگاز انبار شهید سلیمانی زاهدان 4813330 1401/05/22 new not special not payed سیستان و بلوچستان
15 استعلام تهیه و اجرای لوله کشی گاز مرکز خواهران زاهدان 4813322 1401/05/22 new not special not payed سیستان و بلوچستان

نظرات

کد امنیتی