flag
ir
rss
calendar چهارشنبه، 19 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
استان
همدان
کد پارس نماد
1347195
شماره آگهی
11973137000093
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/02
منبع
سایت 97.08.01
عنوان آگهی
استعلام نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و بیولوژیک ..., استعلام, نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و بیولوژیک

شرح آگهی

استعلام ؟
شماره نیاز: 11973137000093
نام دستگاه خریدار: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان 
تاریخ اعتبار نیاز: 1397.08.02ساعت: 14:15
شرح کلی نیاز: نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و بیولوژیک در سطح مراتع استان همدان 
اطلاعات خدمات مورد نیاز:

ردیف  کد خدمت نام خدمت  واحد اندازه  تعداد/ مقدار تاریخ نیاز
 1  الف - 2- 24 خدمات پشتیبانی جنگل داری  روز  75 1397.08.10
توضیحات خریدار: تاکید می گردد فایل پیوست بعد مهر و امضا در سامانه فوق در یک فایل بارگذاری گردد. 
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR مراجعه نمایید.

تصویر

استعلام, نظارت بر اجرای طرح های مرتعداری و بیولوژیک

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط

نظرات

کد امنیتی