flag
ir
rss
calendar یکشنبه، 16 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت بازآفرینی شهری ایران
استان
تهران
کد پارس نماد
1346796
شماره آگهی
-
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/07
منبع
اعتماد 97.08.01
عنوان آگهی
مناقصه انجام خدمات عمومی (اداری، خدمات و نقلیه), آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (اداری، خدمات و نقلیه)

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی ؟
شرکت بازآفرینی شهری ایران در نظر دارد در راستای اجرای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری، انجام خدمات عمومی (اداری، خدمات و نقلیه) خود را به صورت حجمی و برای مدت یکسال شمسی (از تاریخ 1397.10.01 لغایت 1397.09.30) از طریق مناقصه عمومی سراسری، به موسسات و شرکت های واجد شرایط و صلاحیت واگذار ننماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد ومدارک شرکت در مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1397.08.01 لغایت روز دوشنبه مورخ 1397.08.07 و جهت تحویل پیشنهادات خود از روز چهارشنبه مورخ 1397.08.09 لغایت روز سه شنبه مورخ 1397.08.22 به نشانی تهران، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک 51 واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.
1. برای شرکت در مناقصه، ارائه سپرده به مبلغ 1.250.000.000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت بازآفرینی شهری ایران و یا واریز وجه از طریق بانک مرکزی به حساب 040100004001037206373733 که توسط بانک عامل پرفراژ و مهر و امضاء شده باشد ضروریست
2. گشایش پاکت های پیشنهادی واصله، راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397.08.23 در کمیسیون مناقصه واقع در نشانی فوق، طبقه چهارم سالن اجتماعات انجام خواهد گرفت .
3. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده، دارای سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و نقص در محتویات پاکت ب و عدم امضای قرارداد و اسناد توسط صاحبان امضاء مجاز، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد
4. شرکت در رد یا قبول هریک از پینشهادات مختار است
5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است
6. متقاضیان میتوانند به شبکه اطلاع رسانی به نشانی www.udrc.ir مراجعه نمایند
7. تلفن شماره 87572360 نیز آماده پاسخگویی به متقاضیان می باشد

تصویر

آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات عمومی (اداری، خدمات و نقلیه)

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 استعلام 1- موضوع قرارداد عبارت است از اجرای عملیات زیر در محدوده خدماتی شهر چرام به صورت حجمی به مقدار ماهیانه 300تن هر تن1.800.000 ریال 4798551 1401/05/15 new not special not payed کهگیلویه و بویراحمد
2 استعلام جذی نیروی نگهبان به تعداد 4نفر 4798475 1401/05/15 new not special not payed سیستان و بلوچستان
3 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های بایگانی 4798446 1401/05/15 new not special not payed ایلام
4 استعلام واگذاری امورات پشتیبانی. 4798442 1401/05/15 new not special not payed هرمزگان
5 استعلام جذب نیروی خدماتی و تنظیفاتی جهت مراکز روستایی وشهری 4798435 1401/05/15 new not special not payed سیستان و بلوچستان
6 استعلام پروژه ایجاد جایگاه امحاء زباله سوز مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ره کرمانشاه 4798425 1401/05/15 new not special not payed کرمانشاه
7 استعلام اجاره یک دستگاه خودروی سواری با راننده 4798417 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
8 استعلام جذی نیروی بهورز یاربه تعداد 4نفر 4798400 1401/05/15 new not special not payed سیستان و بلوچستان
9 استعلام تامین نیروی پاکبانان وراننده خودروی حمل زباله روستا ی خیرآباد 4798379 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
10 استعلام تامین2 نفر نیرو جهت گشت و مراقبت از عرصه های منابع ملی با قیمت پایه 1520000000 ریال ( یک میلیاردو پانصدو بیست میلیون ریال) 4798377 1401/05/15 new not special not payed فارس
11 استعلام تامین امنیت موقعیتی از مسیر خطوط لوله فرآوده های نفتی منطقه جنوب شرق 4798297 1401/05/15 new not special not payed کرمان
12 استعلام جذب نیروی خدماتی و تنظیفاتی به تعداد 5 نفرجهت مراکز روستایی و شهری 4798290 1401/05/15 new not special not payed سیستان و بلوچستان
13 استعلام پیمانکارجهت6دستگاه خودرو سواری مطابق پیوست 4798259 1401/05/15 new not special not payed خوزستان
14 استعلام تعمیر ونگهداشت آسانسور های بیمارستان 4798245 1401/05/15 new not special not payed آذربایجان شرقی
15 استعلام سرویس دهی مامورین موظف قطارها در اداره کل راه آهن خراسان. 4798241 1401/05/15 new not special not payed خراسان رضوی
4798475
1401/05/15

نظرات

کد امنیتی