صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
0
مـناقصات دیـروز:
مـزایدات امـروز:
0
مـزایدات دیـروز:
کاربران آنلاین:
2,031
بازدید امروز:
2,031
آرشیو:
2,410,497
ورود به سایت
شرکت صنایع کابل کمان 2
شرکت کابل مسین
گواهی طلایی عضویت
شرکت ساختکار آفرین
موسسه حقوقی پارسه امین پایتخت
شرکت سیمیا
کارتن سازی پارسه البرز
شرکت نگاه و نظارت امن رایا
تبلیغات 3
گروه فلز
شرکت پانا پرداز پرسیا

مزایده بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1346720
استان:تهران
شماره آگهی:-
تاریخ شروع :1397/08/01
تاریخ درج آگهی :1397/08/01
عنوان آگهی:مزایده بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن
شرح آگهی:

آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن
آگهی مزایده عمومی ؟
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن ورزشی و طبی و محصولات آرايشی و بهداشتی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب از طريق تشريفات قانونی مزايده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرايط واگذار نمايد.
1- نام و نشانی مزايده‌گزار: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس: تهران، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب تلفن:26216300
2- موضوع مزايده: بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن ورزشی و طبی و محصولات آرايشی و بهداشتی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب
3- مبلغ پايه کارشناسی سه ساله (مزايده): 6،542،250،000(شش ميليارد و پانصد و چهل و دو ميليون و دويست و پنجاه هزار)ريال
سال اول:‌1،716،000،000ريال سال دوم: 2،145،000،000ريال سال سوم:‌2،681،250،000ريال
4- مبلغ و نوع تضمين شرکت در مزايده: مبلغ تضمين شرکت در مزايده 330،000،000(سيصد و سی ميليون)ريال به صورت يکیاز موارد ذيل:
الف. ضمانت بانکی و يا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غير بانکی که دارای مجوز فعاليت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران هستند./ب. وجه نقد واريز به شماره حساب شبا 370100004001005806375002IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزينه ا یشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور./ج.ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز لازم برای فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوی بيمه مرکزی ايران/ د.اوراق مشارکت بی نام تضمين شده بانک ها و دولت با قابليت باز خريد قبل از سررسيد(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)/ هـ .وثيقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. / و.ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسيس شده يا میشوند و طبق اساسنامه فعاليت مینمايند.
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور: کد اقتصادی411111167873- شناسه ملی10101555550- شماره ثبت 111835)
5- مدت بهره برداری و محل اجرا : سه سال شمسی. استان تهران ،شهر تهران،مجموعه ورزشی انقلاب
6- زمان دريافت اسناد مزايده : در ساعت اداری از روز سه شنبه مورخ 97.8.1 لغايت روز يکشنبه مورخ 97.8.6
7- آدرس محل دريافت اسناد و تسليم پيشنهادها: تهران، خيابان وليعصر، ابتدای اتوبان آيت اله هاشمی رفسنجانی، مجموعه ورزشی انقلاب، جنب فدراسيون هاکی،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
8- مدارک مورد نياز جهت تحويل اسناد مزايده: واريز مبلغ 2،000،000(دو ميليون)ريال به حساب شماره 2170589001003 بانک ملی شعبه نمايشگاه، بنام شرکت توسعه و نگهداریا ماکن ورزشی کشور.
9- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97.8.19 ميباشد.
10- زمان بازگشايیپاکات: پيشنهادهایواصله در ساعت 11:15روز يکشنبه مورخ 97.8.20در کميسيون مزايده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده ميیشود. پس از بررسی و ارزيابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشايی می شود.
به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی که بعد از موعد مقرر در بند 9 آگهی مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* بازگشايی پاکات با پيشنهاد حداقل يک مزايده‌گر انجام خواهد شد.
* هزينه آگهی و کارشناسی تعيين پايه مزايده بعهده برنده مزايده است.
* درج اين آگهی هيچگونه تعهدی برای دستگاه مزايده‌گزار ايجاد نمي نمايد.
* شرکت در قبول و يا رد همه يا هر يک از پيشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
* جهت اطلاع بيشتر به سايت پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس : http://iets.mporg.ir ويا به سايت شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی به آدرسwww.tanavar.ir مراجعه نمائيد.

آدرس و تلفن :تهران, -
منبع آگهی :خبر ورزشی 97.8.1
تصویر آگهی :آگهی مزایده عمومی,مزایده  بهره برداری از فضايی جهت فروشگاه عينک و ادکلن

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
شنبه 10 خرداد 1399