flag
ir
rss
calendar چهارشنبه، 19 مرداد ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
استان
خراسان رضوی
کد پارس نماد
1346706
شماره آگهی
11973374000041
تاریخ شروع
1397/08/01
تاریخ درج
1397/08/01
تاریخ خاتمه آگهی
1397/08/19
منبع
سایت 97.7.30
عنوان آگهی
استعلام تکمیل پارک دروی 5 ..., استعلام , استعلام تکمیل پارک دروی 5 ...

شرح آگهی

شماره نیاز    11973374000041
نام دستگاه خریدار   اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
تاریخ پایان اعتبار      97.8.19     ساعت   20
شرح کلی نیاز    تکمیل پارک دروی 5
اطلاعات خدمات موردنیاز 

ردیف کد خدمت نام خدمت واحد اندازه تعداد تاریخ نیاز
  ژ-81-813 فعالیت های خدماتی مراقبت و نگهداری فضای سبز پروژه 1 97.9.10

توضیحات خریدار  شرایط پروژه و مدارکی که می بایست توسط پیمانکار بارگذاری شوند به پیوست ارائه می گردد. 

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سایت مناقصات پارس نماد داده ها www.setadiran.ir مراجعه فرمایید. 


تصویر

استعلام , استعلام  تکمیل پارک دروی 5 ...

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر
آگهی های مرتبط

نظرات

کد امنیتی