صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
848
مـناقصات دیـروز:
1,646
مـزایدات امـروز:
307
مـزایدات دیـروز:
367
کاربران آنلاین:
80
بازدید امروز:
8,906
آرشیو:
1,413,957
ورود به سایت
تبلیغات 2
تبلیغات 4
تبلیغات 5
تبلیغات 3

مزایده بهره برداری از منافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل؟

[سفارش خرید و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1083198
استان:آذربایجان شرقی
شماره آگهی:-
تاریخ شروع :1396/12/22
تاریخ درج آگهی :1396/12/22
عنوان آگهی:مزایده بهره برداری از منافع جایگاه عرضه سوخت گازوئیل
شرح آگهی:

آگهی مزایده عمومی؟
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظرداردقرارداد بهره برداری از منافع جایگاه عرضه سوخت  گازوئیل واقع در پارکینگ اتوبوسهای پایانه مسافربری مرکزی تبریز را جهت بهره برداری به اشخاص  حقوقی (شرکتهای مجازمورد تائید شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی  ) به مدت یکسال شمسی ازطریق برگزاری مزایده عمومی با شرایط ذیل به اجاره واگذار نماید.
1- محل مورد اجاره عرضه سوخت گازوئیل واقع در پارکینگ اتوبوسهاری پایانه مسافربری مرکزی تبریز به نشانی ابوریجان- انتهای آخر ه منظریه پایانه مسافربری تبریز ترمینال مرکزی می باشد
2- مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل 1 سال  شمسی خواهد بود .
3-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد وحروف مشخص وبدون ابهام بوده ودرپاکت جداگانه تسلیم سازمان گردد.
 4- محل تسلیم پاکت پیشنهادات دبیرخانه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریزمی باشد .
5 مبنای پایه مزایده اجاره ماهانه جایگاه مبلغ 50.000.000 ریال پنجاه میلیون ریال خواهد بود
  6-سپرده شرکت درمزایده مبلغ  30.000.000 ریال خواهد بود که بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده 100490408 سازمان نزد بانک شهرشعبه آزادی تبریز با شناسه ملی 14000303457  ،شبا 960610000000000100490408 IR واریز وفیش یا ضمانت نامه بانکی مربوطه ضمیمه اسناد مزایده گردد .
7-میزان تضمین حسن انجام کاروتضمین اجرای تعهدات مبلغ شش برار مبلغ پیشنهادی اجاره ماهانه هنگام عقد قرارداد نقد یا بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید  خواهدبود که سپرده فوق پس ازانجام تعهدات واتمام قرارداد و ارایه مفاصا حساب های مربوطه و تسویه حساب با سازمان برابر قرارداد مسترد خواهد شد .
8-چنانچه برندگان اول و دوم مزایده  برابر مقررات و شرایط مزایده در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و تسلیم ضمانت نامه نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان ضبط میشود .
9-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد  یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است .
10-مهلت قبول پیشنهادات ازتاریخ انتشارآگهی بمدت  12 روز ( تاآخروقت اداری روز 1شنبه مورخ 96.12.27 میباشد وبه پیشنهاداتی که مبهم ،مشروط و بدون سپرده وخارج از این مهلت ارایه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
11-پیشنهادات رسیده راس ساعت 14:30 بعداز ظهر روز یکشنبه مورخ 96.12.27 درمحل سازمان پایانه های مسافربری مفتوح و برندگان مزایده تعیین میشودوحضور شرکت کنندگان درآن بلامانع است .
تبصره)- کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده وفرم شرایط مزایده وپیش نویس قرارداد و موارد درخواستی سازمان می باشد مفتوح وبررسی مینماید و در صورت احراز شرایط و توانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت
پیشنهادی میباشد مفتوح و ظرف 7 روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید درصورت نیازاین مدت با نظر سازمان  به مدت 10 روز دیگر قابل تمدید است .
11- پس از انتخاب برنده مزایده و اخذ تائیدیه از شرکت پخش فرآورده های نفتی ،نتیجه مزایده به برنده مزایده ابلاغ خواهد شد و چنانچه برنده مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شرکت در مزایده او به نفع سازمان ضبط میشود ومراتب به شخصی که پیشنهاد اودرمرتبه دوم قراردارد
رجوع واوهم ازتاریخ ابلاغ ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به سپردن تضمين حسن انجام معامله اقدام نکندو یا برای انجام معامله حاضرنشود سپرده اوهم ضبط میشود .   
12-کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد .
13-سایرشرایط ، در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه می شود .
متقاضیان میتوانند پس ازبازدید ازمحل ورویت موقعیت جایگاهها جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال تبریزتلفن 34762104 واحدامورقراردادها مراجعه نمایند .           
       قلیزاده         مدیر عامل سازمان

آدرس و تلفن :آذربایجان شرقی, -
منبع آگهی :سایت 96.12.22
تصویر آگهی :آگهی مزایده عمومی,مزایده بهره برداری از منافع جایگاه عرضه سوخت  گازوئیل

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
سه‌شنبه 27 آذر 1397