ir
rss
calendar جمعه، 24 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :254,348

عوامل بازدارنده یا موانع خود را از بین ببرید 94.7.30-pdf

عوامل بازدارنده یا موانع خود را از بین ببرید 94.7.30-pdf

عوامل بازدارنده یا موانع خود را از بین ببرید.
هر کاری که بخواهید بکنید همیشه عامل محدود کننده ای وجود دارد که سرعت شما را در انجام آن کار تعیین می¬کند وظیفه شما بررسی کار مورد نظر و بازشناسی محدودیت یا عامل محدود کننده ای است که در آن کار وجود دارد. سپس باید تمام نیروهای خود را صرف تضعیف عامل بازدارنده یا محدود کننده کنید.
در زندگی و هر کاری که انجام می¬دهید این عامل تعیین کننده کدام است؟ ذهن خود را روی آن متمرکز کنید این میتواند بهترین روش استفاده از وقت و استعدادهایتان باشد.
شناسایی دقیق این عوامل محدود کننده در هر مرحله از مراحل انجام کار و تمرکز بر از بین بردن این عوامل معمولا بیش از هر اقدام دیگری موجب پیشرفت بیشتر کار در زمان کمتر می شود. قانون ۲۰/۸۰ در مورد محدودیتهای شما در زندگی و کار نیز صادق است. به این معنا که ۸۰ درصد از محدودیتها یا عواملی که شما را از رسیدن به هدفهایتان باز میدارد عوامل درونی هستند. این عوامل بازدارنده در درون شما هستند در ویژگیهای شخصیتی ، توانایی ها، عادت ها ، انضباط فردی و توانایی¬های بالقوه شما تنها ۲۰ درصد از عوامل محدود کننده خارجی هستند و به سازمانی که در آن کار می کنید مربوط می شوند.
در زندگی فردی نیز باید صادقانه به خودتان نگاه کنید تا بتوانید آن عامل محدود کننده و یا بازدارنده را که تعیین کننده سرعت شما در رسیدن به هدفهای فردی تان است دقیقا مشخص کنید.
انسان های موفق همیشه برای تجزیه و تحلیل عوامل محدود کننده از این پرسش آغاز می کنند: «چه ویژگی در من وجود دارد که مرا از پیشرفت باز می دارد؟» این افراد مسئولیت کامل اعمالشان را می پذیرند و برای یافتن علت و نیز راه حل مشکلاتشان به خودشان توجه میکنند و هم علت و هم راه حل مشکلاتشان را در خودشان می جویند.
وقتی مانع با عامل بازدارنده ای را تشخیص داده و آن را با موفقیت از میان برداشتید در پس آن مانع یا عامل بازدارنده دیگری را پیدا میکنید صرف نظر از این که عامل مربوط بسیار پیش پا افتاده مثل صبح به موقع سر کار حاضر نشدن یا بسیار اساسی مثل انتخاب یک حرفه نامناسب باشد. همیشه عوامل محدود کننده یا تنگناهایی وجود دارد که سرعت پیشرفت شما را تعیین میکند وظیفه شما پیدا کردن آنها
و متمرکز کردن نیروهایتان برای از میان برداشتن آنها در اسرع وقت است.
وقتی که روز را با هدف از میان برداشتن یک نقطه ضعف اصلی و یا عامل محدود کننده آغاز می کنید سرشار از انرژی و قدرتهای فردی خواهید شد. این انگیزه شما را برای ادامه حرکت و یافتن عامل به پیش میراند به یاد داشته باشید که همواره عامل محدود کننده ای وجود دارد و اکثر اوقات مهم ترین کاری که باید انجام دهید یافتن و از بین بردن همین عامل محدود کننده یا بازدارنده است .

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی