ir
rss
calendar جمعه، 31 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :1,475

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,031
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 1,057
بازدید کل :297,298

کنترل ذهن و رابطه مستقیم آن با موفقیت (2) 94.7.1-pdf

کنترل ذهن و رابطه مستقیم آن با موفقیت (2) 94.7.1-pdf

کنترل ذهن و رابطه مستقیم آن با موفقیت (۲)
ذهن را باید به تدریج و به طور سیستماتیک تحت کنترل درآورد. اراده را بایستی با تمرینات آهسته ، مداوم و ماندگار تقویت نمود. این یک بازی بچه گانه یا یک مد زودگذر نیست که امروز آن را به تن کنیم و فردا به دور بیندازیم این کاری است که باید زندگی خود را وقف آن کنیم و نتیجه ای که عاید میشود کاملا ارزش همه بهایی را که برای رسیدن به آن می توانیم بپردازیم را دارد.
سه قاعده اساسی
1.    کسانی که می خواهند ذهن خود را کنترل نمایند، بایستی با احتیاط فراوان از انباشته کردن ذهن خود با مسایل بیهوده دوری کنند چرا که به اندازه کافی مسائل ضروری و غیر قابل اجتناب وجود دارد.
2.    زندگی باید در چهارچوب مناسبی از تفکرات سازنده حفظ شود . وجود برنامه ای برای زندگی روزانه و اصول اساسی مفیدی که به وسیله آن کلیه اعمال ما جهت دار شود ضروری است. کسانی که فاقد انضباط هستند و زندگی آنها نظم و ترتیب ندارد، کنترل ذهن را تقریبا محال خواهند یافت برای کنترل ذهن باید به زندگی خود نظم بخشیم.
3.    برای کنترل ذهن باید مراقبت به اصطلاح بی قراری ذهن باشیم کنترل ذهن چه اندازه دشوار است ! کاملا شبیه آن میمونی است که دیوانه شده بود. میمونی بود که مانند همه میمونها طبع بی قراری داشت. انگار که این خود کافی نبود، چون یک نفر او را واداشت که هر چقدر دلش میخواهد شراب بنوشد و به این ترتیب بی قراریش باز هم بیشتر شد. سپس عقربی او را نیش زد وقتی مردی دچار عقرب گزیدگی شود یک روز تمام بالا و پایین می پرد. این شد که میمون بیچاره وضع خودش را از همیشه بدتر دید آنگاه برای این که بدبختی اش کامل شود، شیطانی در وی حلول کرد چه زبانی میتواند بی قراری غیر قابل کنترل آن میمون را توصیف کند؟ ذهن آدمی مانند همان میمون است که طبیعتا به طور لا ينقطع فعال است ؛ آنگاه با شراب تمایلات مست میشود و بدین ترتیب آشفتگی اش فزونی می یابد. پس از آنکه تمایلات بر وی مستولی شد. نیش عقرب حسادت نسبت به کامیابی دیگران ، به جانش می نشیند و دست آخر ، شیطان غرور در وی حلول می کند و وادارش می سازد که خود را از همگان مهمتر بداند، کنترل چنین ذهنی چه اندازه دشوار است !
 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی