ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :16,599

انرزی خود را صرف تشخیص کار درست کنید94.6.5-pdf

انرزی خود را صرف تشخیص کار درست کنید94.6.5-pdf

انرژی خود را صرف تشخیص کار درست کنید
شما در طول عمر خود صدها هزار کار کوچک و بزرگ انجام می دهید که در مورد بسیاری از آنها وقتی بعد از انجام در موردشان قضاوت میکنید، متوجه می شوید که یا برای شما اساسا دستاوردی نداشته و یا دستاورد آن متناسب با میزان انرژی که برایش صرف نموده اید ، نبوده است.
حال اگر بخش اندکی از زمان خود را قبل از انجام کارها صرف تفکر، تحقیق و مشورت با صاحب نظران برای تشخیص درست یا غلط بودن آن کار کنید خواهید دید که کمیت  کارهایتان کاهش یافته ، ولی در عوض کیفیت آنها و دستاوردهای کارها افزایش می یابد. این کار را می توانید در امور مهمی از قبیل فعالیتهای شغلی و مهم ترین اهداف شروع کنید. قبل از هر کاری از خود بپرسید :
(بهترین ، درست ترین و مناسب ترین راه برای من کدام است ؟( خواهید دید که پس از مدتی سوالات بسیار جدی تری نظیر ( مهم ترین هدفم در زندگی چیست ؟) یا (من برای چه هدف والایی زندگی میکنم ؟( از خود می پرسید.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی