ir
rss
calendar پنج شنبه، 4 مرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,508
مـناقصات دیروز :4,274

مـزایدات امـروز :

1,104
مـزایدات دیروز :2,123
استعلام امروز : 1,049
استعلام دیروز : 3,128
بازدید کل :273,072

فرمول نابغه ها (24)-pdf

فرمول نابغه ها (24)-pdf

فرمول نابغه ها (24)
برای آفرینش تفاوت همیشه مسئولیت نتایج را به عهده بگیرید. اندیشدن به راه حلها و توجه به آینده از مشخصات بارز انسان برنده است و نگریستن به مسایل و تمرکز به گذشته از ویژگیهای عمده فرد بازنده. موفقیت در عرصه کسب و کار مستلزم آن است که مسئولیت کاستیها و لغزشهای زندگی خود را به عهده بگیریم. نفی هر گونه مسئولیت به پیدایش احساسات و هیجانات منفی می انجامد. به عبارت دیگر، استرس، خشم ، احساس پوچی و بیهودگی و بیماریهای روان تنی جملگی مظاهر و جلوه هایی از عدم قبول مسئولیت است. افزون بر این، ذهن منفی نظام دفاعی بدن را ضعیف و ناتوان می کند و زمینه را برای هجوم انواع بیماریها فراهم می آورد. به اعتقاد من، سرپیچی مردم از قبول مسئولیت، عمده ترین علت غم و اندوه و منفی گرایی آنان به شمار می آید. عزت نفس و مسئولیت پذیری دو روی یک سکه اند و حضور هر یک موجب تقویت دیگری می شود

در انستیتوی سیمنتون تگزاس، پزشکان به این نکته شگفت انگیز پی برده اند که پذیرش مسئولیت اوضاع تنش زای زندگی، به نظام دفاعی بدن فرصت می دهد تا با سلولهای سرطانی پیکار کرده و بر آن چیره شود. همچنین پزشکان این موسسه دریافته اند بیمارانی که از قبول مسئولیت احساسات و هیجانات منفی خویش شانه خالی می کنند، از پاک کردن الگوهای ذهنی مسبب سرطان عاجزند و در نتیجه جسم را عرصه تاخت
و تاز این سلولهای مرگ آور قرار می دهند. امروز پژوهشگران به این نکته پی برده اند که برای مداوای هر بیماری، نخست باید باطن خویش را از کینه ها پاک و مصفا کرد و مسئولیت شفای خویش را پذیرفت. توانایی در قبول مسئولیتهای زندگی و بیرون راندن تمام ناپاکیها و نفرتها از دل یکی از نشانه های شخصیت سالم است.
خلاصه:
1- قبول مسئولیتهای زندگی از مشخصات بارز انسانهای موفق است. مادام که از قبول مسئولیت سرباز می زنید، هیچ تغییری در زندگیتان  پدید نمی آید.
2- با احساس مسئولیت بیشتر، کنترل بیشتری بر جنبه های مختلف زندگی اعمال می کنید و مهر و محبت بیشتری نثار خود می نمایید.
3- مقصر دانستن دیگران موجب می شود که در دنیای درونیمان تحت تسلط احساسات و هیجانات منفی قرار گیریم، رنج و عذاب بکشیم و با از دست دادن کنترل زندگی دچار حقارت نفس شویم. بنابراین در حال مقصر دانستن دیگران خود را غافلگیر کنید و با خود بگویید: من مسئول هستم، من مسئول هستم، من مسئول هستم. 
4- از آنجایی که انسان با اطلاعات محدود خویش مایل است هر کار را با ساده ترین و سریعترین شیوه ممکن به مرحله اجرا گذارد، در انجام هر کار، ممکن است دچار خطا شود، به همین دلیل فردی که احتمال اشتباه را از سوی خود نفی می کند و خطاهای خود را به گردن نمی گیرد، صلاحیت دستیابی به موقعیتهای ارزنده و بزرگ را ندارد. 
5- قبول مسئولیت به طور کامل، نقطه آغاز دستیابی به تمام دستاوردهای بزرگ است. برای قبول مسئولیت کامل زندگی ، اوضاع و شرایط کنونی را حاصل عملکرد خویش تلقی کنید.
6- با واکنشهای عاطفی درست، بر هیجانات خود مسلط شوید، نگذارید که کینه و بغض و عناد در ژرفای قلبتان آشیانه کند؛ با ذهنی سرشار از شادی و روشنایی و آرامش، اهدافتان را مرکز توجه قرار دهید. توانایی شما در
عفو و بخشودن دیگران و پاک کردن ذهن از نفرت و خصومت و خشم از ویژگی های بارز شخصیتهای سالم و موفق به شمار می آید.
7- هر روز قبل از شروع کار از خود بپرسید: اگر تمام کارکنان این شرکت (این فروشگاه، این موسسه ، این ...) نظیر من بودند، با چه موقعیتی رو به رو بودیم؟
با پذیرش مسئولیت تمام جنبه های زندگی خویش، از سرعت دستیابی به دستاوردهای ارزشمند غرق در حیرت خواهید شد.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی