ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :16,599

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (2) 95.4.3-pdf

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (2) 95.4.3-pdf

معجزه شکرگزاری  (2)
دانش یک گنج است و عمل کردن کلید آن
ابن خلدون ( ۷۳۲ - ۸۰۸ ) جامعه شناس ، فیلسوف و مورخ
سپاسگزاری ، پلی است از وضعیت فعلی شما به زندگی رویایی تان
فرمول اصلی این گونه است :
-به عمد واژه سپاسگزارم را در ذهن و زبان خود تکرار کنید
- شما هر چه بیشتر به صورت عمد به کلمه سپاسگزارم فکر کنید و آن را به کار ببرید
قدرشناسی را بیشتر احساس خواهید کرد.
هر چه بیشتر به قدرشناسی بیندیشید و بیشتر آن را احساس کنید، فراوانی بیشتری
دریافت خواهید کرد.
قدرشناسی یک احساس است بنابراین هدف نهایی در تمرین آن است که هر چه بیشتر آن را احساس کنید زیرا این نیروی احساسات شماست که به تاثیر آن در زندگی تان شتاب می بخشد. اگر احساس قدرشناسی را در خود افزایش دهید نتایج آن را در زندگی تان
فزونی خواهید یافت تا با احساس شما برابر شود هر چه احساستان راستین تر باشد و
خالصانه قدر شناسی کنید شما با شتاب بیشتری تغییر می یابید و روند دگرگونی تان شتاب بیشتر خواهد گرفت.
باید در مدت ۲۸ روز قدرشناسی را تمرین کنید تا بدین ترتیب دانش را تا ژرفای سلول ها و ضمیر ناخودآگاه خود ببرید تنها در این صورت است که زندگی شما به شکلی اساسی تغییر خواهد کرد این تمرینها به گونه ای طراحی شده است که طی ۲۸ روز پیایپی اجرا شوند. این روند به شما اجازه میدهد که قدرشناسی را به روش زندگی تان تبدیل کنید. تمرین قدرشناسی به صورت متمرکز در روزهای متمادی تضمین خواهد کرد که دگرگونی در رندگی شما رخ خواهد داد.
رویاهای شما چه هستند؟
باید بفهمید که به راستی چه چیزی را میخواهید با یک کامپیوتر و یا یک قلم و کاغذ بنشینید و آنچه را که در هر زمینه از زندگیتان میخواهید لیست کنید. به جزئیات آنچه که می خواهید باشید یا در زندگیتان ، روابطتان و اقتصادتان و درباره سلامت تان داشته باشید توجه کنید جزئیات را هر قدر که تمایل دارید بررسی کنید ولی دقت داشته باشید
که باید آنچه را که میخواهید در لیست بنویسید نه این که از چه راهی میخواهید به انجام کارها بپردازید چگونگی رسیدن به خواسته ها با کارگیری نیروی قدرشناسی برایتان مشخص میشود به آنچه در زندگی تان می خواهید به صورت بسیار واضح و شفاف بپردازید و جزئیات را بنویسید.
به تاکید توصیه میکنم که حتما برای ثبت آرزوهایتان در زندگی وقتی را اختصاص دهید چیزهای کوچک ، یا این که چه چیزی را امروز یا در این ماه یا در این سال می خواهید هر چه را در نظر دارید در لیست خود بگنجانید و وقتی هر کدام را به دست آوردید آن رااز لیست خط بزنید.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی