ir
rss
calendar یکشنبه، 26 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

728
مـناقصات دیروز :4,241

مـزایدات امـروز :

377
مـزایدات دیروز :2,544
استعلام امروز : 4
استعلام دیروز : 3,286
بازدید کل :68,345

تهیه و طبقه بندی فهرست های بلند برای مناقصات و مزایدات- پارس نماد داده ها

«جهت درک بهترِ لزوم تهیه فهرست بلند و طبقه بندی آن بر روی لینک فرآیند های خرید خدمات مشاوره کلیک نمایید.»

* طبقه‌بندی فهرست های بلند برای مناقصات و مزایدات - پارس نماد داده ها

الف ـ انواع فهرستهای بلند عبارتند از:

۱ـ فهرست سازمان

۲ ـ فهرست دستگاه های مرکزی

۳ ـ فهرست سازمانهای حرفه‌ای

ب ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی که از سوی سازمان تشخیص صلاحیت می‌شوند، فهرست دارندگان گواهینامه صلاحیت سازمان، مبنای تهیه فهرست بلند می‌باشد.

پ ـ برای رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی نظیر تأمین کالا، پیمانکاری و بهره‌برداری تا زمانی که برای آن رشته‌ها فهرست واجدان صلاحیت از سوی سازمان منتشر نشده باشد، فهرست بلند از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

ت ـ به منظور تحقق اصل رقابت در تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار، ضمن رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ تمام اشخاص مذکور در فهرست بلند باید دارای شخصیت حقوقی مستقل نسبت به دستگاه مرکزی باشند.

تبصره ۱ ـ مناقصاتی که با حضور شرکتهای وابسته، تعاونیهای کارکنان، صندوقهای بازنشستگی و نظایر آن انجام می‌شود، باید به صورت عمومی برگزار شوند.

تبصره ۲ ـ تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی نمی‌توانند با دستگاههای ذی‌ربط خود قرارداد منعقد کنند.

ث ـ تهیه فهرست بلند اشخاص حقیقی صلاحیت‌دار در رشته‌ها و زمینه‌های تخصصی مختلف برعهده سازمانهای حرفه‌ای مربوط نظیر سازمانهای نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی، نظام مهندسی معدن و نظایر آن می‌باشد.

ج ـ فهرست بلند مناقصه‌گران صلاحیت‌دار در صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو سال اعتبار دارد.

*مراحل تهیه فهرست بلند توسط دستگاه های مرکزی

مراحل تهیه و انتشار فهرست بلند دستگاه مرکزی به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ تعیین اعضای کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی

۲ ـ انتشار آگهی ارزیابی صلاحیت

۳ـ تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت به متقاضیان و دریافت پاسخ از آنها

۴ـ ارزیابی صلاحیت متقاضیان و تعیین امتیاز ارزیابی

۵ ـ انتشار فهرست بلند

* آگهی ارزیابی صلاحیت

الف ـ دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صلاحیت‌ را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.

تبصره ـ دستگاه مرکزی می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند فوق، از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، آگهی ارزیابی صلاحیت را منتشر کند.

ب ـ آگهی ارزیابی صلاحیت باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی

۲ـ رشته یا زمینه تخصصی ارزیابی صلاحیت

۳ ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت و تحویل اسناد ارزیابی صلاحیت

۴ ـ نحوه دریافت اسناد ارزیابی و هزینه آن در صورت لزوم

۵ ـ تاریخ اعلام نتایج ارزیابی کیفی ماده

۶ ـ اسناد ارزیابی صلاحیت

الف ـ اسناد ارزیابی صلاحیت باید حداقل حاوی موارد زیر باشد:

۱ـ نام و نشانی دستگاه مرکزی

۲ـ رشته و زمینه تخصصی برای ارزیابی صلاحیت

۳ ـ مجوزها و گواهینامه‌های لازم، حسب مورد

۴ـ معیارهای ارزیابی

۵ ـ اهمیت وزنی معیارهای ارزیابی در صورتی که ارزیابی صلاحیت به روش وزنی انجام شود

۶ ـ مدارک و مستندهای لازم برای تعیین امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها، حسب مورد

۷ ـ روش محاسبه امتیازهای مربوط به هر یک از معیارها

۸ ـ حداقل امتیاز قابل قبول برای هر پایه یا زمینه تخصصی

۹ ـ محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد

ب ـ در ارزیابی صلاحیت، مفاد و نحوه توزیع اسناد ارزیابی باید برای همه متقاضیان یکسان باشد و هرگونه تبعیض در توزیع اسناد و یا انجام فرایند ارزیابی موجب ابطال ارزیابی صلاحیت می‌شود.

پ ـ اگر ثابت شود که متقاضیان ارزیابی صلاحیت از مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع، تهدید، تطمیع، رشوه و نظایر آن استفاده کرده‌اند، علاوه بر مجازاتهای قانونی به مدت دو سال از ارزیابی صلاحیت محروم می‌شوند.

* معیارهای ارزیابی صلاحیت

الف ـ دستگاههای مرکزی که ارزیابی صلاحیت تأمین‌کنندگان (ارزیابی کیفی به‌طور عام) را برای انواع کالاهای مختلف انجام می‌دهند، باید حداقل معیارهای زیر را منظور کنند:

۱ـ توان مالی

۲ـ ارزیابی مشتریان قبلی

۳ـ استانداردهای تولید

۴ ـ نظام کیفیت و نحوه تضمین محصولات (گارانتی)

۵ ـ ظرفیت تولید

۶ ـ کیفیت قطعات مصرفی و ارزیابی سازندگان مربوط

*ارزیابی و تعیین امتیاز صلاحیت

الف ـ استعلامهای ارزیابی باید توسط متقاضیان تکمیل و در موعد مقرر به دستگاه مرکزی تحویل شوند. رعایت مقررات زیر در تکمیل اسناد ارزیابی ضروری است:

۱ـ استعلامها باید توسط اشخاص مجاز امضاء و مهر شوند.

۲ـ حسب مورد، اطلاعات مربوط به گواهینامه‌های صلاحیت و رتبه‌بندی ارائه شود.

۳ـ اسناد و مدارک درخواست شده پیوست شود.

۴ ـ اطلاعات صحیح و کامل باشد.

ب ـ امتیازدهی به متقاضیان از سوی دستگاه مرکزی یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی ـ بازرگانی دستگاه مرکزی انجام می‌شود.

پ ـ روش ترجیحی در ارزیابی صلاحیت، روش وزنی می‌باشد. در این روش، مجموع ضریب وزنی معیارها معادل صددرصد می‌باشد و هر مناقصه‌گر در ازای هر معیار، امتیازی بین صفر تا صد کسب می‌نماید. امتیاز کل هر متقاضی، معادل مجموع حاصل ضرب امتیاز کسب شده برای هر معیار در ضریب وزنی مربوط می‌باشد.

حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل یا برای هر معیار) و نحوه تعیین امتیاز باید در اسناد ارزیابی صلاحیت ذکر شود.

*اطلاع‌رسانی فهرست بلند

الف ـ سازمان موظف است فهرست مناقصه‌گران تشخیص صلاحیت‌شده را به‌ تفکیک رشته و پایه در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کند.

ب ـ دستگاه های مرکزی باید ضوابط و روش ارزیابی صلاحیت و همچنین فهرست تأمین‌کنندگان و پیمانکاران بهره‌برداری صلاحیت‌دار را با ذکر رشته و زمینه تخصصی، امتیاز و پایه صلاحیت در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر کنند.

-ترجیح متقاضیان داخلی

الف ـ امتیاز ارزیابی صلاحیت متقاضیان خارجی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ ‌ـ به ترتیب زیر تنزیل می‌شود:

۱ـ امتیاز ارزیابی پیمانکاران خارجی همکار پیمانکاران داخلی به نسبت سهم همکاران داخلی آنها در عدد ۹/۰ ضرب می‌شود.

۲ـ امتیاز ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی همکار تأمین‌کنندگان داخلی به نسبت سهم تأمین‌کنندگان داخلی آنها در عدد ۸۵/۰ ضرب می‌شود.

ب ـ ترجیح مناقصه‌گران داخلی که بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه آنها متعلق به ‌اشخاص خارجی باشد، مشروط بر آن است که میزان سهم یا مشارکت سهامداران یا شرکای داخلی در سود و زیان مشخص و بیش از بیست وپنج درصد باشد.

پایگاه خبری پارس نماد داده ها می تواند با ارائه اطلاعات و آگاهی های لازم شما را برای شرکت در مناقصات و مزایدات موردنظرتان راهنمایی نماید. برای عصو شدن در سامانه مناقصات کشور بر روی لینک ثبت نام کلیک نمایید.

صفحه مزایده مواد مخدر

تهیه فهرست

پر بازدیدترین ها
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
سیما  
15:40 1402/04/20

اطلاعات خیلی مفید و کاربردی بود. تشکر از سایت پارس نماد داده ها

رحیم پور  
08:25 1402/04/21

من به تازگی مشترک پارس نماد شدم. از مطالب کامل و سودمند شما بسیار متشکرم.

ترابی  
15:54 1402/04/21

با سلام اطلاعات مزایدات و مناقصات در سایت پارس نماد چگونه دسته بندی میشود

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شرکت پارس نمادداده ها (خبرگزاری مناقصه و مزایده) کل کشور تماس حاصل نمایید . شماره تماس : 5-88349670-021.

منشوری  
16:20 1402/04/26

طبقه‌بندی مناقصات و مزایدات در پارس نماد داده ها چگونه انجام می شود

پاسخ: شرکت پارس نمادداده ها اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده را به طور کامل به شما ارائه می دهد . 88349670-5-021.

نوید محمدزاده  
16:26 1402/05/02

سلام مرسی که در مورد چگونگی شرکت در مناقصات و مزایدات اطلاعات جامع و کاملی در اختیار ما قرار میدهید. با مطالعه این مطالب به برنده شدن در مناقصه نزدیک میشیم!

سلمانی  
15:08 1402/05/03

سلام چه جوری می تونم در مناقصات و مزایدات شرکت کنم

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شرکت پارس نمادداده ها (خبرگزاری مناقصه و مزایده) کل کشور تماس حاصل نمایید . شماره تماس : 5-88349670-021.

شاکری  
14:48 1402/05/08

سلام مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر در قانون برگزاري مناقصات چه اشخاصي هستند؟

پاسخ: جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این مناقصه لطفا با مناقصه گزار تماس حاصل نمایید.

آهنگر  
16:16 1402/05/17

این مطلبی که تحت عنوان تهیه و طبقه بندی فهرست های بلند برای مناقصات و مزایدات در این وبلاگ به آن پرداخته شد قابل تامل بود. بسیار سپاس از شما.

سلامتی  
16:22 1402/06/18

سلام. مطلبی که در مورد طبقه‌بندی فهرست های بلند برای مناقصات و مزایدات در این وبلاگ گنجاندید خوب و آموزنده بود. با سپاس از پارس نماد داده ها

درشکه چی  
16:18 1402/09/13

با سلام. این وبلاگ مطالب مفیدی در مورد تهیه و طبقه بندی فهرستهای بلند برای مناقصات و مزایدات به اطلاعات بنده اضافه کرد. ممنون از زحمات شما

دیندار  
16:04 1402/10/30

سلام. وبلاگهای مفید و آموزنده ای در این سایت گذاشته می شه و من با مطالعه اونها جواب سوالاتی که در این زمینه داشتم را دریافت می کنم. ممنون از دقت نظرتون

کد امنیتی