ir
rss
calendar یکشنبه، 27 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,222
مـناقصات دیروز :4,342

مـزایدات امـروز :

1,030
مـزایدات دیروز :2,967
استعلام امروز : 519
استعلام دیروز : 3,273
بازدید کل :116,977
bullet

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک ؟

آگهی های مزایده و مناقصه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، آگهی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، آگهی مزایده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، سایت مناقصات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، سایت مزایدات مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، اخبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی، استعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، فراخوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، آگهی فراخوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، تجدید مناقصه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، تجدید فراخوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، شرکت گاز استان خراسان جنوبی، مزایده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، تجدید مزایده مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک، فراخوان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک: استان تهران، قرچک، بزرگراه تهران - ورامین، بلوار امام خمینی
شماره تماس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک: 36142086 (021)


 

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده اجاره بخشی از فضاهای مازاد آموزشی - نوبت دوم 6291073 1402/06/08 expired not special not payed تهران
2 مزایده اجاره بخشی از فضاهای مازاد آموزشی 6277808 1402/06/06 expired not special not payed تهران
3 توضیح و تصحیح مزایده اجاره بخشی از فضاهای مازاد آموزشی، اداری و تجاری 5968796 1402/03/28 expired not special not payed تهران
4 مزایده اجاره بخشی از فضاهای مازاد آموزشی، اداری و تجاری- نوبت دوم 5952358 1402/03/24 expired not special not payed تهران
5 مزایده اجاره بخشی از فضاهای مازاد آموزشی، اداری و تجاری 5941580 1402/03/22 expired not special not payed تهران
6 مزایده انتخاب مستاجر بخشی از مدرسه محمود عشاقی و فروش حدود 23 تن آهن آلات ضایعاتی 5121482 1401/08/17 expired not special not payed تهران
7 مزایده اجاره فضاهای مازاد اداری/ تجاری / پیش دبستانی- نوبت دوم 4902119 1401/06/14 expired not special not payed تهران
8 مزایده اجاره فضاهای مازاد اداری/ تجاری / پیش دبستانی 4885639 1401/06/09 expired not special not payed تهران
9 مزایده واگذاری تعدادی فضاهای مازاد - نوبت دوم 4758750 1401/05/04 expired not special not payed تهران
10 مزایده واگذاری تعدادی فضاهای مازاد 4755083 1401/05/03 expired not special not payed تهران
11 مزایده واگذاری تعدادی فضاهای مازاد 4717414 1401/04/22 expired not special not payed تهران
12 مزایده واگذاری اموال اسقاطی بازمانده از تخریب دبستان عمار 4335617 1400/12/17 expired not special not payed تهران
13 مزایده واگذاری 22 مورد از فضاهای مازاد 4128428 1400/10/15 expired not special not payed تهران
14 مزایده اجاره تعدادی از فضاهای اداری و آموزشی 2680599 1399/06/17 expired not special not payed تهران
15 مزایده اجاره فضاهای اداری و آموزشی مازاد- مرحله دوم 2635656 1399/05/29 expired not special not payed تهران
16 مزایده اجاره فضاهای اداری و آموزشی مازاد 2577077 1399/05/06 expired not special not payed تهران
17 مزایده اجاره تعدادی از فضاهای تجاری، اداری و آموزشی مازاد 2392304 1399/02/23 expired not special not payed تهران
18 مزایده اجاره فضاهای مازاد 2349358 1399/02/06 expired not special not payed تهران
19 مناقصه چاپ و تکثیر کتب دوره پیش دبستانی 1919714 1398/07/06 expired not special not payed تهران
20 مزایده تهیه اغذیه بوفه واحدهای آموزشی 1900712 1398/06/27 expired not special not payed تهران
21 مزایده عکاسی از دانش آموزان 1900708 1398/06/27 expired not special not payed تهران
22 مزایده تعدادی از فضاهای مازاد 1833518 1398/05/23 expired not special not payed تهران
23 مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز 1711688 1398/03/29 expired not special not payed تهران
24 مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی، تجاری و اداری مازاد 1706180 1398/03/27 expired not special not payed تهران
25 مزایده تعدادی از فضاهای آموزشی، تجاری و اداری مازاد 1599888 1398/02/02 expired not special not payed تهران
26 مزایده تعدادی از فضاهای تجاری مازاد 1454730 1397/10/17 expired not special not payed تهران
27 اگهی مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز 1242850 1397/05/07 expired not special not payed تهران
28 مناقصه انجام زیرسازی ساخت زمین چمن مصنوعی 1161651 1397/03/12 expired not special not payed تهران
29 مناقصه انجام فعالیت های نهضت سواد آموزی 1161644 1397/03/12 expired not special not payed تهران
30 اگهی مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز 1161632 1397/03/12 expired not special not payed تهران
31 مزایده واگذاری به اجاره 2 واحد تجاری و 2 واحد اداری و فرهنگی 1150754 1397/03/05 expired not special not payed تهران
32 مزایده 12 واحد تجاری و 4 واحد اداری و فرهنگی 1112375 1397/02/05 expired not special not payed تهران
33 مزایده اجاره یک فضای مازاد بر نیاز 1019797 1396/10/18 expired not special not payed تهران
34 مزایده اجاره 3 واحد تجاری 971226 1396/08/16 expired not special not payed تهران
35 اگهی مزایده تعدادی از کلاس های مازاد بر نیاز 934733 1396/06/25 expired not special not payed تهران
36 اگهی مزایده تعدادی از فضاهای مازاد 871320 1396/03/27 expired not special not payed تهران
37 مزایده تعدادی کلاسهای مازاد بر نیاز 698891 1395/05/02 expired not special not payed تهران
  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی