ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

4,241
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

2,544
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 3,286
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :334,014
bullet

مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ؟

آگهی های مزایده و مناقصه مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، آگهی مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، آگهی مزایده مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، سایت مناقصات مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، سایت مزایدات مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، اخبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی، استعلام مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، فراخوان مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، آگهی فراخوان مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، تجدید مناقصه مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، تجدید فراخوان مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، شرکت گاز استان خراسان جنوبی، مزایده مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، تجدید مزایده مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران ، فراخوان مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران 
مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران : بزرگراه بعثت ، چهارراه روغن نباتی ، خیابان خزانه بخارایی شمالی ، نرسیده به میدان هرندی
شماره تماس مجموعه ورزشی و فرهنگی کارگران تهران : 55315180 (021)


 

  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی