ir
rss
calendar پنج شنبه، 10 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,003
مـناقصات دیروز :4,186

مـزایدات امـروز :

1,150
مـزایدات دیروز :2,149
استعلام امروز : 1,436
استعلام دیروز : 3,166
بازدید کل :614,150
bullet

شهردار آران و بیدگل ؟

آگهی های مزایده و مناقصه شهردار آران و بیدگل ، آگهی شهردار آران و بیدگل ، آگهی مزایده شهردار آران و بیدگل ، سایت مناقصات شهردار آران و بیدگل ، سایت مزایدات شهردار آران و بیدگل ، اخبار شهردار آران و بیدگل، استعلام شهردار آران و بیدگل ، فراخوان شهردار آران و بیدگل ، آگهی فراخوان شهردار آران و بیدگل ، تجدید مناقصه شهردار آران و بیدگل ، تجدید فراخوان شهردار آران و بیدگل ، شهردار آران و بیدگل، مزایده شهردار آران و بیدگل ، تجدید مزایده شهردار آران و بیدگل ، فراخوان شهردار آران و بیدگل 
شهردار آران و بیدگل سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس شهردار آران و بیدگل: استان اصفهان، شهرستان آران و بیدگل، میدان پانزده خرداد - شهردار آران و بیدگل
شماره تماس شهردار آران و بیدگل :  54721503 (031)