ir
rss
calendar شنبه، 26 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :40,690
bullet

شهردارای داراب ؟

آگهی های مزایده و مناقصه شهرداری داراب ، آگهی شهرداری داراب ، آگهی مزایده شهرداری داراب ، سایت مناقصات شهرداری داراب ، سایت مزایدات شهرداری داراب ، اخبار شهرداری داراب، استعلام شهرداری داراب ، فراخوان شهرداری داراب ، آگهی فراخوان شهرداری داراب ، تجدید مناقصه شهرداری داراب ، تجدید فراخوان شهرداری داراب ، شهرداری داراب، مزایده شهرداری داراب ، تجدید مزایده شهرداری داراب ، فراخوان شهرداری داراب 
شهرداری داراب سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس شهرداری داراب : استان فارس - داراب - خیابان شهید مدرس - شهرداری داراب 
شماره تماس شهرداری داراب : 53520980 (071)