ir
rss
calendar یکشنبه، 30 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,801

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,610
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,862
بازدید کل :11,475
bullet

شرکت شهرک های صنعتی گیلان ؟

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت شهرک های صنعتی گیلان، آگهی شرکت شهرک های صنعتی گیلان، آگهی مزایده شرکت شهرک های صنعتی گیلان، سایت مناقصات شرکت شهرک های صنعتی گیلان، سایت مزایدات شرکت شهرک های صنعتی گیلان، اخبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی، استعلام شرکت شهرک های صنعتی گیلان، فراخوان شرکت شهرک های صنعتی گیلان، آگهی فراخوان شرکت شهرک های صنعتی گیلان، تجدید مناقصه شرکت شهرک های صنعتی گیلان، تجدید فراخوان شرکت شهرک های صنعتی گیلان، شرکت گاز استان خراسان جنوبی، مزایده شرکت شهرک های صنعتی گیلان، تجدید مزایده شرکت شهرک های صنعتی گیلان، فراخوان شرکت شهرک های صنعتی گیلان
شرکت شهرک های صنعتی گیلان سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس شرکت شهرک های صنعتی گیلان:  رشت ، کمربندی شهید بهشتی ، روبروی کمیته امداد
شماره تماس شرکت شهرک های صنعتی گیلان: 33429668 (013)


 

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 تجدید مناقصه احداث پل در فاز توسعه شهرک صنعتی... نوبت دوم 5835314 1402/02/27 expired not special not payed گیلان
2 مناقصه احداث پل در فاز توسعه شهرک صنعتی... تجدید 5829200 1402/02/25 expired not special not payed گیلان
3 مناقصه احداث پل در فاز توسعه شهرک صنعتی... 5714392 1402/01/28 expired not special not payed گیلان
4 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی - نوبت دوم 2428290 1399/03/11 expired not special not payed گیلان
5 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک های صنعتی 2425515 1399/03/10 expired not special not payed گیلان
6 مزایده واگذاری یک واحد کارگاهی در شهرک صنعتی (نوبت دوم) 1297782 1397/06/22 expired not special not payed گیلان
7 مزایده واگذاری یک واحد کارگاهی در شهرک صنعتی 1296140 1397/06/21 expired not special not payed گیلان
8 استعلام عملیات زیرسازی و آسفالت ناحیه صنعتی 1160555 1397/03/10 expired not special not payed گیلان
9 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ...نوبت دوم 1048462 1396/11/18 expired not special not payed گیلان
10 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ... 1047616 1396/11/17 expired not special not payed گیلان
11 مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه نوبت دوم 846882 1396/02/21 expired not special not payed گیلان
12 مناقصه خدمات فنی ومهندسی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه 846058 1396/02/20 expired not special not payed گیلان
13 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی- نوبت دوم 787274 1395/10/28 expired not special not payed گیلان
14 مناقصه راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 786551 1395/10/27 expired not special not payed گیلان
15 مزایده نسبت به واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 781179 1395/10/16 expired not special not payed گیلان
16 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم 781089 1395/10/16 expired not special not payed گیلان
17 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 780271 1395/10/15 expired not special not payed گیلان
18 اصلاحیه مناقصه عمومی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب ....نوبت دوم 767871 1395/09/22 expired not special not payed گیلان
19 مناقصه عمومی راهبری و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب .... 767236 1395/09/21 expired not special not payed گیلان
20 مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی جهت انجام امور خدمات و نگهبانی 722935 1395/06/20 expired not special not payed گیلان
21 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم 718472 1395/06/11 expired not special not payed گیلان
22 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 717257 1395/06/09 expired not special not payed گیلان
23 مناقصه عمومی انجام کلیه وظایف حفاظتی و مراقبتی نوبت دوم 712434 1395/05/30 expired not special not payed گیلان
24 مناقصه عمومی انجام کلیه وظایف حفاظتی و مراقبتی 711860 1395/05/28 expired not special not payed گیلان
25 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم 707282 1395/05/19 expired not special not payed گیلان
26 مزایده واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 706740 1395/05/18 expired not special not payed گیلان
27 مزایده نسبت به واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی نوبت دوم 697977 1395/04/30 expired not special not payed گیلان
28 مزایده نسبت به واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 696606 1395/04/28 expired not special not payed گیلان
29 مزایده نسبت به واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی - نوبت دوم 685697 1395/04/05 expired not special not payed گیلان
30 مزایده نسبت به واگذاری تعدادی عرصه خدماتی و صنعتی 685688 1395/04/05 expired not special not payed گیلان
31 مناقصه عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت نوبت دوم 672040 1395/03/11 expired not special not payed گیلان
32 مناقصه عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت 671442 1395/03/10 expired not special not payed گیلان
33 تجدید مناقصه عمومی راهبری ، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی تالش....نوبت دوم 663050 1395/02/25 expired not special not payed گیلان
34 مناقصه عمومی راهبری ، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی تالش....نوبت دوم 651427 1395/02/04 expired not special not payed گیلان
35 مناقصه عمومی راهبری ، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی تالش.... 650592 1395/02/01 expired not special not payed گیلان
36 تمدید مناقصه انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی در کلیه شهرکهای صنعتی استان 624873 1394/11/25 expired not special not payed گیلان
37 مناقصه عمومی انجام کلیه وظایف حفاظتی و مراقبتی - نوبت دوم 617628 1394/11/12 expired not special not payed گیلان
38 مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت در شهرک های صنعتی 551855 1394/06/23 expired not special not payed گیلان
39 تجدید مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت در شهرک های صنعتی 551259 1394/06/22 expired not special not payed گیلان
40 مناقصه عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهرک صنعتی نقره ده آستانه 507471 1394/03/24 expired not special not payed گیلان
41 مناقصه سیاستهای توسعه صنعتی 458748 1393/12/10 expired not special not payed گیلان
42 مناقصه سیاستهای توسعه صنعتی 458094 1393/12/09 expired not special not payed گیلان
43 مناقصه سیاستهای توسعه صنعتی 441598 1393/11/08 expired not special not payed گیلان
44 مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب 421263 1393/10/07 expired not special not payed گیلان
45 مناقصه عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی 419537 1393/10/06 expired not special not payed گیلان
46 اصلاحیه 418510 1393/10/03 expired not special not payed گیلان
47 مناقصه خرید تجهیزات پایش لحظه ای خروجی تصفیه خانه فاضلاب 408413 1393/09/08 expired not special not payed گیلان
48 مناقصه خرید تجهیزات پایش لحظه ای خروجی تصفیه خانه فاضلاب 408299 1393/09/08 expired not special not payed گیلان
49 مناقصه انجام کلیه وظایف حفاظتی و مراقبتی 407899 1393/09/06 expired not special not payed گیلان
50 مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب 396904 1393/08/06 expired not special not payed گیلان
1393/10/03