ir
rss
calendar یکشنبه، 12 آذر ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,184
مـناقصات دیروز :3,605

مـزایدات امـروز :

1,418
مـزایدات دیروز :2,557
استعلام امروز : 2,509
استعلام دیروز : 2,739
بازدید کل :389,288
bullet

شرکت سهامی قند نیشابور ؟

آگهی های مزایده و مناقصه شرکت سهامی قند نیشابور ، آگهی شرکت سهامی قند نیشابور ، آگهی مزایده شرکت سهامی قند نیشابور ، سایت مناقصات شرکت سهامی قند نیشابور ، سایت مزایدات شرکت سهامی قند نیشابور ، اخبار شرکت سهامی قند نیشابور، استعلام شرکت سهامی قند نیشابور ، فراخوان شرکت سهامی قند نیشابور ، آگهی فراخوان شرکت سهامی قند نیشابور ، تجدید مناقصه شرکت سهامی قند نیشابور ، تجدید فراخوان شرکت سهامی قند نیشابور ، شرکت سهامی قند نیشابور، مزایده شرکت سهامی قند نیشابور ، تجدید مزایده شرکت سهامی قند نیشابور ، فراخوان شرکت سهامی قند نیشابور 
شرکت سهامی قند نیشابور سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس شرکت سهامی قند نیشابور: نیشابور کیلومتر 20 جاده قدیم سبزوار - شهر فیروزه - شرکت سهامی قند نیشابور
شماره تماس شرکت سهامی قند نیشابور :  43523400(051)