flag
ir
rss
calendar چهارشنبه، 13 مهر ماه 1401
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,018

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,104
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,218
بازدید کل :22,087
bullet

شركت آب و فاضلاب استان قزوین ؟

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان ...- نوبت دوم 4978748 1401/07/09 new not special not payed قزوین
2 مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان ..... تجدید 4973263 1401/07/06 new not special not payed قزوین
3 مناقصه انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب ... 4965435 1401/07/02 new not special not payed قزوین
4 مناقصه عمومی اجرای حدود 3 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر... نوبت دوم 4943260 1401/06/27 expired not special not payed قزوین
5 مناقصه عمومی اجرای حدود 3 کیلومتر توسعه شبکه فاضلاب در سطح شهر... 4936436 1401/06/23 expired not special not payed قزوین
6 تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تحت پلاک ثبتی 5885 فرعی ... ​​​​​​​نوبت دوم  4902392 1401/06/14 expired not special not payed قزوین
7 تجدید مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان تحت پلاک ثبتی 5885 فرعی ... 4895392 1401/06/12 expired not special not payed قزوین
8 مناقصه انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب - نوبت دوم 4894745 1401/06/12 expired not special not payed قزوین
9 مناقصه انجام کلیه خدمات مرتبط با مشترکین آب و فاضلاب 4886516 1401/06/09 expired not special not payed قزوین
10 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری... - نوبت دوم 4868124 1401/06/05 expired not special not payed قزوین
11 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری.... 4860894 1401/06/02 expired not special not payed قزوین
12 مزایده فروش ساختمان امور .... تجدید- نوبت دوم 4842897 1401/05/29 expired not special not payed قزوین
13 مزایده فروش ساختمان امور .... تجدید 4835234 1401/05/26 expired not special not payed قزوین
14 مزایده فروش یک باب ساختمان و ... 4834369 1401/05/26 expired not special not payed قزوین
15 مناقصه  تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی 4794572 1401/05/13 expired not special not payed قزوین
16 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری شرکت- نوبت دوم 4788585 1401/05/12 expired not special not payed قزوین
17 مناقصه تامین نیروی انسانی جهت اجرای بخشی از کارهای اداری شرکت 4783239 1401/05/11 expired not special not payed قزوین
18 مناقصه انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ستاد 4777897 1401/05/09 expired not special not payed قزوین
19 مزایده فروش لوله های جدار چاه های متروکه آب شرب به متراژ حدودی 6500 متر در قطرهای 12 و اینچ ....نوبت دوم 4750530 1401/05/02 expired not special not payed قزوین
20 مزایده فروش لوله های جدار چاه های متروکه آب شرب به متراژ حدودی 6500 متر در قطرهای 12 و اینچ .... 4746342 1401/05/01 expired not special not payed قزوین
21 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی... 4743628 1401/04/30 expired not special not payed قزوین
22 مزایده فروش تعداد 13 قطعه از املاک مازاد تجدید- نوبت دوم 4739103 1401/04/29 expired not special not payed قزوین
23 مزایده فروش تعداد 13 قطعه از املاک مازاد تجدید 4735352 1401/04/28 expired not special not payed قزوین
24 مناقصه تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی ، ازمایش و بازرسی ، تخلیه و تحویل لوله های گالوانیزه ... تجدید 4732787 1401/04/26 expired not special not payed قزوین
25 تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی... 4732755 1401/04/26 expired not special not payed قزوین
26 مناقصه اجرای خدمات پشتیبانی، تعمیر و نگهداری کلیه تاسیسات برقی... 4693147 1401/04/14 expired not special not payed قزوین
27 مناقصه انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ستاد وامورآبفای ... 4693098 1401/04/14 expired not special not payed قزوین
28 مناقصه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی و حوضچه کنتور حجمی و ... نوبت دوم 4689924 1401/04/14 expired not special not payed قزوین
29 مناقصه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی و حوضچه کنتور حجمی و ... 4687503 1401/04/13 expired not special not payed قزوین
30 مناقصه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی .... 4684849 1401/04/12 expired not special not payed قزوین
31 تجدید مناقصه تهیه، بارگیری، حمل و باراندازی، آزمایش و بازرسی ... 4663037 1401/04/06 expired not special not payed قزوین
32 مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمکعبی...- نوبت دوم 4640209 1401/03/31 expired not special not payed قزوین
33 مناقصه احداث مخزن بتنی 300 مترمکعبی... 4635211 1401/03/30 expired not special not payed قزوین
34 تجدید مناقصه تهیه و نصب مخزن ذخیره 500 مترمکعبی 4632524 1401/03/29 expired not special not payed قزوین
35 مناقصه احداث مخزن بتنی 500 متر مکعبی 4632517 1401/03/29 expired not special not payed قزوین
36 مناقصه احداث مخزن بتنی 300 متر مکعبی 4632503 1401/03/29 expired not special not payed قزوین
37 مناقصه انجام عملیات نیرورسانی برق با خط فشار متوسط - نوبت دوم 4611883 1401/03/24 expired not special not payed قزوین
38 مناقصه انجام عملیات نیرورسانی برق با خط فشار متوسط 4607628 1401/03/23 expired not special not payed قزوین
39 مناقصه تامین،تولید،توزیع و انجام خدمات و تعمیرات،نگهداری ،حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات، - نوبت دوم 4582673 1401/03/17 expired not special not payed قزوین
40 مناقصه تامین،تولید،توزیع و انجام خدمات و تعمیرات،نگهداری ،حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات، 4576652 1401/03/16 expired not special not payed قزوین
41 مناقصه تامین، تولید، توزیع، انجام خدمات و تعمیرات، نگهداری، حراست و نگهبانی تاسیسات و تجهیزات، رفع حوادث ... 4571900 1401/03/11 expired not special not payed قزوین
42 مناقصه احداث مخزن بتنی ۵۰۰ متر مکعبی و حوضچه کنتور حجمی 4571823 1401/03/11 expired not special not payed قزوین
43 مزایده تعداد چهار قطعه از زمین های - نوبت دوم 4568854 1401/03/11 expired not special not payed قزوین
44 مزایده تعداد چهار قطعه از زمین های 4564488 1401/03/10 expired not special not payed قزوین
45 مناقصه تهیه بارگیری حمل آزمایش و بازرسی تخلیه و تحویل کنتورهای... - نوبت دوم 4542637 1401/03/04 expired not special not payed قزوین
46 مناقصه تهیه بارگیری حمل ازمایش و بازرسی تخلیه و تحویل کنتورهای... 4538662 1401/03/03 expired not special not payed قزوین
47 مناقصه تهیه و نصب مخزن ذخیره 500 مترمکعبی پیش ساخته.... نوبت دوم 4509997 1401/02/27 expired not special not payed قزوین
48 مناقصه تهیه و نصب مخزن ذخیره 500 مترمکعبی پیش ساخته.... 4507298 1401/02/26 expired not special not payed قزوین
49 مناقصه عمومی تهیه و نصب مخزن ذخیره 500 متر مکعبی ... 4503419 1401/02/25 expired not special not payed قزوین
50 مناقصه تهیه،بارگیری و حمل و باراندازی ،آزمایش و بازرسی،تخلیه و تحویل لوله فاضلابی .... - نوبت دوم 4491318 1401/02/21 expired not special not payed قزوین