ir
rss
calendar شنبه، 26 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :29,793
bullet

سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج ؟

آگهی های مزایده و مناقصه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، آگهی سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، آگهی مزایده سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، سایت مناقصات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، سایت مزایدات سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، اخبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی، استعلام سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، فراخوان سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، آگهی فراخوان سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، تجدید مناقصه سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، تجدید فراخوان سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، شرکت گاز استان خراسان جنوبی، مزایده سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، تجدید مزایده سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج، فراخوان سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج
سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج: خيابان امام خمينی ، شهرداری مرکزی
شماره تماس سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری سنندج: 3366001 (087)


 

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده فروش دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری نوبت دوم 755704 1395/08/26 expired not special not payed کرمان
2 مزایده فروش دو واحد مسکونی و یک واحد تجاری 752933 1395/08/22 expired not special not payed کردستان
3 مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی زیربنای 579.72متر مرحله دوم 743001 1395/08/03 expired not special not payed کردستان
4 مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی زیربنای 579.72متر مرحله دوم 737171 1395/07/19 expired not special not payed کردستان
5 مزایده فروش ساختمان تجاری مسکونی زیربنای 579.72متر 716784 1395/06/08 expired not special not payed کردستان
6 مزایده دو واحد تجاری همکف خیابان 511135 1394/03/31 expired not special not payed کردستان
7 مزایده دو واحد آپارتمان مسکونی 510665 1394/03/30 expired not special not payed کردستان
8 مزایده دو واحد تجاری همکف خیابان 510658 1394/03/30 expired not special not payed کردستان
9 مزایده دو واحد تجاری همکف خیابان 506600 1394/03/23 expired not special not payed کردستان
10 مزایده یک واحد تجاری 486697 1394/02/19 expired not special not payed کردستان
11 مزایده یک واحد تجاری 486695 1394/02/19 expired not special not payed کردستان
12 مزایده یک واحد تجاری 483122 1394/02/13 expired not special not payed کردستان
13 مزایده یک واحد تجاری 482968 1394/02/13 expired not special not payed کردستان
14 مزایده فروش دو واحد اپارتمان 472172 1394/01/24 expired not special not payed کردستان
15 مناقصه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 471987 1394/01/24 expired not special not payed کردستان
16 مزایده فروش دو واحد اپارتمان 466211 1393/12/26 expired not special not payed کردستان
17 مناقصه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 466143 1393/12/26 expired not special not payed کردستان
18 مزایده فروش دو واحد اپارتمان 452142 1393/11/28 expired not special not payed کردستان
19 مناقصه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 451222 1393/11/27 expired not special not payed کردستان
20 مزایده فروش دو واحد اپارتمان 448975 1393/11/21 expired not special not payed کردستان
21 مناقصه تعمیر و نگهداشت جایگاه های CNG 447664 1393/11/20 expired not special not payed کردستان
22 مناقصه مشارکت در ساخت و تجهیز و بهره برداری شهربازی سرپوشیده 414920 1393/09/23 expired not special not payed کردستان
23 فراخوان ساخت و بهره برداری پل های عابر پیاده 414857 1393/09/23 expired not special not payed کردستان
24 فراخوان تهیه و نصب دوربین های مداربسته جایگاه های CNG 414856 1393/09/23 expired not special not payed کردستان
25 مناقصه مشارکت در ساخت و تجهیز و بهره برداری شهربازی سرپوشیده 411880 1393/09/16 expired not special not payed کردستان
26 فراخوان تهیه و نصب دوربین های مداربسته جایگاه های CNG 411847 1393/09/16 expired not special not payed کردستان
27 فراخوان ساخت و بهره برداری پل های عابر پیاده 411807 1393/09/16 expired not special not payed کردستان
28 مناقصه مشارکت در احداث ابنیه و تجهیزات و بهره برداری شهربازی سرپوشیده 364467 1393/05/11 expired not special not payed کردستان
29 مناقصه مشارکت در احداث ابنیه و تجهیزات و بهره برداری شهربازی سرپوشیده 361278 1393/04/31 expired not special not payed کردستان
30 مناقصه 361051 1393/04/30 expired not special not payed کردستان
31 آگهی فراخوان مشارکت 354614 1393/04/14 expired not special not payed کردستان
32 آگهی فراخوان مشارکت 284788 1392/09/26 expired not special not payed کردستان
33 آگهی فراخوان مشارکت 284786 1392/09/26 expired not special not payed کردستان
34 آگهی فراخوان مشارکت 282565 1392/09/19 expired not special not payed کردستان
35 آگهی فراخوان مشارکت 282563 1392/09/19 expired not special not payed کردستان
36 اصلاحیه 210782 1392/01/28 expired not special not payed کردستان
37 فراخوان شماره یک شناسایی مشاور 209470 1392/01/26 expired not special not payed کردستان
38 فراخوان شماره یک شناسایی مشاور 207471 1392/01/19 expired not special not payed کردستان
39 آگهی فراخوان شناسایی شریک 147881 1391/06/06 expired not special not payed کردستان
40 آگهی فراخوان شناسایی شریک 141181 1391/05/14 expired not special not payed کردستان
41 آگهی فراخوان شناسایی شریک 101784 1391/01/31 expired not special not payed کردستان
42 آگهی فراخوان شناسایی شریک 84466 1390/11/26 expired not special not payed کردستان
43 آگهی فراخوان 80623 1390/11/15 expired not special not payed کردستان
44 آگهی فراخوان شناسایی شریک 64100 1390/09/19 expired not special not payed کردستان
45 آگهی فراخوان شناسایی شریک 62944 1390/09/12 expired not special not payed کردستان
46 آگهی فراخوان 51304 1390/07/30 expired not special not payed کردستان
47 آگهی فراخوان 39332 1390/06/19 expired not special not payed کردستان
1393/04/30
1392/01/28
1390/11/15
1390/07/30
1390/06/19
  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی