ir
rss
calendar یکشنبه، 26 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :4,241

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,544
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,286
بازدید کل :50,453
bullet

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس ؟

آگهی های مزایده و مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، آگهی مزایده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، آگهی فراخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، مزایده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، فراخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، فراخوان استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، اخبار مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، تجدید مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، تجدید فراخوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، سایت مناقصات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، سایت مزایدات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
جهت تامین و تعمیم بهداشت و درمان و آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دانشگاه شیراز جدا گردید و با ادغام سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها در دانشگاههای علوم پزشکی، این دانشگاه به نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس تغییر یافت.

آدرس: استان فارس، شیراز، خیابان زند، روبروی خیابان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن تماس: 19-32305410-071

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده فروش 10 ملک مازاد 7013167 1402/11/12 expired not special not payed فارس
2 مزایده فروش 10 ملک مازاد 4392806 1401/01/20 expired not special not payed فارس
3 مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های اورژانس 115 استان 4316472 1400/12/11 expired not special not payed فارس
4 مناقصه واگذاری پایگاه های سلامت مرکز بهداشت 4316440 1400/12/11 expired not special not payed فارس
5 مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های اورژانس 115 دهمورد بختگان 4254055 1400/11/23 expired not special not payed فارس
6 مناقصه واگذاری خدمات در تعدادی از خانه های بهداشت 4247576 1400/11/20 expired not special not payed فارس
7 مناقصه واگذاری مشارکتی طب ورزشی و توانبخشی 4233683 1400/11/17 expired not special not payed فارس
8 مناقصه واگذاری بیمه نامه عمر و حوادث کارکنان 4233680 1400/11/17 expired not special not payed فارس
9 مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های اورژانس 115 استان 4225956 1400/11/14 expired not special not payed فارس
10 مزایده واگذاری درمانگاه بوستان 4210569 1400/11/10 expired not special not payed فارس
11 مناقصه واگذاری پایگاه های سلامت 4210270 1400/11/10 expired not special not payed فارس
12 مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 4188645 1400/11/04 expired not special not payed فارس
13 مناقصه واگذاری خدمات در تعدادی از خانه های بهداشت 4170116 1400/10/28 expired not special not payed فارس
14 مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های اورژانس 115 استان 4151183 1400/10/22 expired not special not payed فارس
15 مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 4142166 1400/10/20 expired not special not payed فارس
16 مناقصه عمومی واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابع 4124692 1400/10/14 expired not special not payed فارس
17 مناقصه عمومی انجام آزمایش HBA1C به روش HPLC 4014858 1400/09/10 expired not special not payed فارس
18 اصلاحیه مزایده فروش 17 ملک مازاد 3990579 1400/09/04 expired not special not payed فارس
19 مناقصه عمومی واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 3988360 1400/09/03 expired not special not payed فارس
20 مزایده فروش 17 ملک مازاد 3973948 1400/08/30 expired not special not payed فارس
21 مناقصه واگذاری خرید خدمات خونگیری 3951330 1400/08/23 expired not special not payed فارس
22 مناقصه عمومی واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 3922558 1400/08/15 expired not special not payed فارس
23 مناقصه عمومی خرید دستکش معاینه و لباس ایزوله تنفسی 3901332 1400/08/09 expired not special not payed فارس
24 مناقصه عمومی انجام آزمایش HBA1C به روش HPLC 3874451 1400/07/29 expired not special not payed فارس
25 مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 3844829 1400/07/20 expired not special not payed فارس
26 مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 3828156 1400/07/14 expired not special not payed فارس
27 مناقصه عمومی خرید سرنگ 3808324 1400/07/07 expired not special not payed فارس
28 مناقصه واگذاری مشارکتی رادیولوژی 3795333 1400/07/03 expired not special not payed فارس
29 مناقصه عمومی واگذاری پایگاه های اورژانس 115 استان 3782124 1400/06/29 expired not special not payed فارس
30 مناقصه عمومی انجام آزمایش HBA1C به روش HPLC 3782097 1400/06/29 expired not special not payed فارس
31 مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات پاراکلینیک 3778430 1400/06/28 expired not special not payed فارس
32 مناقصه عمومی خرید لباس ایزوله تنفسی، گان و سرنگ 3744190 1400/06/17 expired not special not payed فارس
33 مناقصه عمومی خرید لباس فرم کارکنان حفاظت فیزیکی 3707056 1400/06/07 expired not special not payed فارس
34 مناقصه عمومی انجام آزمایش HBA1C به روش HPLC 3698892 1400/06/04 expired not special not payed فارس
35 مناقصه واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا 3696596 1400/06/03 expired not special not payed فارس
36 مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات پارا کلینیک قلب 3696280 1400/06/03 expired not special not payed فارس
37 مناقصه خرید ماسک پنج لایه 3670484 1400/05/21 expired not special not payed فارس
38 مناقصه واگذاری امور بیمه ای دانشگاه 3652501 1400/05/16 expired not special not payed فارس
39 مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه 3652310 1400/05/16 expired not special not payed فارس
40 مناقصه عمومی انجام آزمایش HBA1C به روش HPLC 3634666 1400/05/10 expired not special not payed فارس
41 مناقصه خرید خدمات سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تابعه 3604775 1400/04/29 expired not special not payed فارس
42 مناقصه واگذاری مشارکتی رادیولوژی درمانگاه خاتم الانبیا 3581964 1400/04/21 expired not special not payed فارس
43 مناقصه عمومی خرید دستکش معاینه، یک میلیون سرنگ ... 3574579 1400/04/19 expired not special not payed فارس
44 مناقصه خرید کیت تشخیص کرونا 3553201 1400/04/09 expired not special not payed فارس
45 مناقصه واگذاری مشارکتی خدمات پاراکلینیک قلب 3552923 1400/04/09 expired not special not payed فارس
46 مناقصه واگذاری انجام فعالیت های تاسیسات 3536390 1400/04/05 expired not special not payed فارس
47 مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب بیمارستان و خرید لباس ایزوله تنفسی و ... 3529855 1400/04/02 expired not special not payed فارس
48 مناقصه خرید دستکش معاینه دانشگاه علوم پزشکی 3510701 1400/03/27 expired not special not payed فارس
49 واگذاری خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا- نوبت سوم 3473257 1400/03/13 expired not special not payed فارس
50 مناقصه حفاظت و نگهبانی بیمارستان 3470228 1400/03/12 expired not special not payed فارس