ir
rss
calendar جمعه، 10 آذر ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :1,463

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,123
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 1,156
بازدید کل :71,921
bullet

اداره کل زندانهای استان کرمانشاه ؟

آگهی های مزایده و مناقصه اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، آگهی اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، آگهی مزایده اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، سایت مناقصات اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، سایت مزایدات اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، اخبار اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، استعلام اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، فراخوان اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، آگهی فراخوان اداره کل زندانهای استان کرمانشاه ، تجدید مناقصه اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، تجدید فراخوان اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، مزایده اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، تجدید مزایده اداره کل زندانهای استان کرمانشاه، فراخوان اداره کل زندانهای استان کرمانشاه 
اداره کل زندانهای استان کرمانشاه سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس اداره کل زندانهای استان کرمانشاه: استان کرمانشاه - کرمانشاه 
شماره تماس اداره کل زندانهای استان کرمانشاه: 38266517 (083)

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 فراخوان مناقصه خرید برنج هندی دانه بلند 1121 مصرفی زندان ها - نوبت دوم 6125790 1402/05/01 expired not special not payed کرمانشاه
2 فراخوان مناقصه خرید گوشت مصرفی منجمد گوساله (ران و سردست هر کدام 5 تن) - نوبت دوم 6125314 1402/05/01 expired not special not payed کرمانشاه
3 فراخوان مناقصه خرید برنج هندی دانه بلند 1121 مصرفی زندان ها 6120957 1402/04/31 expired not special not payed کرمانشاه
4 فراخوان مناقصه خرید گوشت مصرفی منجمد گوساله (ران و سردست هر کدام 5 تن) 6120530 1402/04/31 expired not special not payed کرمانشاه
5 فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی ساختمان اداره 4278500 1400/12/01 expired not special not payed کرمانشاه
6 فراخوان مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی 1158784 1397/03/09 expired not special not payed کرمانشاه
7 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی - نوبت دوم 829859 1396/01/26 expired not special not payed کرمانشاه
8 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی ...96.01.24 828998 1396/01/24 expired not special not payed کرمانشاه
9 اصلاحیه مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان 824199 1396/01/16 expired not special not payed کرمانشاه
10 مناقصه امور اشپزخانه پخت و طبخ غذا 821010 1395/12/24 expired not special not payed کرمانشاه
11 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان ... 820970 1395/12/24 expired not special not payed کرمانشاه
12 مناقصه واگذاری بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی ... 820960 1395/12/24 expired not special not payed کرمانشاه
13 مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی نوبت دوم 643767 1395/01/21 expired not special not payed کرمانشاه
14 مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی 643759 1395/01/21 expired not special not payed کرمانشاه
15 اصلاحیه مناقصه امور آشپزخانه ، تاسیسات و حمل و نقل مواد غذایی- اصلاحیه 637370 1394/12/19 expired not special not payed کرمانشاه
16 مناقصه امور آشپزخانه ، تاسیسات و حمل و نقل مواد غذایی- نوبت سوم 637224 1394/12/19 expired not special not payed کرمانشاه
17 اصلاحیه مزایده حدود 250 هکتار از اراضی کشاورزی 562714 1394/07/15 expired not special not payed کرمانشاه
18 مزایده حدود 250 هکتار از اراضی کشاورزی 558710 1394/07/07 expired not special not payed کرمانشاه
19 مناقصه خدمات پزشکی و پیراپزشکی 461483 1393/12/14 expired not special not payed کرمانشاه
20 آگهی مناقصه واگذاری امور آشپزخانه ، تاسیسات و حمل و نقل 461479 1393/12/14 expired not special not payed کرمانشاه
21 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان 458953 1393/12/10 expired not special not payed کرمانشاه
22 مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و اعزام و بدرقه مددجویان 457576 1393/12/07 expired not special not payed کرمانشاه
23 اصلاحیه 364902 1393/05/12 expired not special not payed کرمانشاه
24 مزایده حدود 500 هکتار از اراضی کشاورزی 360045 1393/04/26 expired not special not payed کرمانشاه
25 آگهی مناقصه 351946 1393/04/07 expired not special not payed کرمانشاه
26 آگهی مناقصه 350180 1393/04/02 expired not special not payed کرمانشاه
27 آگهی مناقصه 350076 1393/04/02 expired not special not payed کرمانشاه
28 آگهی مناقصه 344724 1393/03/20 expired not special not payed کرمانشاه
29 آگهی مناقصه 343428 1393/03/18 expired not special not payed کرمانشاه
30 آگهی مناقصه 340548 1393/03/10 expired not special not payed کرمانشاه
31 آگهی مناقصه 319093 1393/01/23 expired not special not payed کرمانشاه
32 آگهی مزایده 248917 1392/05/20 expired not special not payed کرمانشاه
33 آگهی مناقصه 216755 1392/02/12 expired not special not payed کرمانشاه
34 آگهی مناقصه 216752 1392/02/12 expired not special not payed کرمانشاه
35 آگهی مناقصه عمومی 133880 1391/04/24 expired not special not payed کرمانشاه
36 آگهی مناقصه عمومی 132950 1391/04/21 expired not special not payed کرمانشاه
37 آگهی مناقصه عمومی 103550 1391/02/04 expired not special not payed کرمانشاه
38 آگهی مناقصه عمومی 102061 1391/01/31 expired not special not payed کرمانشاه
39 آگهی مناقصه عمومی 87347 1390/12/04 expired not special not payed کرمانشاه
40 آگهی مناقصه عمومی 87148 1390/12/04 expired not special not payed کرمانشاه
41 مناقصه عمومی 78042 1390/11/08 expired not special not payed کرمانشاه
42 اگهی مناقصه عمومی- ارزیابی توان اجرایی کار 59083 1390/08/29 expired not special not payed سایر
43 اگهی مناقصه عمومی- ارزیابی توان اجرایی کار 58949 1390/08/28 expired not special not payed سایر
44 آگهی مناقصه 13366 1390/03/19 expired not special not payed کرمانشاه
45 اگهی مناقصه 12893 1390/03/18 expired not special not payed سایر
1393/05/12
1393/04/07
1393/04/02
1393/04/02
1393/03/20
1393/03/18
1393/03/10
1393/01/23
1392/05/20
1392/02/12
1392/02/12
1390/11/08
1390/03/19
  • صفحه قبلی
  • 1
  • صفحه بعدی