ir
rss
calendar پنج شنبه، 10 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,003
مـناقصات دیروز :4,186

مـزایدات امـروز :

1,150
مـزایدات دیروز :2,149
استعلام امروز : 1,436
استعلام دیروز : 3,166
بازدید کل :599,618
bullet

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی ؟

آگهی های مزایده و مناقصه  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، آگهی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، آگهی مزایده  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، سایت مناقصات  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، سایت مزایدات  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، اخبار شرکت گاز استان خراسان جنوبی، استعلام  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، فراخوان  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، آگهی فراخوان  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، تجدید مناقصه  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، تجدید فراخوان اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، شرکت گاز استان خراسان جنوبی، مزایده  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، تجدید مزایده  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی، فراخوان  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی
 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی: استان خراسان رضوی، مشهد، شهید محسن کاشانی، آیت الله بهجت، تقاطع بهجت 9/1 - بینادل 
شماره تماس  اداره کل بهزیستی خراسان رضوی: 37946356 (051)


 

خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 اطلاعیه واگذاری مکانی در مدیریت بهزیستی.... 7474472 1403/03/01 expired not special not payed خراسان رضوی
2 مناقصه خرید ویلچر 7149317 1402/12/14 expired not special not payed خراسان رضوی
3 مناقصه خرید ولیچر 7143607 1402/12/13 expired not special not payed خراسان رضوی
4 مزایده واگذاری بخشی از ساختمان - مزایده روز پنجشنبه سوم اسفند 1402 7105969 1402/12/03 expired not special not payed خراسان رضوی
5 مناقصه خرید ویلچر 7034513 1402/11/17 expired not special not payed خراسان رضوی
6 مزایده واگذاری بخشی از ساختمان 6971039 1402/11/04 expired not special not payed خراسان رضوی
7 مزایده اجاره یک ساله یک باب ساختمان - نوبت دوم 6950711 1402/11/02 expired not special not payed خراسان رضوی
8 مزایده اجاره یک ساله یک باب ساختمان 6933087 1402/10/30 expired not special not payed خراسان رضوی
9 مزایده اجاره یک ساله قسمتی از محل اداره بهزیستی - شهرداری رشتخوار 6674124 1402/09/04 expired not special not payed خراسان رضوی
10 مزایده اجاره یک ساله یک باب ساختمان 6664050 1402/09/01 expired not special not payed خراسان رضوی
11 مزایده اجاره یک ساله قسمتی از محل اداره بهزیستی 6664017 1402/09/01 expired not special not payed خراسان رضوی
12 چاپ دوم مناقصه خرید سمعک 6513073 1402/07/30 expired not special not payed خراسان رضوی
13 مناقصه خرید سمعک 6508104 1402/07/29 expired not special not payed خراسان رضوی
14 مزایده واگذاری به اجاره یک باب ساختمان 6343308 1402/06/21 expired not special not payed خراسان رضوی
15 مزایده واگذاری به اجاره یک باب ساختمان 6317467 1402/06/14 expired not special not payed خراسان رضوی
16 اطلاعیه واگذاری به اجاره ساختمان 6296130 1402/06/09 expired not special not payed خراسان رضوی
17 مناقصه خرید ویلچر 6202079 1402/05/19 expired not special not payed خراسان رضوی
18 مناقصه خرید سمعک 6202072 1402/05/19 expired not special not payed خراسان رضوی
19 مزایده واگذاری یک باب ساختمان 6148065 1402/05/07 expired not special not payed خراسان رضوی
20 مناقصه انجام امور انتظامات و کنترل و ممانعت از آسیب رساندن 6125592 1402/05/01 expired not special not payed خراسان رضوی
21 مناقصه انجام امور انتظامات و کنترل و ممانعت از آسیب رساندن به ساختمان ها ... 6120393 1402/04/31 expired not special not payed خراسان رضوی
22 مناقصه خدمات نقلیه ای 6120320 1402/04/31 expired not special not payed خراسان رضوی
23 اطلاعیه واگذاری به اجاره ساختمان مجتمع شهید .... 6087855 1402/04/24 expired not special not payed خراسان رضوی
24 مناقصه انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 6042752 1402/04/13 expired not special not payed خراسان رضوی
25 مناقصه انجام امور انتظامات و کنترل و ممانعت از آسیب رساندن 6019893 1402/04/07 expired not special not payed خراسان رضوی
26 مناقصه خدمات نقلیه ای 6013706 1402/04/06 expired not special not payed خراسان رضوی
27 مناقصه خرید خدمات حجمی شیرخوارگاه 6013619 1402/04/06 expired not special not payed خراسان رضوی
28 مناقصه انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری و خارج از استان 6007247 1402/04/05 expired not special not payed خراسان رضوی
29 مناقصه انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 5975653 1402/03/29 expired not special not payed خراسان رضوی
30 مناقصه خرید خدمات حجمی شیرخوارگاه 5904527 1402/03/11 expired not special not payed خراسان رضوی
31 مزایده اجاره قسمتی از ساختمان مرکز سلامت 5850439 1402/02/31 expired not special not payed خراسان رضوی
32 مناقصه خدمات نقلیه ای 5743019 1402/02/05 expired not special not payed خراسان رضوی
33 مناقصه خدمات نقلیه ای 5720652 1402/01/29 expired not special not payed خراسان رضوی
34 مزایده اجاره ساختمان جدیدالاحداث 5636835 1401/12/25 expired not special not payed خراسان رضوی
35 مناقصه خرید پوشینه 5500770 1401/11/20 expired not special not payed خراسان رضوی
36 مناقصه احداث ساختمانی حمایتی از طریق جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی 5484793 1401/11/17 expired not special not payed خراسان رضوی
37 مناقصه احداث ساختمانی حمایتی از طریق جذب سرمایه گذار و مشارکت 5421171 1401/11/02 expired not special not payed خراسان رضوی
38 فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 5393569 1401/10/25 expired not special not payed خراسان رضوی
39 مناقصه خرید پوشینه 5355294 1401/10/14 expired not special not payed خراسان رضوی
40 مناقصه تعداد 300 دستگاه ویلچر بزرگسال 5355231 1401/10/14 expired not special not payed خراسان رضوی
41 مناقصه تامین غذا 5344210 1401/10/12 expired not special not payed خراسان رضوی
42 مزایده عمومی اجاره بخشی از ساختمان 5327952 1401/10/08 expired not special not payed خراسان رضوی
43 مناقصه مجوز تاسیس مرکز میان مدت نگهداری و بازتوانی کودک و نوجوان بی سرپرست... 5306094 1401/10/03 expired not special not payed سایر
44 مناقصه خرید ویلچر 5296972 1401/09/29 expired not special not payed خراسان رضوی
45 مناقصه تعداد 700 دستگاه ویلچر بزرگسال 5292496 1401/09/28 expired not special not payed خراسان رضوی
46 مناقصه تعداد 300 دستگاه ویلچر بزرگسال 5248199 1401/09/16 expired not special not payed خراسان رضوی
47 مناقصه خرید پوشینه 5248197 1401/09/16 expired not special not payed خراسان رضوی
48 مزایده عمومی اجاره بخشی از ساختمان 5171536 1401/08/29 expired not special not payed خراسان رضوی
49 مزایده عمومی اجاره بخشی از ساختمان 5074184 1401/08/04 expired not special not payed خراسان رضوی
50 مناقصه خرید خدمات حجمی شیرخوارگاه 4875826 1401/06/07 expired not special not payed خراسان رضوی
1402/12/14
1402/12/13
1402/11/17
1402/07/29
1402/05/19
1402/05/19
1401/11/20
1401/10/14
1401/10/12
1401/09/29
1401/09/16