ir
rss
calendar یکشنبه، 26 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :4,241

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,544
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,286
بازدید کل :50,453
bullet

اداره راه و شهرسازی زنجان ؟

آگهی های مزایده و مناقصه اداره راه و شهرسازی زنجان ، آگهی اداره راه و شهرسازی زنجان ، آگهی مزایده اداره راه و شهرسازی زنجان ، سایت مناقصات اداره راه و شهرسازی زنجان ، سایت مزایدات اداره راه و شهرسازی زنجان ، اخبار اداره راه و شهرسازی زنجان، استعلام اداره راه و شهرسازی زنجان ، فراخوان اداره راه و شهرسازی زنجان ، آگهی فراخوان اداره راه و شهرسازی زنجان ، تجدید مناقصه اداره راه و شهرسازی زنجان ، تجدید فراخوان اداره راه و شهرسازی زنجان ، اداره راه و شهرسازی زنجان، مزایده اداره راه و شهرسازی زنجان ، تجدید مزایده اداره راه و شهرسازی زنجان ، فراخوان اداره راه و شهرسازی زنجان 
اداره راه و شهرسازی زنجان سالیانه تعداد زیادی مناقصه و مزایده برگزار می نماید.
آدرس اداره راه و شهرسازی زنجان: زنجان، خرمشهر، روبروی ساختمان اداره کل امور مالیاتی استان - اداره راه و شهرسازی زنجان
شماره تماس اداره راه و شهرسازی زنجان : 3- 33774811(024)