ir
rss
calendar یکشنبه، 30 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,801

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :2,610
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,862
بازدید کل :15,927

فیلم آموزش نحوه ثبت و پیگیری درخواست کاربران بخش دولتی در سایت ستاد ایران

مدیریت درخواست ها (تیکتینگ) بخش دولتی (دستگاه های اجرایی)

پیش از این، کاربران سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای ارتباط با مدیریت سامانه از روش مکاتبه و ارسال نامه استفاده می کردند. سیستم تیکتینگ به کاربران این امکان را می دهد تا کلیه مکاتبات و درخواست های خود را از طریق یک بستر جامع و منسجم ثبت و ارسال و پیگیری نماید. با توجه به اینکه تیکت برای کدام زیر سامانه ارسال می شود، دسته بندی، عنوان درخواست و نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.

نقش هایی که در فرآیند ثبت و ارسال تیکت دخیل هستند عبارت است از:

در سامانه خرید کارپرداز و مقام تشخیص سامانه مناقصه مسئول ثبت مناقصه و مقام تشخیص سامانه مزایده مسئول فروش و مقام تشخیص وظیفه ثبت و ارسال تیکت را به عهده دارند. همچنین کلیه تیکت های مربوط به ثبت نام دستگاه اجرایی توسط مقام مسئول دستگاه اجرایی انجام می گردد.

در ادامه به عنوان نمونه مراحل ثبت و ارسال تیکت در سامانه مناقصه شرح داده می شود سایر نقش ها برای اطلاع از جرئیات به سند راهنمای کاربر مراجعه نمایند.

برای ثبت و ارسال تیکت در سامانه مناقصه، مسئول ثبت مناقصه می بایست پس از ورود به کارتابل خود به نوع درخواست های کاربران (ارسال تیکت) را انتخاب نمایند. در این فرم تمامی درخواست هایی که کاربر پیش از این ثبت و ارسال کرده است نمایش داده می شود. توجه کنید که ورود هر نقش به کارتابل ارسال تیکت، اطلاعات متناسب به سامانه مربوط به همان نقش نمایش داده خواهد شد. با انتخاب کلید ثبت درخواست جدید، فرم ثبت درخواست مرتبط به سامانه انتخاب شده نمایش داده می شود در این فرم به منظور اطلاع کاربر از جزئیات بیشتر سند راهنمای کاربر و راهنمای تکمیل جزئیات درخواست ها قرار گرفته است. با انتخاب منوی کشویی نوع درخواست، لیست درخواست های مربوط به سامانه مناقصه نمایش داده می شود. گفتنی است نمایش نوع درخواست ها متناسب با سامانه مرتبط با کاربر می باشد. همچنین در صورتی که درخواست مورد نظر وجود ندارد می توانید گزینه سایر را انتخاب کنید.

در این فرم می توانید فراخوانی که قصد ارسال تیکت برای آن دارید را جستجو نموده و شماره فراخوان را در فیلد مربوطه درج کرده و با استفاده از کلید انتخاب آن را مشخص نمایید.

لطفا توجه نمایید برای برخی از انواع درخواست، پیوست تصویر نامه الزامی می باشد. جهت ذخیره درخواست کلید ثبت و برای ارسال آن به مقام تشخیص کلید ارسال جهت تایید را انتخاب نمایید. مقام تشخیص در صفحه کاربری خود با انتخاب کارتابل مدیریت درخواست ها، وارد فرم مشاهده درخواست ها شده و تایید و ارسال تیکت ثبت شده توسط مسئول ثبت مناقصه را انجام می دهد شایان ذکر است مقام تشخیص علاوه بر تایید و ارسال می تواند ثبت تیکت کرده و نیز امکان ویرایش و حذف درخواست های ایچاد شده توسط مسئول ثبت نام را دارد.