ir
rss
calendar دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,828

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,764
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,794
بازدید کل :44,292

نیروی عظیم درون انسان (3) 94.12.27-pdf

نیروی عظیم درون انسان (3) 94.12.27-pdf

نیروی عظیم درون انسان  (3)
ذهن خود را از خشم ، خصومت ، نفرت و واکنشهای هیجانی منفی رها کنید. این افکار جلوی پیشرفت شما را میگیرد و مانع عمل نیروی سازنده درون شما می شود. کنار زدن تصویرهای غلط از ذهن ، بخش مهمی از فهمیدن عظمت ذهنتان است. اگر تصویری روشن و دقیق در اختیار نیروی سازنده درونتان بگذارید. نیروی ذهنتان بلافاصله دست به کار می شود تا چیزها منابع، فرصتها ، موقعیت ها و حتی افرادی را که برای تحقق بیرونی آنچه تصویر کرده اید، فراهم کند. نیروی درونی ، استدلال و انتخاب نمی کند فقط آن چه را به صورت تصویرهای ذهنی همراه با احساسهای قوی ترس یا میل و علاقه به آن دستور دهید برای شما به وجود می آورد و با توجه به سازنده بودن تفکر شما یا مخرب بودن آن برای شما یا علیه شما کار می کند به این ترتیب پس از پاک شدن ذهن از تصویرهای غلط تصویرهایی نو و متفاوت جای آنها را خواهد گرفت.
با ایمان و اعتماد به نفس دست یافتن به چیزهای خوب را تصویر کنید. آن چه را می خواهید به شکلی تصویر کنید چنان که گویی هم اکنون به آن دسته یافته اید خود را در حالی که چیزی را دارید، در موقعیتی هستید و یا کاری انجام میدهید بنگرید مثل این که آن تصویر یک واقعیت عینی است. این تکنیک ساده ای است. هنر تصویر کردن را خوب یاد بگیرید، به وقت خود ، نتایج قطعی به بار خواهد آمد به یاد داشته باشید که در رابطه با هر چیزی، کسی جز شما مسئول فکرهایی که میکنید و احساسهایی که دارید نیست.
آیا قدرت انتخاب و تصمیم گیری دارید؟ آیا میتوانید آنچه را که می خواهید خود تعیین کنید؟ اگر در ذهن خود قطعی و مصمم نباشید هیچ دستاورد بزرگ و با ارزش حاصل شدنی نیست.
چرا به تصویر کردن زنجیره ای از مسایل و شرایط که شما را احاطه کرده است ادامه می دهید؟ تصمیم بگیرید با تغییر آگاهانه تصویرهای ذهنی ، تصاویری که نمی خواهید بیرون بریزید و در نتیجه بر ذهنتان تصاویری حک کنید که آینده تان را به شکل بهتری تغییر می دهد.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی