ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :16,599

نیروی عظیم درون انسان (2) 94.12.20-pdf

نیروی عظیم درون انسان (2) 94.12.20-pdf

نیروی عظیم درون انسان (۲)

برای بزرگ بودن، باید بزرگ اندیشید

به راستی آن چیست که انسانهای بزرگ را بزرگ میکند آیا همان چیزی نیست که آنها خود را در حال داشتن و بدست آوردنش تصور و تجسم می کنند؟ آنها به خود این فرصت و جرات را می دهند که دستاوردهای عظیمی را برای خود قایل شوند و در همین حال نیروی درونی آنها روی این تصویرها و تخیلات کار می کند و در نهایت آنها بدانچه که می خواهند می رسند.

آنهایی میتوانند از این قدرت خویش استفاده کنند که در زندگی برای خود سمت و سویی دارند. ایمان دارند، شجاعت نشان میدهند خود را تحقیر نمی کنند و بیان گیرایی دارند. می دانند. مقصدشان کجاست و چگونه می توان به آن رسید آینده خویش را تصویر کرده و با اطمینان و ایمان در مسیر آن گام می نهند منش و روحیه این افراد خیلی زود به دیگران نیز سرایت می کند. در حقیقت برنامه ریزان و اقدام کنندگان آینده همین ها هستند.

قانون جذب فقط چیزهایی را برای شما خواهد آورد که تصویر می کنید نیروی سازنده درون با چیزی تقویت می شود که آن را در ذهن تصویر می کنید . ما حتماً چیزی را باید تصویر کنید که واقعاً خواهان آن هستید نه این که تصویرهایی از ترس و نگرانی را تجسم کنید که سبب شود نیروی درونی برای شما چیزی را ایجاد کند که آن را نمی خواهید.

اگر چیزی را تا رسیدن به هدف به وضوح و با ایمان کافی تصور کنید به حقیقت خواهد پیوست پیوسته نیروی سازنده درونتان را متوجه آن چیزی که در زندگی می خواهید کنید تا آن نیرو پیوسته چیزهایی را که می خواهید جذب کند و آن چه را که تصویر کرده اید، ظاهر کنید هرگز برای یک لحظه هم که شده فراموش نکنید که زندگی یک قضیه منطقی است هر قدر هم سعی در نسبت دادن مسوولیت پندارها و کردارهای خود به دیگران داشته باشید، یا از پیامد بعضی رویدادها که در آن درگیر هستید بگریزید باز هم در جهان علتها و معلولها زندگی می کنید و این جهان هیچ چیز به تصادف رخ نمی دهد. در حقیقت اسباب آنچه برایتان رخ میدهد را خود شما با تفکرتان چه مثبت و چه منفی فراهم می کنید.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی