ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :16,599

بیاموز ، بیاموز ، باز هم بیاموز 94.9.12-pdf

بیاموز ، بیاموز ، باز هم بیاموز 94.9.12-pdf

بیاموز ، بیاموز ، باز هم بیاموز
رمز نهایی مدیریت این است : دارندگان اندیشه های برتر را کشف کنید و اندیشه هایشان را به کار ببنید. اکنون جک ولش (مدیر جنرال الکتریک) بیشتر شیفته چنین رهیافتی است.
پیوسته به آموختن ادامه دهید. خودبزرگ بینی را کنار بگذارید ؛ مپندارید که همه چیز را می دانید و
حقیقت تنها در مشت شماست.
اگر در قلمرو کسب و کارهای آمریکایی تنها یک درد جان جک ولش را بکاهد ، همانا خودبزرگ بینی پیاپی و فراگیر مدیران ارشدی است که بر آگاهی گسترده خود اصرار دارند، گمان می کنند که هیچ چیز تازه ای نیست تا بیاموزند.
ولش به گونه دیگر می اندیشد.
او می گوید ؛ همواره میتوان از دیگران چیزی آموخت ، از دیگر واحدهای جنرال الکتریک ، و حتی
از رقیبان ، به ویژه از رقیبان
جک ولش این روزها سخت درگیر آفرینش ، گسترش و ساخت چیزی است که فرهنگ یادگیری در
جنرال الکتریک می نامد. این عبارت را دوست دارد و پیوسته از آن سخن می گوید.
از دید ولش « آفرینش فرهنگ یادگیری» بهترین راهی است که چهره نه چندان دلپسند جنرال الکتریک پیشین را دگرگون خواهد کرد.
 این نشانه بیماری : « اختراع ما نیست » ، اندیشه ای که از سوی کارکنان شرکت عرضه نشده باشد ،
ارزش پیگیری ندارد ، را باید از میان برد.
رهبر جنرال الکتریک هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد تا لشگریانش را بسیج نموده و در پی یافتن
اندیشه های شایسته و پیاده کردن آنها در شرکت به هر سو بفرستد.
ولش میگوید که هر اندیشه خوبی ارزش پیگیری و برگرفتن دارد مهم نیست که از کجا آمده از درون جنرال الکتریک ، یا وال مارت ، موتورولا ، میتسوبیشی یا جاهای دیگر ولش عبارت شیرینی در این مورد به کار می برد : دزدی ادبی قانونی
به ظاهر شگفت انگیز می نماید که جک ولش همکارانش را تشویق کند تا بهترین راه های اداره کسب و کار را از دیگران بیاموزند.
جنرال التریک پر توان ترین شرکت آمریکایی است و دهها سال است که رهبران دیگر شرکت ها در پی دسترسی به اندیشه های ناب رهبری چشم بدان دارند. آیا راه درست کسب و کار را نباید از جنرال الکتریک پرسید ؟
مدیر عامل چنین چیزی را به سختی انکار میکند این ابلهانه ترین اندیشه در جهان است. چرا باید بپندارند که من ، جک ولش، همه زیر و بم کسب و کارها را بدانم؟ چنین نیست ، باور کنید چنین نیست. با این وصف باید پذیرفت که جک ولش به راستی اندیشه های سازنده ای دارد و بسیاری از آنها هم بیار نشسته اند ، اندیشه هایی که پیوسته از همکارانش استدعا می کند تا در فعالیت ها بکار بندند.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی