ir
rss
calendar دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :3,828

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,764
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 2,794
بازدید کل :44,292

فروش-pdf

فروش-pdf

فروش :
فروش مهمترین جز هر کسب و کاری است چرا که بدون فروش، هیچ کسب و کاری توان ادامه دادن را ندارد بدین علت که هر شرکتی برای پرداخت هزینه های روزمره و حقوق کارمندانش نیاز به پول دارد. پولی که برای پرداخت نیاز دارد و از طریق فروش انجام می شود وپولی کهاز طریق فروش بدست می آید باعث می شود
کهدر ابتدا پرداخت انجام شده و اضافه آن بعد از پرداخت ها بعنوان سود شرکت کنار گذاشته شود.در نتیجه فروش بیشتر یعنی سود بیشتر، بخش فروش هر شرکت، فروشندگان هر شرکتو فروش هر شرکت، مهم ترینجز هر شرکت هستند.
به یاد داشته باشیم که یک معلم، یک پزشک، یک مدیر، نیزفروشنده هستند یک معلم دانش خود را به کودکان می فروشد، پزشک ، دانش پزشکی خود و مدیر دانش مدیریتی خود را ارائه (Present) و می فروشد. در واقع ما به اشکال متفاوت ، فروشنده هستیم. یکی از مهم ترین راهکارها برای افزایش فروش، توانمند سازی فروشندگان است.هر فردی در هر شغلی ، اگر به دنبال پیشرفت و افزایش درآمد خود است باید مهارتهای فروش خود را افزایش دهد.
افزایش مهارتهای فروش - افزایش فروش- سود بیشتر
در یک محل که دارای چندین مغازه خوار بار فروشی است، همیشه یک مغازه خواربار فروشی بیشتر از مغازه های دیگر خواربار فروشی، فروش دارد. قطعا مهمترین جزء فروش بیشترآن مغازه، مهارتهای فروش فروشنده یا فروشندگان این مغازه است این موضوع رامی توان در همه کسب و کارها، فروشگاه ها و خدمات و تولیدات
دیگر دید. اگر شما بهترین و با ارزش ترین و مناسب ترین کار و خدمات را تولید نمودید ولی نتوانستید آن را بفروشید، عمال در کسب و کارخود موفق نخواهید بود و موفقیت هر کسب و کاری، به فروش آن کسب و کار کامال وابسته است.
توانمندسازی کارمندان فروش :کارمندان فروش جبهه اولیاخطاولارتباط با مشتریان هستند که ارتباط دیالوگ (Dialogue) یک ارتباط دو طرفه را ایجاد می کنند. از طرفی فروشنده و از طرف دیگر خریدارو این ارتباط متفاوت با ارتباط monologue یک طرفه است. ارتباط یک طرفه به مانند ارائه محصوالت در سایت
است فقط یک طرف دارد و آن ارائه بدون ارتباط دو طرفه است.
توانمند سازی فروشندگان این فرصت را به صاحبان شرکت ها می دهدکه از طریق کارمندان فروش یا فروشندگان فرآیندفروش:ارائه، متقاعدسازی، رفع اشکال نهایتا فروش انجام شود.به یاد داشته باشید هر نوع ارتباطی، فروش است چون هر ارتباطی یک ارائه (present) می باشد و بدون ارتباط هم فروش در کار نیست.
یکی از اجزاء مهم فروش، مهارتهای ارتباطی یا به کلام ساده روابط عمومی است همان طوری که در کل تاریخ تمامی رهبران و مشهورترین و بزرگترین افرادتوانسته اندارتباطی فوق العاده با دیگران داشته باشند و به بهترین شکل ممکن دیدگاه های خود را ارائه داده اند و عمال فروشندگان قابلی بوده اند و توانستند دیگران را
متقاعد کنند. توانمندسازی کارمندان فروش، از طریق آموزش می باشد که بهترین راه حل برای افزایش فروش از طریق کارمندان فروش است.
در واقع باید فردی یا افرادی باشند که به کارمندان فروش آموزش بدهند. هر بخش فروش باید مسئول فروش داشته باشد جدا از اینکه کارمندان فروش را اداره میکند، باید به بهترین شکل ممکن کارمندان فروش را آموزش دهد و به سمت فروش بهتر و بیشتر هدایت کند. فقدان آموزش فروش، به این معنی است که ما فروش را واگذار کردیم و برای بهبود توانایی کارمندان فروش به شانس و تقدیر متکی شده ایم. آموزش مستمر یعنی انتخاب مستمر شما برای بهبود مهم ترین بخش شرکتتان.
شما باید بهترین و تواناترین و باهوشترین کارمند خود را مسئول فروش کنید تا این فرد با آموزش و هدایت فروشندگان به فروش بیشتر شرکت شما را برای توسعه و سودآوری متحول کند شما باید در انتخاب مسئول فروش خیلی دقیق و کاملا آگاهانه عمل کنید.
برای افزایش فروش کارمندان، باید تمرکز مسئول فروش به افزایش مهارتهای فروش باشد نه اینکه مسئول فروش بیهوده به کارمندان فشار بیاورد برای حل یک مشکل، نباید بر مشکل تمرکز نمود بلکه باید تمام ذهن متمرکز برراه حل باشد. بهترین راه حل آموزش است.
راه حل دیگر برای افزایش فروش، دقت و تمرکز بر انتخاب و استخدام بهترین فروشندگان در حد ممکن است. برای فروش بیشتر شما باید کارمندانی داشته باشید که بیشترین میزان فروش را داشته باشند. به قول فردوسی بزرگ : یک مرد جنگی به ازصد هزار.
در همه شرکت ها می بینید بعضی از کارمندان، بهتر و بیشتر از کارمندان دیگرکار می کنند. استخدام این افراد باعث می شود کارها بهتر و بیشترانجام شود. همینطور در همه بخش های فروش همه شرکت ها کارمندانی وجود دارند که بین 3 تا 5 برابر دیگران فروش دارند. وظیفه شما این است این کارمندان را پیدا کنید
و آنها را استخدام کرده و تعامل برد، برد با آنها داشته باشید و آنها را در شرکت نگه داید وجود همچین کارمندانی، فروش شرکت شما را متحول می کند. شما باید به دنبال چنین کارمندانی باشید.
دکتر برجسته – روانشناس

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی