ir
rss
calendar سه شنبه، 8 اسفند ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,953
مـناقصات دیروز :4,527

مـزایدات امـروز :

2,457
مـزایدات دیروز :2,598
استعلام امروز : 1,784
استعلام دیروز : 3,225
بازدید کل :148,828

علم ثروتمند شدن (2)-pdf

علم ثروتمند شدن (2)-pdf

علم ثروتمند شدن (2)

علم ثروتمند شدن علمی است که شبیه جبر یا ریاضی یک علم دقیق است . قوانینی خاصی وجود دارند که فرآیند بدست آوردن ثروت را مدیریت میکنند زمانی که یک فرد این قوانین را یاد بگیرد و از آنها تبعیت کند یقینا ثروتمند خواهد شد.

ثروتمند شدن ناشی از شرایط محیطی نیست زیرا اگر این طور باشد همه افرادی که در مجاورت هم زندگی میکنند ثروتمند خواهند شد در حالی که مردم شهر دیگر فقیر خواهند شد. ساکنان یک ایالت دارای ثروت خواهند بود در حالی که ساکنان ایالت مجاور در فقر به سر خواهند برد.

ولی ما در همه جا میبینیم که ثروتمند و فقیر در یک محیط مشابه در کنار هم زندگی میکنند و حتی اغلب اوقات فعالیتهای مشابهی انجام میدهند این موضوع که بین دو فرد خاصی که در یک مکان زندگی میکنند و دارای یک شغل می باشند ، یکی از آنها ثروتمند میشود در حالی که دیگری فقیر می ماند نشان دهنده این است که ثروتمند شدن معلول محیط نیست.

علاوه بر انجام کارها به روش خاص ، ثروتمندی صرفا ناشی از داشتن برخی استعدادها نیست زیرا بسیاری از افرادی که استعدادهای زیادی دارند فقیر می مانند در حالی که برخی دیگر با استعدادهای کم ثروتمند می شوند.

ثروتمند شدن ناشی از پس انداز و صرفه جویی نیست. بسیاری از افرادخسیس فقیرند در حالی که افراد دست و دل باز اغلب ثروتمند هستند.

سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا این روش آنقدر مشکل نیست که فقط افراد محدودی قادر به انجام آن باشند تا آنجا که ما میدانیم این مطلب درست نیست و این روش به تواناییهای طبیعی افراد مربوط میشود افراد با استعداد ثروتمند می شوند و افراد بی استعداد نیز ثروتمند میشوند. افراد روشن فکر ثروتمند می شوند و افراد خیلی نادان هم نیز ثروتمند میشوند افراد قوی ثروتمند میشوند و افراد ضعیف نیز ثروتمند می شوند.

این مطلب درست است که شما کاری را که به آن علاقه دارید و با شما سازگاری بیشتری دارند بهتر انجام میدهید و همچنین اگر شما استعدادهای خاصی داشته باشید در کارهایی که به آن استعداد نیاز دارند بهتر عمل خواهید کرد.

فقدان سرمایه برای هیچ کسی مانع ثرتمند شدن نبوده است. درست است که زمانی که سرمایه دارید افزایش ثروت شما خیلی ساده و سریع میشود اما کسی که دارای سرمایه است ثروتمند میباشد و نیاز به این ندارد که بداند چگونه ثروتمند شود. بدون توجه به این که چقدر فقیر هستید اگر شروع به انجام کارهای خود به روش خاص کنید ثروتمند و دارای سرمایه می شوید.

بدست آوردن سرمایه بخشی از فرآیند ثروتمند شدن است و داشتن سرمایه بخشی از نتایج ناشی از انجام کارها به روش خاص میباشد. ممکن است در منطقه خود فقیرترین فرد باشید بدهی بالایی داشته باشید هیچ دوستی نداشته باشید و هیچ اعتبار و مکنتی نداشته باشید اما اگر شروع به انجام کارها به روش خاص کنید بدون تردید شروع به ثروتمند شدن می کنید زیرا علتهای مشابه نتایج مشابهی دارند اگر سرمایه ندارید می توانید آن را بدست آورید. اگر شغل مناسبی ندارید میتوانید وارد شغل مناسبی شوید.

اگر در مکان نامناسبی هستید میتوانید به مکان مناسبی بروید یا می توانید در شغل فعلی و در مکان فعلی خود شروع به انجام کارها به روش خاص کنید و موفق شوید.

آیا فرصت ها انحصاری اند؟

هیچ فردی به خاطر نداشتن فرصت یا این که سایر افراد ثروت را در انحصار خود در آورده اند و دیواری دور او کشیده اند فقیر نشده است. ممکن است فرصت انجام برخی کارها از شما گرفته شده باشد و مسیرهای زیاد دیگری به روی شما باز است.

در دوره های مختلف جریان فرصت ها با توجه به نیاز کل افراد و مراحل خاص تغییر و تحولات اجتماعی در جهتهای مختلفی سیر میکند فرصتهای زیادی برای کسانی وجود دارد که در جریان این فرصت ها حرکت می کنند نه برای کسانی که می خواهند در خلاف جهت آن شنا کنند.

بنابراین کارگران کارخانه ها چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک طبقه از فرصت ها محروم هستند کارگران به وسیله کارفرمایان خود از به دست آوردن فرصت ها محروم نمی شوند.

زمانی که افراد شروع به انجام کارها به روش خاصی نمایند طبقه کارگری می تواند تبدیل به طبقه کارفرمایان شود قانون ثروت برای این افراد مشابه قانونی است که در مورد بقیه افراد وجود دارد و این قانونی است که باید بدانند این افراد تا زمانی که به روش گذشته خود عمل کنند در همان سطحی که هستند باقی می مانند.

عرضه قابل مشاهده عملا محدود است در حالی که عرضه غیر قابل مشاهده

واقعا نامحدود است. آنچه در روی زمین میبینید از یک ماده اولیه ساخته شده است که خارج از فرایند همه اشیاء وجود دارد.

همواره اشکال جدیدی ساخته میشوند و اشکال قدیمی تر از بین می روند ولی همه این اشکال برگرفته شده از یک چیز هستند.

هیچ گونه محدودیتی در زمینه عرضه ماده بدون فرم یا همان ماده اولیه وجود ندارد.

جهان در خارج آن ساخته شده است ولی این ماده در ساخته شدن جهان به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. فضاهای داخل میان و بین اشکال قابل مشاهده در جهان به وسیله ماده اولیه ماده بدون فرم یا همان ماده خام همه اشیاء پر شده است. حتی اگر به اندازه ده هزار برابر آنچه تا به حال ساخته شده ساخته شود عرضه ماده خام جهانی تمام نخواهد شد.

بنابراین هیچ فردی به دلیل فقر طبیعت یا به دلیل این که چیزهای کافی برای او وجود ندارد فقیر نخواهد بود. طبیعت یک انبار سر پوشیده از ثروت هاست و عرضه آن هیچ وقت کاستی نمی پذیرد ماده اولیه به واسطه انرژی آفریننده زاینده ) زنده است و به طور مستمر اشکال بیشتری را به وجود می آورد.

ماده بدون فرم ماده ای هوشمند است و ماده ای است که فکر می کند این ماده زنده است و همیشه علاقمند به زندگی بیشتر است جهان بدون فرم از ماده زنده بدون فرم ساخته شده است ماده بدون فرم از طریق فرم دادن به جهان به دنبال شکوفا کردن هر چه بیشتر خود است.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی