ir
rss
calendar دوشنبه، 14 اسفند ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

2,277
مـناقصات دیروز :3,601

مـزایدات امـروز :

2,445
مـزایدات دیروز :1,094
استعلام امروز : 1,524
استعلام دیروز : 2,897
بازدید کل :211,810

فرمول نابغه ها (23)-pdf

فرمول نابغه ها (23)-pdf

فرمول نابغه ها (23)
شما صد در صد مسئول رویدادهای زندگی خویش هستید. پیش از این تصور می کردم که هدف گذاری کلید موفقیت به شمار می آید، اما با اندیشه و تفحص بیشتر، به این حقیقت واقف شدم که قبول مسئولیت زندگی، نقطه آغاز تمام دستاوردهای بزرگ است. زیرا آدمی بدون پذیرش مسئولیت، از تعیین اهداف زندگیش نیز اجتناب می کند و به فرض این که اهدافی را هم تعیین کند، از پیگیری آن عاجز خواهد بود.
از امروز با خود بگویید : من فردی مسئول، با اراده و قادر به انجام هر کار هستم. تا خود تاثیر آن را بر جسم و روان خود ملاحظه کنید؛ آری شما مرکز و محور جهان خویشید و اگر مایلید با اوضاع و شرایط متفاوتی در
زندگی خود روبه رو شوید، ابزار تغییر و تحول را در وجود خود جست و جو کنید. هنری فورد، در این زمینه توصیف نغز و پرمعنایی به دست می دهد

وی می گوید: هرگز شکوه و گلایه نکن، هیچ گاه لغزشها و کاستیهای خود را توجیه نکن . 

احدی یارای آن را ندارد که به جای شما تصمیم بگیرد و یا به اندازه خودتان مراقب و دلسوز وضعیت شما باشد. افرادی که از سرچشمه فیاض مسئولیت پذیری بهره کافی برده اند پیوسته این عبارت را زیر لب زمزمه می کنند: اگر قرار است چیزی در زندگیم تغییر کند، تنها و تنها در ید اختیار خود من است. پذیرش مسئولیت زندگی، نقطه آغازین بلوغ راستین است و بدون آن، هیچ چیزی ممکن نیست. در این قاعده استثنایی وجود ندارد. میزان پیشرفت شما در دنیای کار و تجارت با میزان مسئولیتی که می پذیرید نسبت مستقیم دارد.
آنچه برندگان را از بازندگان جدا می کند، میزان مسئولیت پذیری آنان است. برندگان اوضاع و شرایط زندگی خویش را به عملکرد خود نسبت می دهند. حال آنکه بازندگان عوامل خارجی را مسبب نگون بختی خویش
می شمارند و کاسه و کوزه بی تحرکی خویش را به سر افراد دیگر و رویدادها می شکنند و در نتیجه عسرت و مشقت و نامرادی و ناکامی را به جان می خرند.
هرگاه دیگران را مقصر بشناسیم، کنترل مشکلات خود را به ایشان واگذار نموده و راه را برای هجوم افکار منفی و احساس پوچی و بیهودگی هموار کرده ایم.
به این نکته پی می بریم که خشم ، خصومت ، ترس و سایر هیجانات منفی جملگی از عدم پذیرش مسئولیت ناشی می شود. در حقیقت با پرهیز از مقصر دانستن دیگران می توان بر بیشتر احساسات و هیجانات
منفی غلبه کرد و سلطه و اقتدار خشم و سایر احساسات منفی را برای همیشه منکوب نمود.
به اعتقاد توماس ، روانکاو برجسته : چیزی به نام بیماری روانی وجود ندارد؛ آنچه به چشم می خورد، عدم مسئولیت پذیری است که به میزان متفاوتی در افراد یافت می شود.
جان تیم ایلوینز در کتاب مستدل و برانگیزنده اش زیر عنوان : زندگی برای موفقیت، می گوید: یک تفاوت عمده بین پیروزمندان و بازندگان حاکم است؛ اینکه بازندگان همواره از قبول مسئولیتها امتناع می کنند، اوضاع و شرایط دلخواه و مساعد را به بخت و اقبال خود نسبت  می دهند و وضعیت نامطلوب را ناشی از دولت، والدین ، مدیر و ... می دانند؛
حال آنکه افراد برجسته بر این باورند که هر موضوع، هر فرآیند و هر فعالیت از بطن من قدرتمند ناشی می شود.  
به علاوه نیک می دانند که دستیابی به خواسته ها بدون پرداخت بها و قیمت مناسب میسر و ممکن نیست و پرداخت بها در وهله ی نخست مستلزم پذیرش مسئولیت است.
همه ما، در محدوده وظایف و مسئولیتهایمان، کارفرمای خویشیم. به بیانی دیگر مسئولیت پذیری بر یکایک کنشهای عالم ما حاکم است. شما هر که هستید و واجد هر رتبه و مقامی، در وهله نخست، مدیرکل شرکت خدمات شخصی خویشید. بنابراین هر روز صبح که به بازار کار قدم می گذارید، در قبال خدمات، فرآورده ها، تحقیقات و توسعه، ارتقاء مهارت و سرمایه گذاری خویش به طور کامل مسئولید. 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی