ir
rss
calendar سه شنبه، 26 تیر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :2,844

فرمول نابغه ها (17)-pdf

فرمول نابغه ها (17)-pdf

فرمول نابغه ها (۱۷)

شهامت و جرات

کیپلینگ میگوید ) برخورداری از شهامت به مفهوم رهایی از کانون مولد ترس نیست بلکه به معنای کنترل آن است از آنجایی که احساسات و هیجانات منفی جملگی اکتسابی است غلبه بر ترس و سایر احساسات منفی را می توانیم بیاموزیم و آنقدر آن را تمرین کنیم تا این مهارت ملکه نفسانی ما گردد.

هرگاه الگوهای رفتاری افراد موفق را سرمشق قرار دهیم و به دفعات و مو به مو آن را به مرحله اجرا گذاریم سرانجام افکار و احساسات آنان به ذهن ما رسوخ کرده و در جوهر ذات ما مستقر میشود به گونه ای که مانند همان افراد راه میرویم سخن میگوییم و می اندیشیم.

 انسانهای برگزیده و پیشرو مواقع خطر ، بحران را به چشم فرصتهای مناسب می نگرند و موانع را تخته پرشی در جهت دستیابی به اهداف و آرزوهایشان می انگارند تاریخ سرشار از نمونه های کسانی است که موانع را به صورت محرک و انگیزشی برای پیشرفت در آورده فلاکت را به عظمت تبدیل کرده واز حصیص ذلت به اوج عزت دست یافته اند این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که در بطن هر شکست ، تخم و نطفه یک منفعت کلان آرمیده است.

۱- این نکته را به یاد داشته باشید که ترس از شکست یک عادت اکتسابی و یک واکنش شرطی است که می توان با تمرین و ممارست بر آن غلبه کرد. مارک تواین میگوید ) تنها راه علاج ترس انجام کارهایی است که از آن می هراسید اگر باور ندارید که اهریمن ترس شما را در چنگال خود دارد و از خود بپرسید ( اگر یقین داشتم که در هیچ کاری شکست نمی خورم چه رویاهای بزرگی را در سر می پروراندم، چه اهداف بزرگی را مدنظر داشتم و چه تغییر و تحول عمده ای را در زندگیم پدید می آورم (؟) پاسخ به این پرسش نشان میدهد که ترس از شکست تا چه اندازه مایه و محرک اصلی مغز شماست و تا چه اندازه شما را از پیشروی باز داشته باست.

بیشتر هراسها ناشی از جهل و نادانی است با کند و کاو درباره یک موضوع میتوانید

۱- عامل ترس را از مخفیگاه خود بیرون کشید، نقاب از چهره اش بر افکنید و به روشنی ببینید که ترس آن طور هم که تصور می شد هول انگیز نیست برای این منظور باید با تامل و سعه صدر وقایع را جمع آوری کرده و آن را از عقاید و نقطه نظرها جدا کنید و قبل از هر نوع تصمیم گیری تمام زوایا و جوانب را به دقت لمس کنید.

۲- به هنگام رویارویی با موقعیت های هراس انگیز چند لحظه درنگ کنید. برداشتهای غلطی که شما را از پیشرفت بازداشته به روی کاغذ آورید و هوشمندانه واکنش درست و موثر را انتخاب کنید. این شیوه برخورد حد اعلای نیروی لازم را برای کنترل و مهار ترس در اختیارتان قرار می دهد.

در هر موقعیت هراس انگیز درنگ کنید و از خود بپرسید: ( بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟ آنگاه پس از چند لحظه چاره جویی، بدون توجه به این که با چه اتفاقی رو به رو خواهید شد برای مرحله دیگر آماده شوید.

برای مثال ناپلئون قبل از آغاز هر جنگ با دوراندیشی بدترین پیش آمدهای ممکن را می سنجید و برای رفع آن چاره اندیشی می کرد و قاطعانه شکست را به پیروزی مبدل می نمود.

۲- از هرگونه تردید و تزلزل که موجب اغتشاش فکر و منازعات باطن می شود و فرجامی جز از دست دادن فرصتها و تحلیل قوای حیاتی ندارد سخت اجتناب کرده و قاطعیت را به تمام امور خود بیامیزید در تعهدات حرفه ای ، شخصی و خانوادگی و اعتقادات خود محکم و ثابت قدم باشید افراد منضبط و پایبند به اخلاقیات با پیروی از تصمیمات محکم و قاطع اقداماتی را به منصه عمل در میآورند که در غیر این صورت هرگز ممکن و میسر نبود، وقتی با قاطعیت و جسارت در مسیر اهدافتان پیش می روید، نیروهای نامرئی به یاریتان می شتابند فرصتها به شما خوش آمد می گویند و کمکهای غیر منتظره ای را به سوی خود جذب میکنید که حتی در تصورتان هم نمی گنجد.

6 - از آنجایی که تصاویر ذهنی و گفت و گوهای درون نقش تعیین کننده در اوضاع و شرایط ما به عهده دارد میتوانید با توسل به قوه تخیل و عبارات تاکیدی مثبت ،

۱- ترس از شکست را که مانع از کارها و اقدامات مثبت شماست به میزان قابل توجهی مهار کنید و برنامه ای تازه برای کسب موفقیت در اختیار ذهن گذارید هر بار که هدفی را مجسم میکنید و ران را پیشاپیش تحقق یافته می پندارید بر آتش شور و اشتیاق خود دامن زده و ترس و هراس را ضعیف و زبون میکنید از این رو هرگاه ذهن و روح خود را تحت تاثیر ترس منقبض و بسته می یابید آسوده به گوشه ای بنشینید و این عبارت را چند بار تکرار کنید.

من می توانم این کار را انجام دهم

با تکرار این عبارت، احساسات ترس آلوده اقتدار و اثر منفی اش را بر روی شما از دست داده و جای آن را شور و اشتیاق و روشنی و امید خواهد گرفت به خاطر داشته باشید که ضمیر ناهشیار تنها در صورتی عمل می کند که عبارات و واژه ها با احساسات شدید و تند تلفیق شده باشد. اگر قصد دارید که دیگران را از چنگال ترس برهانید و شور و حرارت را در ایشان بدمید چند بار این عبارت را تکرار کنید

شما می توانید این کار را انجام دهید

7- با اعتقاد کامل و اعتقاد راسخ به گونه ای در مسیر آرزوهایتان گام بردارید که پنداری شکست ناممکن و غیر محتمل است. هرگاه با جوشش و مراوده با افراد جسور و بی باک بتوانید حالت روحی ایشان را در خود پدید آورده و این احساس را در خود زنده نگه دارید چندی نمی گذرد که این حالت در جوهر ذات شما مستقر شده و به جزئی از سرشت و نفسانیات شما تبدیل می شود.

رابطه شهامت و پشتکار

از وینستون چرچیل در دوران کهنسانی تقاضا شد که ارزشمندترین درسهایی که در طول زندگی پر ماجرایش آموخته اشاره کند چرچیل گفت ( تمام درسهایی که از زندگی آموختم در هفت کلمه خلاصه میشود (هرگز تسلیم نشوید هرگز هرگز تسلیم نشوید) شما نیز قبل از انجام هر کار با خود عهد کنید بدون توجه به رویدادها و موقعیتهایی که با آن رو به رو خواهید هرگز عقب نشینی نکنید. افزون بر این موانع و تنگناها را انگیزه ای برای تلاش بیشتر تلقی کنید. محرکی که میتواند به عنوان نیروی هدایت کننده بهترینهای وجودتان را متبلور کند و از این راه در آنچه که برای خود می آفرینید تغییری بزرگ پدیدآورد به خود و رسالتی که در پیش دارید ایمان بیاورید و این نکته را باور کنید که برای انجام کاری مهم و ایجاد تفاوتی قابل توجه زاده شده اید و تلاش و تکاپو بهایی است که باید در قبال دستیابی به عظمت بپردازید.

هرگز شکست را امری ممکن و محتمل تلقی نکنید هر شکست موقت و زودگذر را از زندگی کاملا دگرگون خواهد کرد درسی که گرایشها و انتظارهایتان را از زندگی کاملا دگرگون خواهد کرد با برخورداری از اراده محکم و عزمی راسخ ، هیچ چیز نمی تواند شما را از مسیر اهداف و آرمانهایتان منحرف کند. کارها را در وقت معین و با پیروی از برنامه ای منظم به مرحله اجرا بگذارید و در این راستا آنقدر مداومت نشان دهید تا به سر منزل مقصود برسید.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی