ir
rss
calendar دوشنبه، 25 تیر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :4,025

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :1,694
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 3,173
بازدید کل :192,014

فرمول نابغه ها (16)-pdf

فرمول نابغه ها (16)-pdf

فرمول نابغه ها (١٦)

یکپارچگی شخصیت

انکار و چشم پوشی از واقعیتها مولد استرس است که اگر در سطح ذهن برطرف نشود پنهان از دیده ها در جسم و جان ریشه می دواند و آن را از موازنه و تعادل خارج میکند انکار زمانی پیش می آید که مخفی از شعور و آگاهی خویش از رویارویی با واقعیتهای زندگی بگریزیم با چشم پوشی از واقعیتها خود را اغفال کنیم هر چه بیشتر وقایع را نادیده بگیریم روح و جسم را بیشتر از هماهنگی و توازن خارج می کنیم و آرامش و آسایش خویش را بیشتر به مخاطره می افکنیم. تنها زمانی صلح و صفای باطن بر جسم و روح حاکم می شود که رفتار و گفتارمان با درونی ترین اعتقادات ما جور و هماهنگ باشد با این منطق هرگاه از احساس عدم ایمنی و آرامش خاطر سرشارید و خود را غمگین و مایوس می یابید چند لحظه در آیینه بنگرید به چهره خود دقیق شوید و از خود بپرسید از چه حقایق و واقعیتهای در زندگی ام میگریزم آنگاه با ژرف نگری به احساسات عاطفی و شهودی و اندیشه ها و گرایشهای خود به پرسش فوق پاسخ دهید.

عزت نفس که پایه و شالوده هر موقعیت عالی و متعالی به شمار می آید تنها در قالب شخصیت منسجم شکل میگیرد و مستحکم می شود فردی که از یکرنگی شخصیت بهره مند است واقعیتها را عینی ادراک می کند و آنها را همانگونه که هست میبیند و از تحریف و وارونه جلوه دادن خویش به شدت

گریزان است.

قدرت ارزش ها در یکپارچگی شخصیت

برای اینکه چشم انداز دلخواه و اوضاع و شرایطی را که دوست دارید تحقق بخشید در وهله نخست باید جزء به جزء امور زندگیتان را با والاترین ارزشهای خود هماهنگ کنید یکی از بهترین تمرینهایی که میتوانید در این راستا به مرحله اجرا گزارید این است که قطعه کاغذی بردارید و ارزشمندترین جنبه های زندگیان را به روی کاغذ آورید ببنید که اقامت خود را در روی این سیاره با چه ارزشهایی همراه ساخته اند و با انجام چه فعالیتها و تحقق چه دستاوردهایی خود را موفق می کنید. چارلزهابز در سلسه سخنرانیهایش زیر عنوان وقت شما و زندگی شما می گوید عزت نفس محصول سازگاری و هماهنگی ارزشها و اهداف است و حقارت نفس میوه تلخ اهداف و ارزشهای متناقض و ناهماهنگ است پس برای این که ارزش

خویش را در نزد خودتان تقویت کنید به کارهایی دست بزنید که از عقاید و ارزشهایتان سرچشمه می گیرند.

آیا شما به کاری سرگرمید که به شدت از آن بیزارید و در عین حال شاهد افرادی هستید که به همان کار اشتغال دارند و از آن لذت می برند؟ علت آن است که وظایف و مسئولیتهای شما با مجموعه ارزشهای منحصر به فردتان در تضاد و تقابل است.

هنگامی که بین اهداف و مسئولیتها از یک سو و ارزشها و امیال شخصی از سوی دیگر تعارض و برخوردی پیش می آید روح و جسم به میدان کارزار تبدیل شده و حاصل و فرجام این نبرد روانی چیزی جزء هدر رفتن وقت و نیرو نیست. بزرگترین مصیبتی که دامنگیر غالب مردم شده اشتغال به کاری است که به شدت از آن بیزارند و استمرار روابطی است که در آن مهر و محبت یافت نمی شود. این کسان در کنار آمدن با ارزشهای راستین خود دچار مشکل هستند و واقعیت ها را عینی درک نمی کنند.

آنچه در حق دیگری روا می دارید خواه در قالب اندیشه، بیان و یا عمل ، پس از یک سیر گردشی چند برابر شده و توسط یک نیروی نامرئی به شما باز می گردد.

معلوم نیست که چه وقت و چگونه و توسط چه منبعی به سوی شما راه بگشاید هر احساسی که نسبت به دیگران دارید خواه عشق و محبت و خواه نفرت به طور حتم به طور پنهانی و یا به گونه ای روشن و آشکار به شما باز می گردد. هرگاه محبت و تحسین خود را نثار دیگران کنید به حکم اصل کشت و درو دیر یا زود، چند برابر آن را به شکل پول چند کلمه ، تلفن، نامه و چیزی دیگر که بتواند در شما احساس نیکو پدید آورد خواهید داشت خواستن هر چیزی بدون پرداخت بهای مناسب ، با صداقت و یکپارچگی وجود کاملا در تضاد است.

رابطه صداقت و تندرستی

بهترین شیوه سالم زیستن آن است که به گونه ای با جسم خود رفتار کنید که قصد دارید صد سال زندگی کنید به بیانی دیگر زیستن تا مرز صد سالگی را به عنوان یک هدف عمده کانون توجه قرار دهید و آنگاه وضعیت تغذیه ورزش و چیزهای دیگر را که به نوعی با سلامتی شما مرتبط است را برنامه ریزی کنید و انجام دهید. برای تحقق این هدف مرور و بررسی کنید و از خود بپرسید (آیا این شیوه مراقبت زندگی مرا تا مرز صد سالگی تضمین خواهد کرد؟ )

مصرف الکل و سیگار ، بی توجهی به ورزش و تغذیه نادرست در دوره جوانی جملگی سبب انواع بیماریها و ناتواناییها در دوران کهولت است.

برای برخورداری از عمری سالم و طولانی باید از جسم خود مراقبت کرده و در این راستا از یک برنامه ریزی دقیق پیروی نمایید این را نیز نباید از نظر دور داشت که بی انضباطی در مراقبت از جسم به عدم نظم و ترتیب در سایر جنبه های زندگی سرایت پیدا میکند فردی که در مراقبت از وضعیت جسمانی خود نامنظم است به طور معمول شخصی بی قید تلقی شده و بسیاری از فرصت های شغلی و اجتماعی را از دست می دهد.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی