ir
rss
calendar سه شنبه، 4 اردیبهشت ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

3,901
مـناقصات دیروز :3,977

مـزایدات امـروز :

1,689
مـزایدات دیروز :3,062
استعلام امروز : 3,079
استعلام دیروز : 3,112
بازدید کل :274,756

فرمول نابغه ها (2)-pdf

فرمول نابغه ها (2)-pdf

فرمول نابغه ها  (2)

برای افزایش تواناییهای ذهنی نخست باید برداشتهای خود را نسبت به توانایی هایتان تغییر دهید و باور کنید که از عهده کارهای بزرگ بر می آیید.
 افراد موفق ، فارغ از هر گونه غرور و تکبر که برخی از افراد باهوش را از پیشرفت باز می دارد کنجکاوانه کوشیده اند با پرسش و یادگیری خلاء موجود را پر کرده و موفقیت خود را از هر حیث تضمین کنند.

-6 هر کار ارزشمند و ارزنده، موجب تقویت عزت نفس میشود و بالعکس هر تجربه نافرجام عزت نفس و خودپنداری را تضعیف کرده و به اثر بخشی آسیب می رساند، پس برای بهره برداری هر چه تمام تر از تواناییها و استعدادهای بالقوه خویش به کارهایی دست بزنید که از توفیق در آن یقین دارید به این ترتیب نتایج موفقیت آمیز به عنوان بازخورد مثبت و انگیزه ای نیرومند شما را به جلو میراند و حس ارزشمندیتان را شکوفا می کند.
-7 ارل نایتینگل میگوید: شما همان میشوید که پیوسته به آن می اندیشید به بیانی دیگر تنها وجه تمایز پیروزمندان و بازندگان این است که پیروزمندان به فرصت ها توجه می کنند و مدام به ثروت پیشرفت برتری و تحقق اهدافشان میاندیشند اما بازندگان مدام از قساوت دنیا می نالند و به انحاء مختلف درباره کمبود ، ضرر ، محدودیت و فقر فکر می کنند.
در حقیقت موانعی که بر سر راه شادمانی نشاط و کامیابی ما قرار دارد ،

مقاومت ما در برابر موهبتهای زندگی است بنابراین، این نکته را آویزه گوش کنید که با

افکار کلمات و تصاویری که بازتاب شخصیت دلخواهتان است به ذهن خود خوراک برسانید.

-8از عبارتهای کلیدی مثبت استفاده کنید از سر ایمان و اشتیاق این عبارات را تکرار کنید

و لحن كلام را با احساسات و عواطف مثبت بیامیزید.

آیا شما در زمره آن دسته اشخاص هستید که تا میخواهید دست به کاری بزنید صدایی در گوشتان زمزمه میکند ) نه ، این غیر ممکن است ، حالا دیگر دیر شده است این کار عملی نیست( اگر پاسخ مثبت است از هم اکنون تصمیم بگیرید که با تکرار عبارت ) من می توانم آنچه اراده کنم، انجام دهم ( با دشمن لانه کرده در ضمیر باطن خود به پیکار برخیزید و این مهمان ناخوانده و مزاحم را از آشیانه دل برانید.

هر چه این عبارت را بیشتر تکرار کنید، زودتر به قدرتهای ذهنی خود پی برده و سریع تر ترس ، تردید و سایر احساسات نامطلوب را از جسم و روحتان بیرون خواهید راند.
 هر چیزی را که مجسم کنید خواه پیش از این انجام شده باشد یا نه ، ذهن راه کامل و مناسبی را برای تحقق آن جست و جو میکند بنابراین با چشمان خیال خود را ببینید که به تمام صفات و خصوصیات دلخواه خویش دست یافته اید.

تصاویر روشنی از اهداف و نتایج دلخواه را به دفعات در ذهن بیافرینید. هر

شب پیش از آنکه سر به بالین گذارید آرزوهای دلتان را مجسم کنید، با همان اندیشه به خواب بروید و با همان فکر از خواب بیدار شوید با چشمان خیال شاهد باشید که از تحقق اهدافتان شاد و مسرورید

هرچه بیشتر به آمال و آرزوهای خود بیندیشید درباره اش گفت و گو و یا آن را مجسم کنید در جهت انجام کارهایی که به تحققش میانجامد بیشتر گرایش پیدا خواهید کرد.

۱۰- هرگاه عبارات تاکیدی را با تجسمات ذهنی گرایشها و انتظارات مثبت خویش بیامیزید با دو پیامد مثبت روبرو خواهید شد نخست این که صفات و خصوصیات افراد موفق که همانا خوش بینی ، شادمانی و نشاط است در وجودتان ظاهر میشود دوم این که مانند آهنربا افراد و موقعیتهایی را به سوی خود جذب میکنید که با افکار و احساساتتان هماهنگ است. بر طبق این اصل افکار حاکم بر ذهن چون مغناطیسی افراد و اوضاع و شرایط هماهنگ راجذب می کند.

-11 جوشش و مراوده با افراد شاخص و بارز و تشریک مساعی با آنان بسیار سازنده و راهگشاست. حشر و نشر با افراد منفی باف شما را با زندگی سرشار از شکست و ناکامی رو به رو می سازد.

بدون توجه به مدت آشنایی و دوستی و نوع رابطه از همنشینی و مجالست با افراد کوته نظر سخت بر حذر باشید ، به اشکالتراشیها و سخنان دلسرد کننده آنان وقعی ننهید و بی تفاوت از کنارشان بگذرید همنشینی با برندگان از شما یک برنده می آفریند و مجالست با بازندگان یک بازنده اگر ذهن را با جریانی ثابتی از تلقین های موفقیت آمیز تغذیه

کرده و بی وقفه خود را به عنوان فردی موفق مجسم نمایید به حکم قانون جاذبه ، افراد و اوضاع و شرایط موفق و سازنده را به سوی خود می کشانید.

۱۲ کلید و راز نهان روان شناسی موفقیت آن است که اخلاق و رفتار افراد برجسته را الگو

قرار داده و از آن پیروی کنید همچنین حالات جسمانی افراد موفق را که مورد ستایش و

احترام شما هستند مدل سازی کنید.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی