ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :2,691

معجزه شکرگزاری (28)-pdf

معجزه شکرگزاری (28)-pdf

معجزه شکرگزاری (۲۸)
روز بیست و هشتم شکرگزاری را به خاطر بسپارید

آسان ترین راه برای به یاد آوردن موهبتهای روز گذشته آن است که با آغاز روز شروع کنید زمانی که از خواب برخاستید در ذهنتان رخدادهای روزتان را مرور کنید و رخدادهای اصلی و عمده صبح ظهر عصر تا وقت خواب را به یاد آورید.
به خاطر آوردن موهبتهای روز گذشته به تلاش چندانی نیاز ندارد، تنها لازم است که رخدادهای دیروز را به صورت سطحی مرور کنیم در حین این کار موهبت ها به صورت حباب به سطح خاطره های ذهن شما می آید میتوانید این تمرین را با این پرسش آغاز کنید دیروز چه چیزهای خوبی اتفاق افتاد؟
هرگاه شما سوالی می پرسید ذهن تان به صورت خودکار و سریع به دنبال جواب می گردد.
همه چیز را به یاد آورید و لیستی از موهبتهای روز گذشته تهیه کنید. رخدادهای روز گذشته را بکاوید تا این که متقاعد شوید که به اندازه کافی موهبت های آن روز را بررسی کرده اید ممکن است اینها چیزهای بزرگ یا کوچک باشند چرا که این تمرین به دنبال بزرگی یا کوچکی موهبتها نیست. این تمرین درباره این است که شما چند موهبت را می یابید و چه قدر برای هر مورد شادمان و شکرگزار میشوید. همین گونه که هر مورد را به یاد می آورید و یادداشت برداری میکنید خیلی ساده شکرگزار باشید و به خاطرش آن کلمه معجزه آسا را بگویید: شکر گزارم !
تعداد مشخصی موهبت برای پیدا کردن در روز گذشته وجود ندارد چرا که هر روز وقایع مختلف و متفاوتی رخ میدهد اما من به شما اطمینان می دهم که تک تک روزهایتان سرشار از موهبت است و هنگامی که شما چشمان خود را باز کنید تا این حقیقت را ببینید آنگاه دریچه قلبتان را بر روی انرژی مثبت زندگی گشوده اید و زندگیتان سرشار از موهبت و عالی می شود.
هر کسی که شکرگزار باشد به او بیشتر و در اندازه فراوانی داده می شود. هر کسی که شکرگزار نباشد هر آنچه که دارد نیز از او باز ستانده خواهد شد. 
شکرگزاری را به خاطر بسپارید زیرا فقط برای شما ساخته شده است.
1- موهبتهای خود را بشمارید لیستی از ده موهبت تان تهیه کنید و بنویسید که چرا احساس می کنید که برای آنها شکرگزارید لیست خود را از نو بخوانید و در پایان هر مورد سه بار کلمه شکرگزارم را بگویید و تا آنجا که می توانید برای موهبت هایی که دارید شکرگزار باشید.

2- با برشمردن موهبتهای روز گذشته تک تک آنها را به یاد آورید و همه را در جایی بنویسید این سوال را از خوتان بپرسید چیزهای خوبی که دیروز اتفاق افتاد چه بود؟ در سطح رخدادها روز گذشته جستجو کنید تا به مرز رضایت خاطر برسید که تمام موهبت های روز را نوشته اید و شمارش کرده اید.
3- هر مورد را که به یاد می آورید خیلی ساده شکر گزارم را برای آن بگویید.
4- از امروز به بعد میتوانید این تمرین را به عنوان یک لیست نوشتاری با بلند خواندن یا باز گفتن آن در ذهن تکرار کنید میتوانید لیستی از چیزهایی تهیه ببینید که در برنامه دیروز رخ داده و درباره آنها احساس شکرگزاری میکنید. این لیست می تواند لیستی کوتاه باشد یا لیستی طولانی تر با ذکر جزئیات درباره چیزی که نسبت به آن  شکرگزار هستید.
5 - پیش از آن که بخوابید، افکارتان را متمرکز کيید، کلمه شکرگزارم را به بهترین اتفاقی که در روز برای شما رخ داده بر زبان آورید.

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی