ir
rss
calendar شنبه، 25 فروردین ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

0
مـناقصات دیروز :0

مـزایدات امـروز :

0
مـزایدات دیروز :0
استعلام امروز : 0
استعلام دیروز : 0
بازدید کل :16,599

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (7)-pdf

به مناسبت ماه رمضان - معجزه شکرگزاری (7)-pdf

معجزه شکرگزاری (7)
روز ششم : راز پیشرفت کارها
اگر شما هر فعالیتی ، هر هنری، هر مهارتی و هر نظم و ترتیبی را که بر آن تسلط دارید تا آنجا که امکان دارد به پیش ببرید و تا مرزهایی به جلو برانیدشان که پیش تر به آن نرسیده بودند، آنگاه آنها را به سرزمین معجزه رهنمون شده آید.
نام رابین (۱۹۳۶) نویسنده
چگونه است که دو نفر کاری را شروع میکنند یکیشان به موفقیت های بزرگ دست می یابد، حال آنکه دیگری به رغم تلاشی که برای دستیابی به موفقیت به خرج می دهد به نتیجه مهمی دست پیدا نمی کند رابط و حلقه گمشده در دست یابی به موفقیت قدرشناسی است. چرا که بر اساس قانون جذب، شما باید برای آنچه که دارید سپاسگزار باشید تا موفقیت را جذب کنید. بنابراین بدون قدرشناسی داشتن موفقیت دائمی غیر ممکن است. برای دستیابی به موفقیت یا رسیدن به چیزهای خوب در کار یا شغل تان مانند فرصت ها ، ترفیع ، پول ، ایده های درخشان و تشویق باید برای کار با شغل تان سپاسگزار باشید. شما هر چه قدر قدرشناس باشید فرصت بیشتری برای قدرشناس بودن به شما داده خواهد شد. بنابراین برای افزایش هر چیزی در زندگیتان باید برای چیزهایی که دارید سپاسگزار باشید.
هنگامی که برای چیزی سپاسگزار باشید به صورت خودکار به آن چیز توجه بیشتری خواهید کرد و هنگامی که به کارتان توجه بیشتری نشان می دهید پول و موفقیت بیشتری نصیب شما می شود. اگر برای کار خود سپاسگزار نباشید به صورت خودکار به کارتان توجه کمتری نشان خواهید داد. هنگامی که توجه کمتری به خرج میدهید درآمد کمتری خواهید داشت و در نتیجه در کارتان شاد نخواهید بود و تلاش زیادی نخواهید کرد و کارتان متوقف میشود و در نهایت وضع بدتر خواهد شد و کار خود را از دست می دهید.
شما باید عاشق کارتان باشید هر چه که باشد و برای رفتن سر کار اشتیاق نشان دهید. اگر نسبت به کار فعلی خود چنین احساسی نداشته باشید یا اگر این کار رویایی شما نیست. راه رسیدن به کار مورد نظرتان شکرگزاری نسبت به کار فعلی تان است.
 تصور کنید که شما یک مدیر نامرتی دارید که کارش ثبت افکار و احساسات شما نسبت به کار فعلی تان است. فرض کنید که امروز هر جا که میروید مدیرتان در حالی که یک کاغذ و قلم هم در دست اش دارد به دنبالتان می آید. هر بار که شما دلیلی برای سپاسگزار بودن از کارتان پیدا میکنید مدیرتان آن را در دفتر یادداشت ثبت می کند. شما باید با پیدا کردن موارد و دلایل بسیار برای سپاسگزاری مدیرتان را وادارید که در پایان روز لیست بسیار بزرگی از شکرگزاری هایتان را به شما ارائه دهد. هر چه لیست بلندتر باشد. مدیرتان می تواند نیروی بیشتری را به سوی پول شما موفقیت کاری ، فرصت ها لذت ها و احساس رضایت شما جلب کند.
مدیر نامرتی را وادارید تا هر بار که شما برای موردی درباره کارتان احساس سپاسگزاری می کنید، مورد را ثبت کند به این ترتیب که: من برای --------- بسیار سپاسگزارم هر اندازه که مدیرتان احساس شما را عمیق تر تشخیص دهد.
سریع تر باعث راهیابی نیروی مثبت در زندگی شما می شود و زندگی تان موفقیت آمیزتر خواهد شد. ممکن است آن قدر نسبت به وضعیت تان در یک روز سپاسگزار شوید که تغییراتی شگرف و سریع متوجه وضعیت کنونی شما شود. اتفاقات خوشایند ، به گونه تصادفی رخ نمی دهد. بی تردید نیروی شکرگزاری در کار است.
تمرین شماره ٦
راز پیشرفت کارها
1- گام های یک تا سه از تمرین شماره یک را تکرار کنید موهبت های خود را بشمارید لیستی بنویسید از ده موهیتی که دارید و پس از خواندن هر کدام از این موهبت ها علت قدرشناسی تان را نسبت به آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای هر موهبت سه بار بگویید سپاسگزارم و احساس قوی قدرشناسی داشته باشید.
امروز ، زمانی که سر کار هستید تصور کنید که یک مدیر نامرتی دارید که همه جا به دنبالتان می آید و هر وقت که شما نسبت به چیزی احساس سپاسگزاری کردید، یادداشت بر می دارد.
1- تمرین امروزتان این است که تا آنجا که میتوانید به دنبال چیزهایی باشید که در شغل تان نسبت به آنها احساس سپاسگزاری دارید.
2- مدیرتان را وادارید تا هر بار که احساس قدرشناسی به شما دست می دهد، یادداشتی به این ترتیب بنویسید من به خاطر ---- بسیار سپاسگزارم و تا آنجا که می توانید احساس شکرگزاری داشته باشید.
3- پیش از خوابیدن افکارتان را متمرکز کنید و احساس عمیق شکرگزاری را برای بهترین اتفاقی که در طول روز برایتان رخ داده به زبان بیاورید.

 

برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی